Nie trzeba metkować każdego produktu

Data dodania: 19 października 2014
Kategoria:
Nie trzeba metkować każdego produktu

25 lipca 2014 roku w życie weszła nowa ustawa regulująca obowiązki informowania o cenach. Te nie muszą się już znajdować na każdym towarze. Jednocześnie ustawa wprowadza jednak wysokie kary za złe oznaczenia. Ustawa wprowadza rozwiązania bardziej przyjazne przedsiębiorcy i klientowi, np. stosowanie wywieszek cenowych lub cenników elektronicznych. Zgodnie z ustawą w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny, konsument będzie miał prawo żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Jednocześnie ustawa znosi obowiązek tzw. metkowania, tj. oznaczania ceną każdej sztuki towaru i wprowadza pojęcie „eksponowania” cen. Cena powinna być uwidoczniona tak, by kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości. Ponadto sprzedawcy będą mieli obowiązek informowania o przyczynie przeceny towarów. Za naruszenie tych przepisów oraz regulacji dotyczących uwidaczniania cen będzie grozić kara do 20 tys. zł. Jeśli do ich złamania dojdzie trzykrotnie w ciągu roku, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, kara wyniesie do 40 tys. zł.

Kancelaria Prezydenta RP podała argumenty, które przemawiają jego zdaniem za ustawą:

„Zasadniczym celem przedmiotowej ustawy jest dostosowanie przepisów ustawowych do panujących na rynku realiów. Obecna regulacja w zakresie cen nakłada na sprzedawcę szereg obowiązków co do informowania o cenach. Sprzedawca obowiązany jest oznaczać ceną towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej oraz uwidaczniać cenę w miejscu sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz cenę jednostkową towarów i usług.

Uchwalona ustawa zmierza do rezygnacji z obowiązku oznaczania ceną każdej sztuki towaru czy usługi z osobna. Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. Ustawa systematyzuje regulację w zakresie ustalania cen urzędowych i marży handlowych urzędowych.

Ponadto uchwalona ustawa podnosi maksymalną wysokość kar pieniężnych dla przedsiębiorców za niewykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Jednocześnie zrezygnowano z karania przedsiębiorcy za naruszenie przepisów o obowiązku uwidaczniania cen.”

Trzeba jednak zauważyć, że ustawa nie spotkała się z ciepłym przyjęciem branży handlowej. O jej odrzucenie wnioskowała m.in. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Izba argumentowała, że kary są nieproporcjonalnie wysokie do stopnia przewinienia a błędy wynikają najczęściej z ludzkich pomyłek. Być może na stacjach paliw zdarzają się one częściej, w szczególności na tablicach reklamowych mających ściągnąć uwagę kierowców. Izba wskazywała też na fakt, iż stacje są objęte odrębnymi przepisami regulującymi informowanie o cenach, więc nowa ustawa nie powinna ich dotyczyć.

CZEGO DOTYCZĄ ZMIANY?

Do tej pory sprzedawcy musieli oznaczać cenami wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży detalicznej oraz odpowiednio prezentować ceny w miejscu tej sprzedaży czy świadczenia usług. Oznaczało to konieczność metkowania każdej sztuki w sklepie. Było to szczególnie uciążliwe dla mniejszych podmiotów, większe radziły sobie wykorzystując system kodów kreskowych. Nowa ustawa ułatwia więc życie szczególnie mniejszym sprzedawcom i jest przez nich pod tym względem pozytywnie oceniana.

Zaskoczenie musi budzić wymiar kar za niedostosowanie się do przepisów. Wcześniej groziła za to grzywna w wysokości 1,5 tys. zł, teraz za nieodpowiednie informowanie o cenach będzie można zapłacić aż 20 tys. zł, a w przypadku gdy w danym roku takich naruszeń będzie więcej niż dwa - aż 40 tys. zł. Zdaniem Ministerstwa Finansów, które przygotowało ustawę, naklejanie cen na poszczególne towary dodatkowo obarcza personel a to przekłada się na wzrost cen. W ten sposób łatwiej też uniknąć pomyłek (choć akurat POPiHN twierdzi inaczej).

Według ocen MF przepisy przyczynią się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych, które wyceniane są na kwotę około 0,5 mld zł rocznie. Będzie to miało pozytywny wpływ na poziom kosztów uzyskania przychodów firm działających w handlu i usługach, ale - jak zaznaczył resort - dokładne wyliczenie skali oszczędności możliwych do uzyskania jest trudne ze względu na brak niektórych danych.

W uzasadnieniu do ustawy MF wskazało, że „korzyści społeczne” mogą być zbliżone do skali oszczędności związanych z obciążeniami administracyjnymi. MF przyjęło, że w przypadku małych i średnich firm oszczędności wyniosą około 150 mln zł rocznie, pozostałe przedsiębiorstwa zaoszczędzą około 350 mln zł rocznie, a obywatele około 375 mln zł na rok.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design