Omnichannel – czyli jak marki budują wielokanałową sprzedaż

Data dodania: 13 kwietnia 2023
Kategoria:
Digital wardrobe on a transparent screen

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) bada strategie wielokanałowe marek posiadających stacjonarne placówki w centrach handlowych. Większość tych marek prowadzi intensywną sprzedaż online, zazwyczaj poza obszarem galerii handlowych, co wiąże się z dużymi nakładami na platformy handlowe, systemy IT, płatności i logistykę, a także z odmiennymi wydatkami marketingowymi.

Marki rozwijają koncepcję omnichannel, integracji wielu kanałów sprzedaży, które współpracują, lecz charakteryzują się różnymi cechami, nakładami finansowymi i marketingowymi. Sprzedaż stacjonarna jest jednym z elementów strategii omnichannel, lecz centra handlowe nie oferują kompleksowych rozwiązań wielokanałowych. ZPPHiU podkreśla, że magazyny do obsługi sprzedaży online w centrach handlowych byłyby nieopłacalne ze względu na wysokie koszty.

Dyskusja o infrastrukturze i e-commerce

Zofia Morbiato, dyrektor generalna ZPPHiU, krytykuje próby wymuszenia przez właścicieli centrów handlowych dodatkowych opłat od przychodów e-commerce. Podkreśla, że najemcy już pokrywają koszty wykorzystania infrastruktury centrów, więc dodatkowe opłaty byłyby niesprawiedliwe. ZPPHiU apeluje o przemyślenie oczekiwań właścicieli centrów w kontekście e-commerce.

Rozliczenia kosztów wspólnych

ZPPHiU oraz jego członkowie, najemcy powierzchni w galeriach handlowych, przygotowują się do rozliczeń kosztów wspólnych za 2022 rok. Obawiają się dodatkowych dopłat i oczekują transparentnego przedstawienia kosztów. ZPPHiU planuje również badanie jakości zarządzania kosztami wspólnymi przez zarządców galerii.

Nieprzewidywalność kosztów wspólnych

Obecnie najemcy nie mogą przewidzieć, jak wysokie będą końcowe koszty wspólne w galeriach handlowych. ZPPHiU wzywa do ustalenia stałej, niezmiennej kwoty kosztów wspólnych, która byłaby częścią czynszu. Do tych kosztów zaliczane są m.in. utrzymanie powierzchni wspólnych, ochrona, sprzątanie, a także podatek od nieruchomości należny od wynajmującego i inne opłaty.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design