Emperia i Eurocash zawarły ugodę. Eurocash właścicielem Grupy Tradis.

Data dodania: 21 grudnia 2011
Kategoria:
Eurocash_hala_Komorniki

Eurocash podpisał z Emperia Holding Ugodę i zmiany do Umowy Inwestycyjnej z grudnia ubiegłego roku, stając się właścicielem Grupy Tradis. Transakcja, o wartości 1,096 mld PLN, została już opłacona i rozliczona. Dzięki połączeniu powstał największy w Polsce dystrybutor markowych artykułów spożywczych – partner niezależnych sklepów detalicznych.

Na mocy podpisanej Ugody Emperia i Eurocash zrzekły się wzajemnych roszczeń w związku z okolicznościami związanymi z oświadczeniem o odstąpieniu przez Emperia oraz P1 od Umowy Inwestycyjnej. Wraz z przeprowadzoną transakcją nastąpił również upadek zabezpieczenia roszczenia udzielonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie postanowieniem z dnia 2 września 2011 r.

Transakcja została opłacona przez Eurocash gotówką, niemal w całości z kredytu udzielonego przez konsorcjum banków ING Bank Śląski oraz BZ WBK. Cena zakupu jest ostateczna.

- Sfinalizowaliśmy to, co konsekwentnie zapowiadaliśmy i do czego dążyliśmy. W dwa miesiące od pozytywnej decyzji UOKiK przejęliśmy Grupę Tradis, stając się największym w Polsce dystrybutorem markowych artykułów spożywczych. Finalne warunki transakcji odpowiadają założeniom przyjętym rok temu w umowie inwestycyjnej – mówi Luis Amaral, Prezes Eurocash.

- Warunki, które osiągnęliśmy w ugodzie są zgodne z naszymi oczekiwaniami i atrakcyjne dla akcjonariuszy, klientów oraz partnerów Grupy Handlowej Emperia. Eurocash wykazał dużo elastyczności, dlatego dzisiejsza  ugoda była możliwa – mówi z kolei Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA.

Na podstawie umowy inwestycyjnej Eurocash przejął akcje spółek prowadzących działalność hurtowej dystrybucji artykułów spożywczych oraz posiadających nieruchomości związane z działalnością dystrybucyjną, jak również zarządzających sieciami franczyzowymi i partnerskimi (w tym Tradis, DEF, Ambra, Detal Koncept, Euro Sklep, Partnerski Serwis Detaliczny, Lewiatan Holding). Grupa Tradis prowadzi obecnie 7 centrów dystrybucyjnych, 57 hurtowni oraz sieci franczyzowe, w których skupionych jest ok. 4500 niezależnych sklepów. Wyniki finansowe Grupy Tradis będą konsolidowane z Grupą Eurocash od 1 stycznia 2012 r. Z dniem 21 grudnia 2011 r., dotychczasowy Zarząd i Rada Nadzorcza Tradis Sp. z o.o. podały się do dymisji, przekazując kierowanie spółką nowemu właścicielowi.

Dzięki połączeniu obu firm, na rynku dystrybucji żywności powstał podmiot o przychodach na poziomie ok. 14 mld zł (bazując na wynikach pro-forma 2010 r.), prowadzący sieci franczyzowe dla ok. 9 tys. sklepów detalicznych. – Połączenie daje nam większą skalę działania i obniża nasze koszty. A dzięki temu nasi klienci będą bardziej konkurencyjni, w walce jaką toczą z sieciami hipermarketów i dyskontów – mówi Luis Amaral.

- Patrząc na franczyzowy rynek sieci spożywczych mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Liczbę sklepów działających we wszystkich sieciach fmcg szacuje się na ok 20 tysięcy. Tak więc, ponad 9 tysięcy sklepów franczyzowych zrzeszonych w sieciach należących do Grupy Eurocash to blisko 50% tego rynku. Przykładów tak znacząco skonsolidowania rynku trudno szukać w nie tylko w innych branżach rynku franczyzowego w Polsce, ale również i na świecie. Pośrednio sytuacja ta wynika z wyjątkowości polskiego rynku spożywczego, który okazał się być odpornym na ekspansję sklepów wielkopowierzchniowych oraz dyskontów. Skazywane na porażkę sklepy tradycyjne, również dzięki franczyzie okazały się być dobrze dopasowane do preferencji zakupowych konsumentów. Eurocash, jako najlepiej rozwinięta sieć dystrybucji fmcg w Polsce zapewnia swoim sklepom franczyzowym jeden z najbardziej istotnych składników know-how, czyli warunki handlowe oraz dostęp do szerokiego asortymentu towarów. Dzięki temu dla przyłączanych do Grupy nowych sieci franczyzowych przeprowadzane obecnie zmiany organizacyjne nie oznaczają żadnych kłopotów, czy tez niepewności związanej z przyszłością współpracy. Można się również pokusić o prognozę, że powstanie giganta dystrybucyjnego na rynku fmcg i zdecydowane umocnienie się Eurocashu na pozycji lidera może być czynnikiem stymulującym szybszy rozwój ofert franczyzowych sieci znajdujących się w Grupie. W Polsce w dalszym ciągu funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy sklepów niezrzeszonych, lub bardzo luźno powiązanych w systemach tzw. „miękkiej franczyzy”, dla których dotychczasowe oferty nie były w wystarczający sposób atrakcyjne. Być może teraz będzie inaczej. – mówi Adam Wroczyński, dyrektor ds. projektów w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych, firmie doradczej zajmującej się budową i wdrażaniem systemów franczyzowych.

Po zrealizowaniu transakcji sprzedaży spółek Grupy Tradis w skład Grupy Handlowej Emperia wchodzą spółki: Emperia Holding SA, Emperia Info Sp. z o.o., Infinite Sp. z o.o., Elpro Ekon Sp. z o.o. S.K.A., a także Stokrotka Sp. z o.o., Maro Markety Sp. z o.o. i Społem Tychy Sp. z o.o.

W oparciu o umowę inwestycyjną, Grupa Eurocash będzie zaopatrywać sieć Stokrotka przez okres co najmniej 18 miesięcy.

Jednocześnie Emperia kontynuuje ogłoszony pod koniec czerwca proces aukcyjny związany z pozyskaniem inwestora dla segmentu detalicznego grupy. Transakcja dotyczy sieci sklepów: Stokrotka i Delima, a także Społem Tychy i Maro Markety, które w całej Polsce posiadają łącznie ponad 230 placówek.

- Jesteśmy na etapie finalnych negocjacji z inwestorami, którzy po zbadaniu stanu prawnego i finansowego naszych spółek detalicznych złożyli wiążące oferty zakupu. Celem rozmów jest uzgodnienie ostatecznych warunków transakcji, w tym także treści umowy sprzedaży i wyłonienie podmiotu, z którym Emperia zawrze warunkowe porozumienie. Zgodnie z zapowiedziami zamknięcie transakcji planowane jest na I kwartał 2012 roku – dodaje Artur Kawa. 

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design