Dwie prawdy

Data dodania: 30 listopada 2015
Kategoria:
Foto: Tupungato / Shutterstock.com

Łącząc się z Meritum Bankiem, Alior zapewnił sobie możliwość uzyskania większej przewagi konkurencyjnej. Wydawać by się mogło, że to dobra wiadomość dla jego partnerów. Jak się okazuje nie dla wszystkich.

Pod koniec czerwca 2015 roku nastąpiła fuzja prawna Alior Banku i Meritum Banku, potwierdzona sądowym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do połączenia banków doszło w zaledwie 5 miesięcy od sfinalizowania transakcji nabycia akcji Meritum Banku, co oznacza, że jest to jeden z najszybciej realizowanych procesów integracji w polskim sektorze bankowym. Fuzja tych podmiotów miała na celu wzmocnienie przewagi konkurencyjnej Alior Banku.

W wyniku połączenia, Alior Bank stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Meritum Banku. Połączony bank działa pod nazwą prawną Alior Bank, ale zachował markę handlową Meritum Bank. – Tempo połączenia z Meritum Bankiem dowodzi, że połączony Alior Bank dysponuje zarówno kadrą menedżerską z bogatym doświadczeniem w procesach fuzji, jak i nowoczesną architekturą informatyczną. Przy wsparciu ze strony nowego inwestora strategicznego spełniamy wszystkie warunki, aby odegrać znaczącą rolę w dalszej konsolidacji sektora bankowego – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.

Proces integracji zakończy fuzja operacyjna, w ramach której dojdzie do pełnego ujednolicenia procesów, systemów i infrastruktury IT obu instytucji oraz przygotowania jednolitej oferty produktów i usług. Zgodnie z harmonogramem, połączenie operacyjne nastąpi do końca tego roku. Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z integracji Alior Banku z Meritum Bankiem wyniosą 198 mln zł do 2017 roku, a szacowane koszty połączenia to 50 mln zł.

W wyniku fuzji aktywa Alior Banku wzrosły do poziomu 34,9 mld zł, co plasuje go obecnie na 13. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej. Bank zwiększył też udziały rynkowe do poziomu przekraczającego 3%. Alior Bank obsługuje łącznie ponad 3 mln klientów. Ich obsługę zapewnia czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje ponad 1000 placówek. Ponadto, wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w blisko 800 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm. Na koniec I kwartału 2014 roku sieć franczyzową Alior Banku tworzyło 411 placówek partnerskich. Z kolei na koniec I kwartału 2015 roku było to 417 placówek (bez uwzględnienia placówek partnerskich Meritum Banku).

NIE WSZYSTKIM WYSZŁO NA DOBRE

Według zapewnień inwestora, połączenie dwóch podmiotów nie wpływa na sytuację klientów. To znaczy, że nie wymaga od nich podejmowania żadnych działań. Wszystkie dotychczasowe umowy pozostają w mocy. Zmiany natomiast nadeszły dla właścicieli placówek partnerskich. Tak, jak w przypadku Jacka Cesarskiego, który działalność franczyzową rozpoczął wraz ze wspólniczką w wakacje 2012 roku. Zanim zdecydowali się na placówkę Alior odbyli kilka spotkań z konkurencyjnymi firmami. Ostatecznie warunki współpracy z Aliorem wydały się najbardziej korzystne.

– Nasze zdanie się zmieniło już na etapie rozpoczęcia przygotowań do startu placówki: słaba współpraca z centralą, małe wsparcie, długie terminy szkoleń, ale w końcu udało się i wystartowaliśmy. Placówka nabierała tempa, rozwijała się pomimo działania w tak małym mieście jak Serock. Niestety po krótkim czasie, a później praktycznie co miesiąc zaczęliśmy otrzymywać aneksy do umowy agencyjnej, z gorszymi warunkami i klauzulą - jeżeli nie akceptujemy zmian, umowa agencyjna zostanie rozwiązana. Zmiany w centrali, przeniesienia jej z miejsca w miejsce, roszady stanowiskowe - to wszystko rzucało kiepskie światło na dalszą współpracę. Słabe wyniki finansowe banku, zmiany w ofercie, gorsze warunki dla franczyzobiorców wpłynęły na naszą decyzję o sprzedaży placówki. I tu znowu zaczęły się schody. Osoby zainteresowane zakupem były długo weryfikowane przez centralę banku. Zainteresowani kupcy widząc jak to wszystko wygląda sami się wycofywali – opowiada były franczyzobiorca Alior Banku.

