ZPPHiU przeciwny wprowadzaniu nowych opłat na rzecz centrów handlowych

Data dodania: 30 listopada 2021
Kategoria:

Centra handlowe poszukują dodatkowych źródeł dochodu poprzez wprowadzenie opłat związanych z działalnością e-commerce sklepów działających w galeriach. Zarząd Związku Przedsiębiorstw Handlu i Usług (ZPPHiU) sprzeciwia się takim działaniom.

ZPPHiU podkreśla, że nie istnieją obecnie żadne prawne podstawy do nałożenia nowych opłat na rzecz centrów handlowych. Organizacja wskazuje na nielegalne klauzule w umowach narzucające opłaty od przychodów z e-commerce. Takie praktyki są szczególnie niekorzystne dla mniejszych firm, które są zmuszane do akceptowania niesprawiedliwych warunków.

Argumenty przeciwko roszczeniom centrów handlowych

ZPPHiU argumentuje, że pandemia wymusiła na firmach handlowych inwestycje w rozwój e-commerce. Koszty te obejmują infrastrukturę sprzedażową, logistykę, transakcje, a także marketing i prezentację produktów online. Centra handlowe nie były zaangażowane w te procesy, a jedynym ich benefitem jest potencjalne zwiększenie odwiedzalności galerii. Ponadto, zwiększony ruch w galeriach handlowych generowany jest przez klientów korzystających z opcji odbioru zakupów internetowych w centrach.

Finansowe i operacyjne wyzwania e-commerce

Rozwój handlu internetowego wymagał od firm handlowych znaczących nakładów finansowych i operacyjnych. Koszty te obejmują nie tylko transakcje, ale również operacje logistyczne, obsługę zwrotów oraz pakowanie. Dodatkowo, e-commerce podlega tym samym obciążeniom fiskalnym co sprzedaż tradycyjna.

Sytuacja rynkowa po pandemii

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój kanałów e-commerce, z których korzysta coraz więcej konsumentów. Mimo wzrostu popularności handlu internetowego, większość przychodów firm członkowskich ZPPHiU nadal pochodzi z handlu stacjonarnego – około 80%. Z tego tytułu firmy te wciąż odprowadzają czynsze i inne opłaty określone w umowach najmu.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design