Usługi dla klientów indywidualnych

Finanse

  • Minimalna kwota: 3 900 zł
  • Opłata wstępna: maksymalnie 20 000 brutto
  • Opłata bieżąca: od 7 miesiąca działalności: od 49 do 99 zł brutto
  • Opłata marketingowa: brak

Opis systemu

Sieć epaka.pl działa jako broker kurierski oferując klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom dostęp do pełnego wachlarza usług pocztowych i kurierskich, krajowych i zagranicznych. Działalność powstających oddziałów obejmuje sprzedaż usług kurierskich i pocztowych, sprzedaż...

Finanse

  • Minimalna kwota: 80 000 - 140 000 zł netto (kwota inwestycyjna zakłada zakup urządzeń Studio Figura poprzez leasing)
  • Opłata wstępna: 20 000 zł netto
  • Opłata bieżąca: Opłata Licencyjna 267 zł netto/mies. płatne raz w roku 3 204 zł/netto; Opłata za Platformę Studio Figura 130 zł netto/mies. płatne raz w roku 1560 zł/netto; Opłata za aktualizację procedury ROD 15 zł netto/mies. płatne raz w roku 180 zł/n.
  • Opłata marketingowa: brak

Opis systemu

W koncepcie Studio Figura gwarantujemy miesięczne przychody na poziomie 35-60 tys. złotych. Po odliczeniu kosztów (zależnych od ceny wynajmu lokalu, czy kosztów pracowniczych, raty finansowania ogółem około 20-27 tys. złotych) dochód średni osiągany w gabinetach...

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram