Karcher ukarany za długoletnią zmowę cenową

Data dodania: 25 stycznia 2023
Kategoria:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na spółkę Karcher karę w wysokości 26 mln zł za manipulowanie cenami sprzedaży urządzeń i systemów czyszczących marki Kärcher przez ponad 20 lat.

Działania Karcher na rynku polskim

Decyzja UOKiK dotyczy spółki Karcher działającej w Polsce, która jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej produkującej sprzęt czyszczący. Dowody wskazują, że od końca lat 90. firma, w porozumieniu z dystrybutorami, ustalała minimalne i stałe ceny detaliczne swoich produktów.

Dotyczyło to zarówno sprzętu domowego, jak i profesjonalnego, w tym myjek, urządzeń wysokociśnieniowych, odkurzaczy, mopy, zamiatarki, szczotki elektryczne, froterki czy urządzeń do czyszczenia wykładzin. Do 2005 roku Karcher narzucała ceny zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i internetowej, a później skupiła się głównie na cenach w sklepach online.

Zmowa cenowa

Zmowa cenowa trwała przez ponad 20 lat, co oznacza, że polscy konsumenci nie mogli nabyć produktów Kärcher po niższych niż ustalone ceny. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że długość trwania zmowy rynkowej jest szczególnie bulwersująca. Początkowo dotyczyła sklepów stacjonarnych, a później także sprzedaży internetowej.

Postanowienia umów i kontrola cen

W umowach pisemnych z dystrybutorami oraz ogólnych warunkach współpracy handlowej, Karcher narzucała warunki cenowe. Dystrybutorzy, którzy sprzedawali produkty po niższych cenach, byli karani, tracąc rabaty, wsparcie marketingowe lub nawet umowy współpracy. Niektórzy sprzedawcy aktywnie współpracowali z Karcher w egzekwowaniu ustalonych cen.

Nałożenie kary przez UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Karcher karę w wysokości 26 mln zł za ograniczanie konkurencji. Kary byłyby wyższe, ale spółka skorzystała z programu leniency, przyznając się do naruszeń i współpracując z urzędem. Przekazała również dodatkowe dowody i informacje.

Spółka Karcher początkowo złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze, ale po zapoznaniu się z jej wysokością wycofała się z tej procedury. Planuje złożenie odwołania od decyzji do sądu. UOKiK nie odstąpił od nałożenia sankcji, ponieważ spółka zachęcała innych do uczestnictwa w zmowie, a posiadane informacje pozwalały na wszczęcie postępowania antymonopolowego nawet bez współpracy spółki.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design