Jak ocenić franczyzodawcę?

Autor: Redakcja
Data dodania: 25 stycznia 2021

Dokonanie oceny franczyzodawcy jest bardzo istotnym etapem procesu podejmowania decyzji o zaangażowaniu się we franczyzę, a co za tym idzie, wyboru odpowiedniej oferty franczyzowej.

Często się zdarza, że do właściciela firmy zgłasza się ktoś, kto chciałby kupić od niego franczyzę. Bardzo często jest to pierwszy moment, w którym słyszy on o franczyzie i jest całkowicie nieprzygotowany i faktycznie niezdolny do zaoferowania rentownej licencji franczyzowej. Często w reakcji na taką sytuację szybko udaje się on do swojego prawnika i żąda przygotowania umowy franczyzy.

Franczyza to jednak coś więcej niż sama umowa. Opracowanie umowy powinno być bowiem ostatnim etapem przygotowania oferty franczyzowej, następującym po osadzeniu firmy franczyzodawcy na rynku i odpowiednim skonstruowaniu warunków współpracy w ramach franczyzy. Nie można więc popełnić błędu ponaglając czy wręcz przymuszając właściciela firmy do sprzedaży licencji franczyzowej. Było wiele przypadków kiedy zapytania od potencjalnych franczyzobiorców były katalizatorem stworzenia nowego systemu franczyzowego. Ale od chwili powstania pomysłu na utworzenie sieci do momentu wypracowania dochodowej franczyzy może upłynąć dużo czasu. Tak naprawdę niewiele prawidłowo zbudowanych i sprawdzonych w praktyce biznesowej systemów franczyzowych jest gotowych do sprzedaży licencji wcześniej niż przed upływem dwóch lat od chwili pojawienia się pomysłu na rozwój poprzez franczyzę.

Jeśli potencjalny franczyzobiorca wierzy, że biznes jest atrakcyjny, musi być cierpliwy i czekać aż właściciel koncepcji franczyzowej będzie miał możliwość pełnego rozwinięcia systemu franczyzowego, w który franczyzobiorca będzie mógł bezpiecznie zainwestować. W przeciwnym razie przyczyni się on do swojego własnego niepowodzenia. Jak to często bywa – pośpiech jest złym doradcą.

Systemy franczyzowe działające na rynku znajdują się na różnych etapach rozwoju i dojrzałości. Im więcej dany system ma franczyzobiorców, tym łatwiejsza staje się jego ocena, ponieważ można porozmawiać z wieloma franczyzobiorcami i przekonać się co w ramach licencji oferuje franczyzodawca.

W sytuacji, gdy franczyzodawca dopiero zaczyna swoją działalność, należy przy wyborze jego oferty zachować większą ostrożność, ale nie oznacza to, że nie należy decydować się na taką franczyzę. Nowe systemy franczyzowe mogą i dają duże możliwości tym, którzy podejmą trud ich poznania i mądrze dokonają wyboru.

LISTA PODSTAWOWYCH PYTAŃ JAKIE NALEŻY ZADAĆ FRANCZYZODAWCY OD KTÓREGO ZAMIERZA SIĘ KUPIĆ LICENCJĘ FRANCZYZOWĄ:

