Jak zostać franczyzobiorcą? Najważniejsze informacje

Jak zostać franczyzobiorcą

Prowadzenie działalności w modelu franczyzowym ma wiele zalet. Wystarczy zawrzeć umowę z daną marką i można rozwijać biznes. Jak zostać franczyzobiorcą? Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy i czy taki model biznesowy jest dobrym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy?

Kto to jest franczyzobiorca?

Franczyzobiorca jest stroną umowy franczyzy. Działa pod marką franczyzodawcy na ustalonych przez niego zasadach, otrzymuje prawo do używania logo tej firmy, a także know-how. Prowadzi biznes we własnym imieniu i na własny rachunek, ale według koncepcji określonej przez daną sieć franczyzową. Franczyzodawca może kontrolować, czy firma działa zgodnie z zasadami opisanymi w umowie i przestrzega standardów wyznaczonych przez sieć. Jeśli jeden franczyzobiorca się ich nie trzyma , to może to wpływać na reputację całego systemu.

Dlaczego warto zostać franczyzobiorcą?

Przemawia za tym wiele argumentów. W wielu branżach, szczególnie tych, w których panuje duża konkurencja, silna marka jest podstawą sukcesu. Dzięki franczyzie, nie trzeba jej budować od zera. Wypracowanie zysków jest łatwiejsze, ale to nie oznacza, że w każdym przypadku prowadzenie działalności na takich zasadach przyniesie oczekiwany efekt. Franczyzodawca zapewnia gotowy przepis na działający biznes, ale to od ciężkiej pracy i zaangażowania franczyzobiorcy zależą rezultaty.

Przed zdecydowaniem się na rozpoczęcie współpracy na takich zasadach, warto mieć świadomość, jakie są zalety i wady franczyzy. Zdecydowanie dominują korzyści, ale trzeba też sobie zdawać sprawę z minusów takiej współpracy.

Jak zostać franczyzobiorcą – kto może nim być?

Franczyza nie jest modelem prowadzenia biznesu, który każdemu będzie odpowiadać. Trzeba mieć odpowiednie cechy – w przeciwnym wypadku istnieje duże ryzyko niepowodzenia. W większości chodzi o takie, które są ważne w przypadku każdego przedsiębiorcy: pracowitość, skrupulatność i zaangażowanie. Jakie jeszcze?

Dostosowanie się do narzuconych wymogów

Franczyzobiorca prowadzi działalność na własny rachunek i we własnym imieniu, ale zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym systemie franczyzowym. Musi trzymać się warunków ustalonych w umowie, a te dotyczą wielu aspektów m.in. wystroju wnętrza, metrażu, obsługi klienta, wykorzystywanych produktów i wielu innych, w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu. Dla franczyzodawcy to kluczowe, gdyż chce zapewnić klientom marki taki sam poziom obsługi czy jakość produktów bez względu na punkt, w którym skorzysta się z jego oferty.

Podejmowanie decyzji pod presją czasu

Dotyczy nie tylko franczyzy. Przedsiębiorca powinien działać według określonego planu, ale są takie sytuacje, w których musi podjąć trudne, często kosztowne, decyzje, które jednak mogą się przełożyć na osiągnięcie lepszych wyników w przyszłości.

Dążenie do perfekcji

Franczyzodawca oczekuje, że poprzez franczyzę będzie rozwijać markę, docierać do coraz większej liczby odbiorców, zachowując pozytywny jej wizerunek. Chce, żeby franczyzobiorca działał zgodnie z umową i dbał o jakość każdego elementu swojej działalności.

Jak zostać franczyzobiorcą krok po kroku

Aby prowadzić firmę, najpierw trzeba założyć działalność gospodarczą. Następnie trzeba podjąć kilka ważnych kroków:

  1. Wybór branży – są takie, w których działa wiele systemów franczyzowych, np. gastronomia, ale i takie, gdzie nie ma ich w ogóle. Franczyzodawca zapewnia wszystko, co niezbędne do prowadzenia biznesu, ale to nie oznacza, że warto rozpocząć działalność, w której przedsiębiorca nie ma żadnego doświadczenia. Wybór branży, którą choć trochę zna, zwiększa szansę na sukces.
  2. Wybór sieci franczyzowej – każda stawia określone wymagania m.in. dotyczące wkładu własnego, aby możliwe było rozpoczęcie działalności. Poza tym chęć dołączenia do danego systemu nie oznacza, że na pewno będzie to możliwe. Franczyzodawca prowadzi rekrutację. Wcześniej ustala, jakie cechy i doświadczenie musi mieć franczyzobiorca. Zdarza się, że mniejsze wymagania stawiane są na początku działania danej sieci. Z czasem dołączenie może być trudniejsze, ale to zależy od wielu czynników m.in. planu rozwoju czy liczby punktów należących do sieci w danej okolicy.
  3. Weryfikacja umowy – powinien ją sprawdzić prawnik, aby przedsiębiorca miał świadomość, jakie są prawa i obowiązki stron. Musi wiedzieć, co dokładnie obejmuje pakiet franczyzowy i rozumieć zasady naliczania wszystkich opłat. Oferta franczyzowa w poszczególnych firmach jest zróżnicowana. Trzeba dowiedzieć się, na czym polega i co obejmuje. Czy franczyzodawca zapewnia dostęp do nowoczesnych narzędzi ułatwiających działalność? Daje wsparcie logistyczne i produktowe? Dla każdego przedsiębiorcy znaczenie mogą mieć inne czynniki.
  4. Zawarcie umowy i szkolenia – po podpisaniu dokumentów i uregulowaniu ewentualnej opłaty wstępnej przychodzi czas na przygotowania do rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorca i jego pracownicy przechodzą przez szkolenia. Należy przygotować lokal zgodnie z wytycznymi franczyzodawcy.

Po tych etapach można już prowadzić biznes w systemie franczyzowym. Przy czym należy ją prowadzić nieustająco zgodnie z umową franczyzową.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design