Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o. (ARSS) lub usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.

 1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych
  1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
  2. Administratorem danych jest Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania.
  3. Dane kontaktowe: ul. Korfantego 58, 01-496 Warszawa; rejestracja@franczyzawpolsce.pl.
  4. Dane przetwarzamy w celach:
   1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
   2. monitorowania nadużyć,
   3. informowania o treściach i usługach Administratora lub jego partnerów Administratora,
   4. udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
   5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  5. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich.
  6. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  7. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej w naszych serwisach.
  8. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera
  1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
  2. Administratorem danych jest Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania.
  3. Dane kontaktowe: ul. Korfantego 58, 01-496 Warszawa; rejestracja@franczyzawpolsce.pl.
  4. Dane przetwarzamy w celach:
   1. przesłania zamówionego newslettera; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
   2. marketingu usług i komunikowania się przez Administratora z korzystającymi z newslettera,
   3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
   4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  5. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich.
  6. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  7. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
  8. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Dane przetwarzane w związku z prenumeratą magazynu „Franczyza&Biznes”
  1. Dane: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, adres.
  2. Dodatkowe dane możemy otrzymywać od operatorów płatności, umożliwiających dokonanie płatności za usługę (np. status płatności).
  3. Administratorem danych jest Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania.
  4. Dane kontaktowe: ul. Korfantego 58, 01-496 Warszawa; rejestracja@franczyzawpolsce.pl.
  5. Dane przetwarzane będą w celach:
   1. realizacji i rozliczenia zamówienia; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
   2. marketingu usług i komunikowania się przez Administratora z korzystającymi z usługi,
   3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
   4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  6. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy oraz niezbędności do realizacji pozostałych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich.
  7. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności usługi i innych serwisów informacyjnych i usług Administratora, zwiększeniu ilości zamawianych usług, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  8. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym kolportaż, wysyłkę, serwis lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.
  9. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z Administratorami danych pod adresem rejestracja@franczyzawpolsce.pl.

 1. Instrukcja usuwania danych osobowych

Użytkownik serwisu ma prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Wniosek o usunięcie danych należy wysłać na rejestracja@franczyzawpolsce.pl.

Aby przyspieszyć procedurę rozpatrywania wniosku, użytkownik może doprecyzować swoje żądanie, wskazując, że np. chce zrezygnować z otrzymywania newslettera, albo nie chce już otrzymywać informacji handlowych. W razie braku jednoznacznego oświadczenia w jakim zakresie dane osobowe mają zostać usunięte, Administrator może skontaktować się z użytkownikiem w celu potwierdzenia czego dotyczy jego wniosek.

Na wniosek użytkownika Administrator odpowie niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca, a w razie braku możliwości jego spełnienia, Administrator poda tego przyczyny.

Administrator jest zobowiązany usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 2. użytkownik wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych i brak innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. na Administratorze ciąży obowiązek prawny usunięcia danych.
Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design