W ocenie Jacka Cesarskiego, wstępne warunki współpracy były korzystne dla placówek „aktywnych”, bo wiadomo, że wszędzie chodzi o to, żeby dużo sprzedawać. Jego oddział szybko stał się rentowny. Jednak późniejsze zmiany w ofercie i wynagradzaniu placówek partnerskich były z miesiąca na miesiąc coraz mniej korzystne, co m.in. przyczyniło się do decyzji o sprzedaży biznesu.

– Placówka w Serocku działa pod nowym właścicielem od około roku. Z nową właścicielką jestem w stałym kontakcie i na bieżąco dostaję informację, że sytuacja cały czas się pogarsza. W ostatnim czasie główna przyczyna to przejęcie Meritum Bank przez Aliora. Niektóre placówki dostały wypowiedzenie umowy, trwa tzw. wyścig szczurów, co nie wpływa dobrze na jakość obsługi – kontynuuje Jacek Cesarski.

Dodaje, że franczyza bankowa ma swoje plusy i minusy. – Moje doświadczenie pokazało, że niestety więcej było tych minusów. Uważam, że bazowanie na franczyzie jednego banku jest ryzykowne, ze względu na ograniczoną ofertę, zmiany w propozycji produktowej. Najlepszym rozwiązaniem (gdyby oficjalnie było możliwe) jest prowadzenie dwóch - trzech placówek różnych banków lub działanie i współpraca z pośrednikami kredytowymi, którzy systematycznie mogą dostarczać nowych klientów – dzieli się przemyśleniami były franczyzobiorca.

Zwróciliśmy się do centrali banku z pytaniem: Z czym wiążą się tak częste zmiany warunków prowadzenia działalności i czy nowi partnerzy wiedzą o przyczynach możliwych zmian, zanim się zdecydują na współpracę? Mariusz Bielaszewski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Alternatywnej w Alior Banku tłumaczy, że w zdecydowanej większości przypadków, nowe regulacje są związane z dostosowaniem funkcjonowania placówek franczyzowych do zmian wprowadzanych w całym banku takich jak: wdrażanie nowych produktów, modyfikacje oferty czy procesów sprzedażowych. Są one niezależne od banku, gdyż wynikają głównie ze zmian w prawie, rekomendacji organów nadzoru, bądź nowych rozwiązań systemowych.

– W ciągu roku właściciele placówek partnerskich otrzymują do akceptacji około trzy tego typu aneksy. Co istotne, rzadko dotyczą one warunków wynagradzania za produkty sprzedawane przez placówki partnerskie. Tego typu zmiany są zawsze wcześniej omawiane z przedstawicielami franczyzobiorców tworzącymi Radę Partnerów – wyjaśnia w rozmowie z nami Mariusz Bielaszewski. Dodaje też, że Alior Bank daje franczyzobiorcom swobodę w zakresie współpracy z pośrednikami kredytowymi.

ZNIKAJĄCE PLACÓWKI

Oprócz bieżących zmagań rynkowych, które przynosi codzienna współpraca z bankiem w ramach sieci, właściciele placówek muszą się zmierzyć z jeszcze jednym zagrożeniem. Potężnym konkurentem dla nich jest coraz bardziej rozwinięta bankowość elektroniczna. Znaczenie elektronicznych kanałów dostępu do kont rośnie i ma bezpośredni wpływ na spadek tradycyjnych oddziałów.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec maja 2015 roku banki miały łącznie 14.880 placówek, przedstawicielstw i filii obsługujących klientów. To o 506 mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie sektor ograniczył zatrudnienie. Po pierwszych pięciu miesiącach tego roku w bankowości pracowało 171.228 osób, czyli mniej o 1900, niż na koniec maja 2014 roku. To, że Internet zabiera klientów tradycyjnym placówkom potwierdzają dane Związku Banków Polskich, z których wynika, że na koniec I kwartału 2015 roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła prawie 26 mln.

W porównaniu do I kwartału 2014 r. wzrost wyniósł ponad 3,5 mln, czyli 15,74%. Liczba aktywnych użytkowników wzrosła w ciągu roku o ponad 400 tys. (3,15%). Można zatem zaryzykować stwierdzenia, że nadchodzi nowa era i być może w niedalekiej przyszłości franczyza bankowa będzie mieć zupełnie inny kształt, niż ten, który znamy obecnie.

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design