Andrzej Krawczyk

Data dodania: 14 czerwca 2024
Autor: Redakcja

Założyciel Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych. W latach 2000 – 2006 twórca i szef działu doradztwa we franczyzie w firmie PROFIT system. Wcześniej pracował w Coopers & Lybrand jako konsultant, a następnie jako associate w międzynarodowej kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges. W latach 2000-2001 pracował jako starszy prawnik w grupie Elektrim. W okresie od 2001 do 2007 nadzorował obsługę prawną spółek telekomunikacyjnych wchodzących w skład grupy Vivendi w Polsce. W tym charakterze odpowiadał za obsługę prawną restrukturyzacji grupy kapitałowej Elektrim Telekomunikacja w Polsce obejmującą, między innymi, transakcje fuzji i przejęć (M&A) o wartości przekraczającej 400 mln Euro. W okresie od 2005 do 2007 roku brał czynny udział w sporze dotyczącym 48% udziałów Polskiej Telefonii Cyfrowej. Przez wiele lat pełnił także funkcję Dyrektora ds. Franczyzy w firmie Grene, która rozwija franczyzową sieć sklepów z technicznym zaopatrzeniem rolnictwa. Po połączeniu Grene z firmą Kramp pracował nad wprowadzeniem oferty franczyzy w krajach Europy Zachodniej i Środkowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską na temat rozwoju franchisingu w Polsce. Ukończył także specjalistyczne kursy z zakresu franchisingu prowadzone przez prof. Martina Mendelsohna na Middlesex University Business School w Londynie.

Dotychczasowa praktyka zawodowa Andrzeja Krawczyka obejmuje przede wszystkim:

  • Kompleksowe doradztwo w zakresie franchisingu, agencji i dystrybucji obejmujące opracowanie strategii rozwoju systemu franczyzowego oraz kompletnej dokumentacji oferty franczyzy,
  • Budowę i zarządzanie sieciami franczyzowymi na terenie Polski jak i na rynkach zagranicznych,
  • Doradztwo prawne i negocjacje w zakresie franczyzy oraz przy transakcjach typu private equity/venture capital,
  • Doradztwo prawne i negocjacje umów najmu powierzchni handlowych,
  • Prowadzenie i nadzór procesów restrukturyzacyjnych oraz rozwiązywanie sporów właścicielskich,
  • Doradztwo prawne i negocjacje przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A),
  • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów technologii informatycznych, a w szczególności przygotowywanie i weryfikacja umów wdrożeniowych,
  • Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, a w szczególności przygotowywanie i weryfikacja umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
  • Obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz doradztwa korporacyjnego.

Andrzej Krawczyk reprezentuje Polskę w Euro Franchise Lawyers – prestiżowej organizacji zrzeszającej europejskich prawników, specjalistów we franczyzie. Od wielu lat znajduje się na liście ekspertów w zakresie franczyzy publikowanej w The International Who’s Who of Franchise Lawyers. Członek Rady programowej czasopisma “International Journal of Franchising Law”. Autor rozdziału na temat Polski w The International Encyclopedia of Franchising Law oraz w Franchising Global Guide, książki “How to franchise in Poland” oraz licznych artykułów na temat franchisingu, prawa spółek i zagadnień e-commerce opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design