Biznes nie tylko dla rolnika

Data dodania: 28 kwietnia 2021
Kategoria:
Foto: Sklep Grene

Sklep rolniczy to biznes odporny na zawirowania pandemiczne. Znajomość tego rynku pomaga w rozwinięciu działalności, ale nie jest niezbędna. Franczyzodawca sieci Grene zapewnia kompleksowe wsparcie i szkolenia.

– Nasz cel na 2021 rok to dalszy rozwój, kontynuujemy ekspansję sieci franczyzowej. Stabilność funkcjonowania sklepów Grene w czasach pandemii pokazała naszym potencjalnym franczyzobiorcom, że jest to bezpieczny biznes, w który warto inwestować – podkreśla Joanna Poniedziałek, kierownik działu rozwoju sieci w firmie Kramp, rozwijającej sieć Grene. – Sklepy Grene były otwarte przez cały rok ze względu na znaczenie i specyfikę branży rolniczej. Produkcji żywności, uprawy, hodowli zwierząt nie można było tak po prostu wstrzymać – wyjaśnia.

W 2020 roku sieć Grene powiększyła się o 5 nowych sklepów franczyzowych. Trzy kolejne placówki własne zostały przekształcone we franczyzowe. Obecnie w sieci jest 170 sklepów, z czego ok. 100 funkcjonuje w oparciu o umowę franczyzową. Franczyzobiorca może liczyć na wsparcie na każdym etapie inwestycji – od decyzji o uruchomieniu sklepu, po proces przygotowania punktu, otwarcia i dalszego prowadzenia biznesu.

– Zgłaszają się do nas rolnicy, najczęściej małżeństwa, które chcą wspólnie prowadzić własny biznes i znają rolnictwo od podszewki, ale także przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż środków ochrony roślin, nawozów lub pasz oraz dealerzy maszyn, szukający możliwości poszerzenia swojej oferty. Znajomość rynku bardzo pomaga w prowadzeniu biznesu w tej branży. Oczywiście ważne jest również zaangażowanie i otwartość franczyzobiorcy – mówi Joanna Poniedziałek. – Nasz biznes to też ciekawa opcja dla osób spoza branży chcących zdywersyfikować swoje działania. Mogą one bowiem liczyć na nasze wsparcie oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Zapewniamy franczyzobiorcom dostęp do know-how, do wiedzy związanej z operacyjnym zarządzaniem punktu, szkolenia prowadzone przez doświadczoną kadrę, dbałość o optymalizację zapasu, a także szereg rozwiązań technicznych, m.in. system informatyczny – dodaje.

Całkowita kwota inwestycji w sklep Grene jest zależna od wielkości placówki. Z doświadczeń franczyzodawcy wynika, że najbardziej efektywne są sklepy o powierzchni ok. 300-400 mkw. Inwestycja w taką placówkę oscyluje w granicy 400 tys. zł. Obejmuje ona kompleksowe wyposażenie, w tym regały ekspozycyjne, lady, system komputerowy z oprogramowaniem, elementy wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także wyposażenie dodatkowe, stanowiące wartość dodaną sklepu – np. prasa do zakuwania węży. Grene pobiera również wstępną opłatę licencyjną w wysokości 20 tys. zł netto.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design