Piotr i Paweł chce spłacić tylko 10% długów

Data dodania: 16 grudnia 2019
Kategoria:
Foto:Piotr i Paweł chce spłacić tylko 10% długów

Zarząd Piotra i Pawła proponuje swoim największym wierzycielom spłatę 10 proc. wierzytelności głównej oraz zaspokojenie 5 proc. wierzytelności ubocznych, w tym odsetek oraz kosztów.

Płatność miałaby nastąpić jednorazowo, miesiąc po zatwierdzeniu układu - wynika z pisma, które spółka przesłała do największych wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli, podczas którego miałoby dojść do głosowania nad układem, zwołane zostało na początek 2020r.

Co zawiera pismo

„Opowiedzenie się przeciwko układowi, a więc niewyrażenie zgody na zaproponowaną wysokość spłaty wierzytelności, doprowadzi najpewniej do spełnienia się scenariusza upadłości spółki. Z uwagi na fakt, że cały majątek spółki jest zabezpieczony na rzecz podmiotów finansujących, w toku postępowania upadłościowego państwa wierzytelność nie zostanie zaspokojona. Natomiast dzięki państwa wsparciu będziemy mogli kontynuować dotychczasową działalność, co przyczyni się również do rozwoju państwa przedsiębiorstwa. W związku z opisaną sytuacją, przedstawiona państwu propozycja układowa nie będzie mogła być przedmiotem negocjacji” - napisał zarząd Piotra i Pawła w listach informujących o propozycji układowej. Podkreśla przy tym, że spółka nie będzie w stanie notować dodatnich wyników finansowych bez wsparcia inwestora, czyli Spar Group z RPA. Układ, w tym państwa spłata, będzie finansowany w całości ze środków zewnętrznych, które zapewni inwestor. Ogólna kwota inwestycji, jaką inwestor przeznaczył na wsparcie spółek z Grupy Kapitałowej Piotr i Paweł pozwala wyłącznie na spłatę państwa przedsanacyjnych należności w proponowanym stopniu. Związane jest to z ogromnymi potrzebami finansowymi, związanymi ze stabilizacją i rozwojem biznesu w Polsce. Potrzeby te są i będą musiały być dotowane przez inwestora, czego przykładem w ostatnim czasie jest modernizacja i rebranding sklepu w centrum handlowym Blue City” – napisano w liście.

- Propozycja składana wierzycielom dotyczy kapitału zobowiązania i jest maksymalną kwotą, jaka została wynegocjowana z podmiotem wspierającym. Uważamy, że przedstawione propozycje są najlepsze z możliwych oraz jedyne, jakie mogą zostać zaproponowane przy wsparciu finansowym podmiotu zewnętrznego. Przedstawione propozycje mieszczą się w obecnie przyjmowanych standardach rynkowych spłaty układowej dla wierzycieli niezabezpieczonych – poinformował w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, zarządcy sanacyjnego we wszystkich trzech spółkach tworzących grupę Piotr i Paweł.  W jego ocenie do tej pory nie udała się w Polsce żadna restrukturyzacja sądowa sieci handlowej. We wszystkich przypadkach ogłoszona została upadłość, a wierzyciele niezabezpieczeni nie otrzymali żadnej spłaty - podkreśla.

Większość wierzycieli odmawia komentarza na temat tego jak postrzegają złożoną im propozycję. Ci, którzy wypowiadają się anonimowo uważają, że propozycja jest niepoważana a wręcz śmieszna i że na pewno nie zagłosują za układem.

Przejęcie za 1 euro

Spar Group poinformował w raporcie rocznym, że przejął 80 proc. udziałów w spółce Grupa Piotr i Paweł za symboliczną opłatę w wysokości 1 euro. Pozostałe 20 proc. udziałów ma być  przejętych w przyszłości przez innego, mniejszościowego inwestora. Spar zobowiązał się także do udzielenia spółce Piotr i Paweł pożyczki w wysokości 40 mln euro. W ramach transakcji spółka z Afryki przejmuje 66 supermarketów Piotr i Paweł oraz centrum dystrybucyjne w Poznaniu.

Spar International utrzymuje, że wypowiedziało umowę licencyjną zależnej od Bać-Polu spółce Spar Polska w lutym tego roku, a następnie przyznało licencję właśnie Spar Group z RPA. Natomiast Spar Polska twierdzi, że wypowiedzenie umowy licencyjnej było nieskuteczne. Spór ma rozstrzygnąć sąd w Amsterdamie, prawdopodobnie na wiosnę 2020 r.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design