Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia projektu ustawy o franczyzie

Data dodania: 15 września 2022
Kategoria:

Prezentując projekt ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło jego probiznesowy charakter, mający wyznaczać ramy odpowiedzialności dla franczyzodawców i franczyzobiorców. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zaznaczył, że równość uczestników rynku franczyzy jest kluczowa, a projekt ustawy jest odpowiedzią na nieudane próby samoregulacji branży.

Franczyza - Wolny Rynek, ale z Zasadami

Marcin Sławecki, przewodniczący zespołu ds. franczyzy, podkreślił, że wolny rynek wymaga uczciwości i zdrowej konkurencji między uczestnikami. Projekt ma na celu wprowadzenie niezbędnych zasad funkcjonowania franczyzy, co jest ważne ze względu na jej popularność i odporność na trudne czasy.

Kluczowe Elementy Projektu Ustawy o Franczyzie

  1. Definicja franczyzy: Jasna definicja franczyzy ma na celu uniknięcie dowolnych interpretacji przed sądem.
  2. Dokument informacyjny: Franczyzodawca zobowiązany będzie do udostępniania franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego zawierającego najważniejsze warunki umowy.
  3. Nowy Sąd Arbitrażowy: Utworzenie sądu arbitrażowego do rozpoznawania spraw dotyczących umowy franczyzy.
  4. Zakaz Konkurencji: Precyzyjne reguły zakazu konkurencji mają zapewnić ochronę interesów obu stron.
  5. Termin Wypowiedzenia Umowy: Regulacje dotyczące terminów wypowiedzenia umowy franczyzy.
  6. Kary Umowne i Weksle: Rozwiązania dotyczące kar umownych i weksli in blanco jako zabezpieczenia roszczeń franczyzodawcy.
  7. Aplikacja dla Umów Franczyzy: Stworzenie aplikacji do weryfikacji umów franczyzy pod kątem standardów rynkowych.
  8. Znak Dobrej Marki: Wprowadzenie znaku dobrej marki lub dobrych praktyk dla franczyzodawców spełniających wypracowane standardy rynkowe.

Celem projektu jest zapewnienie sprawiedliwości i równości między uczestnikami rynku franczyzy oraz wsparcie uczciwych praktyk biznesowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design