Czy Ruch upadnie?

Data dodania: 6 czerwca 2019
Kategoria:
Foto: Czy Ruch upadnie?

Sąd Rejonowy w Warszawie odmówił zatwierdzenia układów w przyspieszonych postępowaniach układowych Ruch S.A z wierzycielami.

Sąd uwzględnił niektóre zastrzeżenia części wierzycieli do układów m.in. dotyczące niepowołania na czas w jednym z postępowań rady wierzycieli oraz niedostatecznego dostępu wierzycieli do informacji.

W ocenie sądu nie wszystkie propozycje układowe były znane wszystkim wierzycielom przed i w trakcie głosowania zgromadzenia wierzycieli. Nie mieli też oni pełnej wiedzy, że propozycje układowe są realne do wykonania. Tym samym wierzyciele zostali pozbawieni podstawowej gwarancji procesowej - prawa do informacji. Postanowienie sądu nie jest prawomocne, stronom postępowania przysługuje od niego zażalenie.

Z możliwości tej zamierza skorzystać Ruch. Jak poinformował rzecznik prasowy spółki Wojciech Paczyński nie zgadza się ona z wydanymi przez sąd postanowieniami o odmowie zatwierdzenia układów i po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia decyzji zamierzają je zaskarżyć do sądu drugiej instancji.

Negatywna decyzja sądu pozostaje bez wpływu na plany PKN Orlen dotyczące inwestycji w Ruch. Koncern poinformował w oświadczeniu, że "przejęcia przez PKN Orlen i wdrożenie planu restrukturyzacji pozwoli odzyskać spółce Ruch SA. stabilność finansową oraz odbudować pozycję na rynku.” W komunikacie czytamy także, że „projekt ma uzasadnienie biznesowe, jest również istotne z punktu widzenia wielu naszych klientów, którzy powinni mieć jak najszerszy dostęp do informacji, co zapewnia im m.in. spółka Ruch poprzez kolportaż prasy. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie jest dla nas niezrozumiałe."

Władze Ruchu zapowiedziały, że negatywna decyzja i proces odwoławczy nie zatrzymają procesu restrukturyzacji spółki, a także realizacji bieżących działań operacyjnych.

Zgromadzenie wierzycieli Ruchu, którzy zaakceptowali przedstawione przez władze spółki propozycje umorzenia części wierzytelności odbyło się 15 kwietnia. Wierzyciele głosowali w dwóch grupach. PPU1 to grupa 25 największych wierzycieli Ruchu, którym spółka jest winna po co najmniej milion zł, co w sumie daje 143 mln zł. Ta grupa zgodziła się na umorzenie 85 proc. wierzytelności.

Z kolei grupa PPU2 to mniejsi wierzyciele, którym spółka jest winna po co najmniej 100 tys. zł na łączną kwotę 19 mln zł. Ci wierzyciele zgodzili się na umorzenie 50 proc. wierzytelności.

Alior Bank, PKN Orlen i PZU w pierwszej połowie kwietnia zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji, które zakłada, że Alior przejmie 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen. Finalizacja transakcji jest uzależniona od zatwierdzenia przez sąd układu zawartego z wierzycielami oraz od wyrażenia na nią zgody przez UOKiK.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design