Jak chronić markę we franczyzie

Data dodania: 26 kwietnia 2021

Rozpoznawalna marka i sprawdzone know-how to najważniejsze elementy składowe unikalnego konceptu biznesowego sieci franczyzowej.

Najlepszą metodą na zapewnienie ochrony każdej marce jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP. Najbardziej typowe przykłady znaków towarowych to: znak słowny, graficzny oraz przestrzenny. Spotyka się także tzw. znaki niekonwencjonalne. Są nimi np. pojedynczy kolor, znaki zapachowe, smakowe, dźwiękowe, ruchowe, świetlne itp. Możliwość uzyskania ochrony na znaki tego typu bywa jednak dyskusyjna.

Większość osób wybierając nazwę stara się znaleźć określenie, które jest opisowe. Na pierwszy rzut oka wydaje się to być dobrym chwytem marketingowym. Pomysł ten zawodzi jednak w chwili podjęcia próby zarejestrowania takiego opisowego znaku towarowego. Przyczyna jest bardzo prosta: rejestracja znaku towarowego daje nieograniczony monopol na korzystanie z niego. Jeżeli opisywałby on przedsiębiorstwo lub prowadzoną przez nie działalność to tym samym uniemożliwiłoby to innym opisywanie ich działalności w ten sam sposób. Wybierając markę należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • nazwa marki powinna być łatwa do wymówienia,
  • należy wystrzegać się słów, które dobrze brzmią w języku polskim, ale które mogą brzmieć śmiesznie lub nawet obraźliwie w innym języku (ma to znaczenie w sytuacji, gdy system franczyzowy będzie rozwijany także poza Polską),
  • powinno być to słowo wymyślone, które ma większe szanse na rejestrację jako znak towarowy,
  • nazwa marki powinna być krótka.

Natomiast w relacjach pomiędzy franczyzodawcą a jego franczyzobiorcami podstawowym narzędziem służącym ochronie marki jest prawidłowo skonstruowana umowa franczyzy wraz z podręcznikiem operacyjnym. W układzie modelowym umowa powinna zawierać ogólne warunki na jakich franczyzobiorca może korzystać z marki franczyzobiorcy, natomiast w podręczniku operacyjnym powinny zostać opisane rozwiązania szczegółowe i podane konkretne przykłady zastosowania marki (np. projekty ulotek czy plakatów reklamowych).

www.arss.com.pl

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design