Zalety i wady franczyzy

Prowadzenie działalności w ramach systemu franczyzowego przynosi wiele korzyści, ale przedsiębiorca powinien być również świadomy minusów tego rozwiązania. Franczyza pozwala na prowadzenie firmy pod znaną marką, ale z drugiej strony należy to robić według zasad wynikających z umowy. Jakie są zalety i wady franczyzy z punktu widzenia franczyzobiorcy i franczyzodawcy?

Plusy i minusy franczyzy – na co zwrócić uwagę?

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na dołączenie do systemu franczyzowego, powinien rozważyć za i przeciw. Liczne korzyści z franczyzy są ważne, ale nie można zapominać o wadach.

Zalety franczyzy – korzyści franczyzy dla franczyzodawcy

Oto co zyskuje przedsiębiorca poprzez dołączenie do systemu franczyzowego:

 • Specjalistyczna wiedza uzyskana przez programy szkoleniowe franczyzodawcy.
 • Stała pomoc ze strony franczyzodawcy.
 • Korzyści z działania pod znaną marką i bazowania na jej reputacji.
 • Zwykle taka działalność wymaga niższych nakładów początkowych niż poza systemem franczyzowym. Franczyzodawca przekazuje wiedzę, jak najefektywniej i najoszczędniej zarządzać posiadanymi środkami.
 • Korzyści z działań reklamowych i promocyjnych podejmowanych przez franczyzodawcę.
 • Franczyzodawca zapewnia wiele świadczeń. To m.in. szkolenia w zakresie prowadzenia firmy, księgowości, procesów biznesowych, marketingu i merchandisingu, metod produkcji, przygotowywania towarów i surowców, pomoc w wyborze lokalizacji punktu i wiele innych. Liczba świadczeń zależy od danego systemu.
 • Mniejsze ryzyko niepowodzenia działalności.
 • Korzyści z możliwości zakupu przez franczyzodawcę towarów w dużych ilościach w atrakcyjnych cenach i silnej pozycji negocjacyjnej wynikającej z istnienia dużej sieci.
 • Szeroka, specjalistyczna wiedza i doświadczenie zespołu zarządzającego franczyzodawcy.
 • Korzyści z badań i programów rozwojowych franczyzodawcy prowadzonych w celu usprawniania, uaktualniania i podnoszenia konkurencyjności jego działalności.
 • Pomoc pracowników operacyjnych franczyzodawcy, którzy zapewniają wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem firmy.
 • Korzyści z patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i wszelkich zastrzeżonych procesów i formuł franczyzodawcy.
 • Duża ilość informacji rynkowych i doświadczeń, którymi franczyzodawca dzieli się z franczyzobiorcami.
 • Franczyzodawca może udzielać gwarancji terytorialnych, które chronią przed konkurencją ze strony franczyzodawcy i innych franczyzobiorców systemu na określonym terytorium.

Należy jednak zwracać uwagę nie tylko na zalety franczyzy, ale również jej wady. Ten system prowadzenia działalności ma wiele plusów, ale niekoniecznie jest przeznaczony dla każdego.

Nasz katalog franczyz obejmuje wiele sprawdzonych systemów. Warto dokładnie sprawdzić co najmniej kilka przed podjęciem próby dołączenia do jednego z nich. 

Wady franczyzy – minusy działalności w sieci franczyzowej

Oto z jakimi ryzykami, kosztami i problemami wiąże się franczyza:

 • Franczyzobiorca prowadzi działalność na podstawie licencji, która zobowiązuje go do kierowania nią zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Franczyzobiorca musi akceptować kontrolowanie jakości i standardów. Nie oznacza to jednak, że nie ma wpływu na prowadzoną działalność. Franczyzodawcy zachęcają franczyzobiorców do udziału w rozwoju sieci.
 • Franczyzobiorca musi płacić za korzystanie z  licencji franczyzowej i wsparcia franczyzodawcy. Wysokość tych opłat różni się w poszczególnych sieciach.
 • Dobre imię sieci franczyzowej i wizerunek marki mogą tracić renomę z przyczyn niezależnych od franczyzobiorcy.
 • Trudności w ocenie jakości licencji franczyzowej. Oferowany pakiet franczyzowy może nie być tak atrakcyjny, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.
 • Ograniczenia w umowie franczyzy w zakresie sprzedaży czy przenoszenia praw własności do jednostki franczyzowej na osoby trzecie.
 • Polityka franczyzodawcy może wpłynąć na zyskowność franczyzobiorcy. Np. franczyzodawca oczekuje osiągania wyższych obrotów przez franczyzobiorcę (od wysokości których naliczana jest opłata franczyzowa). Natomiast franczyzobiorca może być bardziej zainteresowany wzrostem zysków, które nie zawsze wynikają ze zwiększonego obrotu.
 • Franczyzodawca może popełniać błędy w polityce kierowania firmą, które będą szkodliwe dla franczyzobiorcy.

Zalety i wady franchisingu dla franczyzodawcy

Franczyzodawca, tworząc system franczyzowy, może odnieść pewne korzyści, ale również ponosi ryzyko. Jakie są zalety i wady franczyzy dla franczyzodawcy?

Korzyści franczyzy dla franczyzodawcy

Z punktu widzenia franczyzodawcy oferowanie franczyzy ma następujące zalety:

 • Umożliwia dotarcie do większej liczby odbiorców bez konieczności większych inwestycji. Dzięki temu rośnie rozpoznawalność marki, a franczyzodawca może dotrzeć na rynki, na których dotąd nie działał.
 • Dodatkowe źródło przychodów z tytułu opłat wstępnych czy bieżących.
 • Franczyzodawca ponosi niższy koszt wydatków reklamowo-promocyjnych, gdyż zazwyczaj  franczyzobiorcy są zobowiązani do wpłat na wspólny fundusz promocyjno-reklamowy.
 • To franczyzobiorca ponosi odpowiedzialność za prowadzoną przez niego działalność i jej efekty. Ewentualne roszczenia klientów nie trafiają bezpośrednio do franczyzodawcy.
 • Franczyzodawca nie musi zatrudniać kolejnych pracowników ani zarządzać personelem, jakby to wyglądało, gdyby zakładał następne punkty dla swojej działalności na własną rękę.

Wady franczyzy dla franczyzodawcy

Do minusów oferowania franczyzy należą:

 • Franczyzobiorca może nie prowadzić działalności zgodnie z wymogami systemu franczyzowego, co ma potencjalnie negatywny wpływ na wizerunek marki.
 • Uczestnik systemu, który odniesie sukces, może z czasem chcieć się uniezależnić od franczyzodawcy i stać się jego konkurentem. Zazwyczaj umowy franczyzy zawierają klauzulę zakazującą franczyzobiorcy konkurencji wobec franczyzodawcy oraz innych uczestników systemu, ale te obowiązują przez określony czas.
 • Zdarza się, że franczyzobiorcy zaniżają wysokość zysku, jeśli od niego naliczana jest bieżąca opłata franczyzowa.
 • Trudności w wyegzekwowaniu od franczyzobiorcy działania zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach danego systemu.

www.arss.com.pl

Zobacz także: Franczyza - czy na pewno prosty sposób na biznes?

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design