 1. Jaka jest wiedza biznesowa oraz doświadczenie franczyzodawcy, kadry kierowniczej oraz głównych udziałowców?
 2. Jak wyglądała historia rozwoju firmy do dnia dzisiejszego?
 3. Jakie kroki podjął franczyzodawca, aby przygotować swoje przedsiębiorstwo do wprowadzenia franczyzy? (To pytanie oraz pytania od czwartego do ósmego są szczególnie ważne w przypadku systemu franczyzowego, który jest na wczesnym etapie rozwoju i będą coraz mniej istotne wraz ze wzrostem wielkości sieci).
 4. Jaką franczyzodawca posiada wiedzę i doświadczenie w temacie franczyzy i jak je zdobył?
 5. Ile jednostek pilotażowych franczyzodawca otworzył zanim zaczął oferować licencję franczyzową?
 6. Ile własnych funduszy franczyzodawca zainwestował w przygotowanie się do rozwoju poprzez franczyzę?
 7. W jaki sposób potencjalny franczyzobiorca może się przekonać, że franczyzodawca odpowiednio zbadał warunki panujące na rynku i zdobył wiedzę wystarczającą do tego, aby franczyzobiorca mógł być pewny, że inwestuje we wszechstronnie przetestowany biznes sprawdzony także pod kątem rozwiązywania problemów, które pojawiają się w codziennej działalności? Można poprosić franczyzodawcę o wyjaśnienie, na podstawie danych, dlaczego uważa on, że jego koncepcja biznesu się sprawdza i rozwijanie jej poprzez franczyzę jest uzasadnione.
 8. Dlaczego franczyzodawca zdecydował się na franczyzę a nie na rozwijanie własnych jednostek?
 9. Jakie franczyzodawca zakłada tempo wzrostu w ciągu najbliższych pięciu lat?
 10. Jaka jest struktura organizacyjna firmy? Czy będzie ona w stanie poradzić sobie z wymaganiami rosnącej sieci franczyzowej? Jakie franczyzodawca ma plany odnośnie wzrostu liczby personelu pomocniczego i rozwoju infrastruktury?
 11. Kim są członkowie kadry zarządzającej, którzy będą mieli wpływ na planowanie rozwoju sieci franczyzowej i którzy będą współpracować z franczyzobiorcami?
 12. Czy franczyzodawca może potwierdzić, że żaden z tych menadżerów nigdy nie był:
  • zaangażowany jako główny udziałowiec bądź menadżer w firmie, która zbankrutowała, zawarła układ z wierzycielami lub została zlikwidowana;
  • nie był zaangażowany w system franczyzowy, który poniósł porażkę;
  • nie był franczyzobiorcą, któremu się nie powiodło;
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem.
 13. Można poprosić o podanie szczegółów dotyczących następujących zagadnień:
 14. Ilu jest obecnie franczyzobiorców? Czy potencjalny franczyzobiorca może poznać ich nazwiska i dane kontaktowe?
 15. Ilu franczyzobiorców było w sieci rok temu?
 16. Ilu franczyzobiorców, w ciągu ostatnich dwóch lat:
  • Miało umowy rozwiązane przez franczyzodawcę?
  • Rozwiązało umowę z franczyzodawcą?
  • Rozwiązało umowę za porozumieniem stron?
  • Na ile wybredny jest franczyzodawca w doborze franczyzobiorców? Należy poprosić o wyjaśnienie stosowanych kryteriów i podejścia do rekrutacji franczyzobiorców
 17. Należy poprosić o udostępnienie kopii ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z działalności firmy franczyzodawcy.
 18. Czy franczyzodawca może potwierdzić, że nie sytuacja finansowa jego firmy nie pogorszyła się od czasu sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego? Jeśli franczyzodawca nie może tego potwierdzić, powinien wyjaśnić dlaczego.
 19. Należy poprosić o potwierdzenie faktu, że franczyzodawca posiada zabezpieczenie finansowe zapewniające finansowanie działań firmy przez okres co najmniej najbliższego roku.
 20. Z jakim bankiem franczyzodawca współpracuje? Czy potencjalny franczyzobiorca może uzyskać referencje od banku?
 21. Czy franczyzobiorcy mogą korzystać z jakiegoś programu wsparcia finansowego? Jeżeli tak, to w którym banku i czy franczyzobiorca może poznać szczegóły tej współpracy.
 22. Można poprosić o przedstawienie przynajmniej dwóch finansowych i biznesowych referencji, innych niż te wystawione przez bank franczyzodawcy. % Opinia franczyzobiorców systemu i ich doświadczenia ze współpracy z franczyzodawcą są zawsze cenne i ważne. Jednakże szczególnie w przypadku pierwszych franczyzobiorców, należy z ostrożnością podchodzić do opinii tych, którzy sami mogli spowodować problemy, na które narzekają, albo w dużym stopniu mogli przyczynić się do ich powstawania. % Franczyzobiorca powinien zasięgnąć porady u swojego prawnika i u księgowego, którzy pomogą mu spojrzeć z właściwej perspektywy na odpowiedzi udzielone przez franczyzodawcę. Niezależnie jednak od wszelkich porad, franczyzobiorca powinien się sam upewnić czy z franczyzodawcą z którym zamierza się związać możliwe jest zbudowanie długoterminowej relacji biznesowej.

Opracowanie:

www.arss.com.pl

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Poradniki franczyzowe

Data dodania: 9 sierpnia 2022
Franczyza czy własny biznes?
Data dodania: 3 czerwca 2022
10 kroków do franczyzy
Data dodania: 12 kwietnia 2022
Jak to zrobić, by szeptali o Twojej firmie w salonie fryzjerskim?
Data dodania: 7 kwietnia 2022
Co powinien zawierać podręcznik operacyjny?

zobacz więcej

Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram