Kodeks dobrych praktyk we franczyzie – nieudany kompromis

Data dodania: 3 września 2021
Kategoria:

Pod koniec lipca, twórcy kodeksu dobrych praktyk we franczyzie świętowali jego ogłoszenie, jednak Rzecznik MŚP wyraził odcięcie się od tego dokumentu, wskazując, że nie jest to akceptowalny kompromis dla większości uczestników rynku franczyzowego. Oceniając sytuację, Rzecznik MŚP zauważył, że próba samoregulacji rynku akceptowalnej zarówno dla franczyzodawców, jak i franczyzobiorców, jest niezwykle trudna.

Problematyczny kompromis i kwestionowanie kodeksu

Kodeks dobrych praktyk miał być dokumentem określającym zasady współpracy w branży franczyzy, ale spotkał się z krytyką. Jego sygnatariusze podkreślali jego znaczenie, jednak pojawiają się pytania o sens tworzenia nowego kodeksu, gdy już istnieje europejski kodeks etyczny franczyzy. Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, który miał patronować pracom nad kodeksem, w rzeczywistości nie uczestniczył bezpośrednio w jego tworzeniu, co podkreśla jego odmienne stanowisko wobec końcowego wyniku prac.

Kodeks a dylematy franczyzy

Problem tkwi w różnorodności interesów franczyzodawców i franczyzobiorców, przez co trudno jest stworzyć kodeks satysfakcjonujący wszystkie strony. Rzecznik MŚP wskazuje, że kodeks powinien zawierać konkretne zapisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy franczyzy oraz ograniczenia zakazu konkurencji.

Dysproporcja w reprezentacji stron

Wśród sygnatariuszy kodeksu dominują organizacje zrzeszające franczyzodawców, a ze strony franczyzobiorców jest tylko jedna organizacja. To podkreśla brak uniwersalnego poparcia dla projektu oraz wskazuje na potrzebę szerszej dyskusji i reprezentacji różnych stron rynku franczyzowego.

Podnosi się pytania, czy kodeks dobrych praktyk jest realną próbą samoregulacji rynku, czy raczej działaniem w sferze PR i promocji etyki biznesowej. Brak sankcji za nieprzestrzeganie kodeksu oraz nieobecność mechanizmów rozstrzygania sporów sugerują, że może to być bardziej inicjatywa promocyjna niż skuteczne narzędzie regulujące rynek franczyzy.

Podsumowując, ogłoszenie kodeksu dobrych praktyk we franczyzie wywołało mieszane reakcje, z jednej strony będąc postrzegane jako krok naprzód w kierunku promowania dobrych praktyk, z drugiej - jako niewystarczające i niespełniające oczekiwań części rynku. Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem sieci franczyzowych, by wybrać opcję najlepiej odpowiadającą indywidualnym potrzebom.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design