Czy będzie ustawa o franczyzie?

Data dodania: 22 czerwca 2021

Na finiszu poprzedniego roku, Instytut Badania Sprawiedliwości zrealizował na zamówienie Ministerstwa Praworządności studium pt. „Rzeczywista dysproporcja stron umowy franczyzy w Polsce”. Dokument ten miał służyć jako podstawa do modyfikacji legislacyjnych, mających na celu uregulowanie sektora franczyzy w Polskim systemie gospodarczym.

Ekspertyza Profesora Uniwersytetu Opolskiego

Rafał Adamus, profesor Uniwersytetu Opolskiego, dokonał dogłębnej analizy obowiązujących regulacji prawnych oraz wyroków sądowych. Skupił uwagę na pewnych nieprawidłowościach rynkowych, takich jak nieprecyzyjne przedstawianie warunków franczyzowych, ukryte opłaty, czy problematyka rozwiązania umowy franczyzy przed wyznaczonym terminem, związana z surowymi sankcjami.

Propozycje Zmian Prawnych

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badania Sprawiedliwości proponuje liczne zmiany legislacyjne, mające na celu szczegółowe uregulowanie stosunków prawnych między stronami umowy franczyzy. Następnie, dr Adamus zaprezentował projekt ustawy o franczyzie, który w tym roku został przedstawiony do Instytutu oraz Ministerstwa. Aktualny status tego projektu pozostaje niejasny, z informacji Ministerstwa wynika, że trwają jeszcze analizy nad tym dokumentem.

Znaczenie Projektu Ustawy

Ciekawostką jest, że projekt ustawy autorstwa dr Adamusa stanowi pierwszą kompleksową inicjatywę regulacji prawnej franczyzy na polskim rynku. Warto zatem przyjrzeć się jej zawartości, zwłaszcza biorąc pod uwagę trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie umów franczyzy w Polsce. Obecnie nie pojawiają się inne znaczące inicjatywy regulacyjne w tym obszarze.

Definicja Franczyzy w Projektowanej Ustawie

Kluczowym elementem proponowanej regulacji jest precyzyjna definicja umowy franczyzy. Obecnie na rynku panuje zamieszanie terminologiczne i pojęciowe wokół tego, co stanowi franczyzę, a co nie. Projekt ustawy ma na celu uporządkowanie tego chaosu, co przyniesie korzyści całemu rynkowi, w tym franczyzobiorcom.

Ochrona Franczyzobiorców

W projekcie ustawy zawarty jest również zakaz oferowania franczyzy bez uprzedniego dogłębnego sprawdzenia jej modelu biznesowego. Jest to istotne dla oczyszczenia rynku z nieautentycznych ofert franczyzy.

Nakłady Franczyzobiorcy

Artykuł 18 proponowanej regulacji zawiera zapis o nakładach finansowych franczyzobiorcy. Zgodnie z nim, rodzaj i wartość nakładów powinny być dokładnie określone w umowie, lub, jeśli to niemożliwe, powinny być przewidziane ich rodzaje i szacunkowe wartości.

Ograniczenia w Wysokości Wynagrodzenia Wstępnego

Proponowana regulacja ogranicza możliwość pobierania przez franczyzodawcę z góry wynagrodzenia wstępnego do kwoty nie wyższej niż suma wynagrodzenia bieżącego za sześć miesięcy. Ma to na celu ochronę franczyzobiorców przed potencjalnie nieuczciwymi franczyzodawcami.

Warunki Wypowiedzenia Umowy

Projekt przewiduje ograniczone przypadki, w których organizator sieci może natychmiastowo wypowiedzieć umowę franczyzy. Jest to jednak zbyt restrykcyjne i nie odpowiada realiom rynkowym, gdzie potrzebny jest szerszy zakres przyczyn umożliwiających wypowiedzenie.

Prospekt Informacyjny

W projekcie ustawy zawarto obowiązek przedstawienia przez franczyzodawcę aktualnego prospektu informacyjnego potencjalnym franczyzobiorcom. Jest to krok mający na celu zapewnienie pełnej i rzetelnej informacji na temat warunków współpracy.

Przegląd Projektu Ustawy

Powyższa analiza rzuca światło na kluczowe aspekty proponowanych zmian prawnych w sektorze franczyzy w Polsce. Projekt ustawy stanowi istotną inicjatywę w kierunku uregulowania tego rynku, z potencjałem korzystnych zmian dla uczestników rynku franczyzowego.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design