Jak rekrutuje Komfort?

Data dodania: 3 marca 2010
Kategoria:

Pozycja rynkowa franczyzodawcy nie jest wyłącznym gwarantem sukcesu. Ważne są predyspozycje franczyzobiorcy do prowadzenia biznesu – twierdzi jedna z największych w Polsce sieci z podłogami i wykładzinami. Jakie to predyspozycje?

- Oczywiście osoba powinna cechować się przedsiębiorczością i pracowitością. Powinna też być nastawiona na osiągnięcie sukcesu. Zdarzają się kandydaci, którym wydaje się, że przystąpienie do systemu franczyzowego pod znaną marką rozwiąże im już istniejące problemy finansowe. Takim osobom od razu dziękujemy. Okres zwrotu w naszym systemie wynosi od 6 do 36 miesięcy. Wymaga więc konsekwencji w działaniu, cierpliwości oraz zdolności organizacyjnych - wyjaśnia Anna Klinowska, dyrektor ds. rozwoju sklepów Komfort.

Jej zdaniem, siła marki oraz pozycja firmy, z którą chcemy rozpocząć współpracę franczyzową, są bardzo ważnymi kryteriami wyboru systemu. Ale nie jedynymi. Istotna jest też branża, która powinna się w jakiś sposób wiązać albo z zainteresowaniami, albo z doświadczeniem potencjalnego franczyzobiorcy. - Aby zminimalizować ryzyko biznesowe po obu stronach, Komfort przede wszystkim poszukuje kandydatów na franczyzobiorców wśród firm, które działają już w branży podłogowej na danym rynku, nawet jeśli specjalizują się w wąskim asortymencie, np. tylko wykładzin. Sieć Komfort umożliwia rozszerzenie oferty o niedostępne dotąd produkty (podłogi drewniane i laminowane, dywany, drzwi, firany), przez co otwiera firmę biorcy na nowych klientów, a tym samym zwiększa jego przychody. Franczyzobiorca, który zna już branżę, nie musi walczyć o budowanie rynku od początku, może skoncentrować się na pozyskiwaniu nowych klientów i rozwijaniu usług, które stanowią poważne źródło dochodu w naszej branży. Ma więc potencjalnie większą szansę na wcześniejszy zwrot z inwestycji. Oczywiście zdarzają się wyjątki od tej reguły – mówi Klinowska.

W Komforcie predyspozycje kandydata na franczyzobiorcę oceniane są także przez... innych franczyzobiorców. Taka osoba jeszcze przed podpisaniem umowy jest kierowana do najbliższego sklepu franczyzowego, gdzie może zebrać opinie i informacje od jej właściciela, a także zobaczyć, jak funkcjonuje placówka. Następnie kontaktowana jest z Radą Franczyzobiorców Komfortu. Rada jest wybierana przed franczyzobiorców i jest gremium opiniotwórczym dla zarządu sklepów Komfort. Po spotkaniu z kandydatem rada przedstawia zarządowi swoją rekomendację co do danej osoby.

Partnerom sieci zdarzają się jednak problemy. Przyczyny? Niedopasowanie oferty do rynku, słabo wyszkolony personel oraz zła lokalizacja. Komfort stara się zminimalizować ryzyko niepowodzeń. Zdarza się, że sugeruje parterom zmianę lokalizacji, a nawet pomaga w znalezieniu bardziej optymalnej. Przypomina też o konieczności podnoszenia kwalifikacji personelu. - Niestety w kryzysie najczęściej oszczędności szuka się poprzez ograniczanie etatów oraz nakładów na szkolenia. W naszej branży, gdzie kluczem do sukcesu jest profesjonalne doradztwo i umiejętność sprzedawania towarów komplementarnych, oszczędzanie na zasobach ludzkich może być ryzykowne. Nie tylko wpływa na obniżenie wyników sprzedaży, ale co gorsza naraża sklep na wzrost reklamacji i zwrotów oraz związane z tym koszty – podreśla Klinowska.

Jedną z najczęstszych przyczyn utraty płynności finansowej w systemie Komfort jest jednak niedopasowanie towaru do potrzeb lokalnego rynku lub przeinwestowanie w towar na początku działalności. Aby temu zapobiec, firma zapewnia franczyzobiorcom szkolenia w zakresie doboru oferty produktowej oraz stały dostęp do komputerowego systemu zarządzania zapasami w całej sieci. Dzięki temu franczyzobiorcy wiedzą, jakie produkty należą do najlepiej sprzedających się w całej sieci i na tej podstawie mogą generować zamówienia dla swojego sklepu.

Joanna Cabaj - Bonicka
jcabaj@arss.com.pl

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design