Franczyzobiorcy chcą zarabiać szybko i dużo

Data dodania: 18 maja 2015

Szybkość zwrotu z inwestycji oraz potencjalnie duże zyski są najważniejsze w ofercie franczyzowej – twierdzą użytkownicy portalu www.franczyzawpolsce.pl. Dopiero na kolejnych miejscach plasują się: wsparcie franczyzodawcy, jego doświadczenie i cena licencji.

Na pytanie „Co jest dla Ciebie najważniejsze w ofercie franczyzy?” prawie 32% użytkowników portalu odpowiedziało, iż jest to szybkość zwrotu z inwestycji. 27% wskazało na potencjalnie duże zyski. Dużo mniej ważne są duże wsparcie franczyzodawcy – tę opcję wskazało 15% użytkowników, doświadczenie franczyzodawcy (13%). Dużym zaskoczeniem jest ostatnia pozycja ceny licencji, tylko nieco ponad 6% badanych zwróciło uwagę na tę opcję.

Wbrew pozorom nie oznacza to rozdźwięku z poprzednimi badaniami, z których wynika, że największym zainteresowaniem potencjalnych franczyzobiorców cieszą się niskonakładowe biznesy. Trzy czwarte ankietowanych uważa, że we własny biznes pod szyldem znanej marki powinno się zainwestować nie więcej, niż 70 tysięcy złotych.

Sama cena licencji franczyzowej, tzw. opłata wstępna w większości przypadków jest niewygórowana i stanowi niewielką część całej inwestycji. Biorąc pod uwagę praktykę rynkową, ale nie traktując tego jako ogólnej zasady, należy przyjąć, że średnia wysokość wstępnej opłaty franczyzowej wynosi około 10% całości kosztów inwestycji ponoszonych przez franczyzobiorcę. W niektórych tanich systemach franczyzowych udział procentowy opłaty wstępnej w całości inwestycji może być nawet wyższy, natomiast przy kwotowym określeniu opłaty wstępnej kwota w granicach kilku tysięcy złotych powinna wystarczyć w przypadku większości tańszych franczyz.

Potwierdza się natomiast wynik innego badania przeprowadzonego na www.franczyzawpolsce.pl. Potencjalni franczyzobiorcy w Polsce są bardzo niecierpliwi i oczekują szybkiego zwrotu z inwestycji. Aż 60% uczestników wcześniejszej sondy uważa, że półtora roku powinno wystarczyć by zainwestowane we franczyzowy biznes środki się zwróciły. Ponad 30% badanych chciałoby, żeby inwestycja zwróciła się już w czasie od pół roku do roku, prawie tyle samo osób uważa, że optymalnym okresem jest rok – półtora. Jedynie 13,3% osób biorących udział w sondzie daje biznesowi do dwóch lat, 16,2% - do trzech lat a tylko 8,1% uznaje okres do 5 lat za całkowicie wystarczający.

IM MNIEJ TYM SZYBCIEJ

Niestety – są to założenia bardzo mocno optymistyczne. Biznesplan większości przedsięwzięć powinien zakładać zwrot z inwestycji w przedziale przynajmniej 2 – 3 lat, 5 lat też nie jest żadną przesadą. Oczywiście, można go osiągnąć wcześniej, ale przy spełnieniu przynajmniej kilku podstawowych warunków.

Pierwszym i najważniejszym jest... wysokość inwestycji. Im tańsza franczyza (im mniejszych nakładów wymaga), tym szybszy jest zwrot z inwestycji. Z reguły im droższa jest franczyza, tym lepiej przygotowana, franczyzodawca bardziej skłonny do pomocy a ryzyko porażki mniejsze. Nie ma jednej uniwersalnej zasady dotyczącej okresu zwrotu z inwestycji. Musimy pamiętać, że wiarygodny franczyzodawca powinien ten termin umieć określić, oczywiście w zależności od różnych zmiennych warunków oraz – co ważniejsze – pomagać w tym, by nie rozminął się on z przewidywaniami.

Franczyzobiorcy chcą zarabiać szybko i dużo

Należy jednak pamiętać, że kwoty deklarowane przez franczyzodawców we wstępnych ogłoszeniach nie obejmują na ogół kilku pierwszych miesięcy działalności. Nawet najlepszy biznes nie zaczyna od razu zarabiać na swoje utrzymanie, o zyskach i zwrocie z inwestycji nie wspominając. Najtańsze koncepty są pod tym względem najbardziej elastyczne, rzadko kiedy wymagają bowiem zatrudnienia większej liczby pracowników. Dobrze sprawdzają się jako forma samozatrudnienia czy biznesy typowo rodzinne. Najdroższych konceptów franczyzowych nie poprowadzimy bez sprawnej załogi w sile przynajmniej kilku osób. Dlatego też każda poważna oferta franczyzowa musi zawierać pakiet szkoleń nie tylko dla właściciela biznesu, ale i całej załogi. Najlepsze oferują nie tylko teorię, ale i kilkutygodniowe staże w działających już placówkach sieci czy opiekę doświadczonego pracownika przynajmniej w czasie uruchamiania nowego biznesu.

Franczyzodawcy na ogół nie podają okresu zwrotu z inwestycji ani poziomu zarobków we wstępnych ofertach. Słusznie – biznesy franczyzowe jednej sieci tylko teoretycznie są jednakowe. Jedne prosperują lepiej, inne nieco gorzej. Podczas wstępnych rozmów franczyzodawca powinien jednak umieć określić pewne ramy finansowe przedsięwzięcia. Po pierwsze – dobrze zaprojektowany biznes opiera się na jednostkach pilotażowych, których zadaniem jest testowanie koncepcji oraz zbieranie i analiza tego typu danych. Po drugie – zaawansowana franczyza dysponuje także informacjami o finansach biorców licencji i na nich powinna opierać swoje prognozy.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Pierwsze kroki w biznesie franczyzowym mogą wydawać się trudne, lecz w porównaniu z samodzielnym rozwojem własnej firmy są naprawdę łatwe. Po pierwsze z katalogu ofert franczyzowych trzeba wybrać te, które nas interesują i do których pasujemy profilem oraz możliwościami finansowymi. Nie należy przy tym skupiać się na jak najwyższej stopie zwrotu. To biznes obliczony na kilka, kilkanaście lat. Nie warto cieszyć się nieco lepszymi pieniędzmi za robienie czegoś, czego nie lubimy.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy nadajemy się na franczyzobiorcę. Każdy przedsiębiorca w ramach sieci działa według ściśle określonych zasad, narzuconych przez dawcę licencji. Może być to nie do zniesienia dla niektórych osób, inni zaś bez problemu wpiszą się w ramy współpracy. Słowem - osoby zbyt niezależne nie będą dobrymi franczyzobiorcami. Nadchodzi czas na spotkania z franczyzodawcą. Musi on umieć udzielić wyczerpującej odpowiedzi na każde pytanie, wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Jego zadaniem jest też określenie prognoz finansowych, można poprosić o kontakty do jego franczyzobiorców. Jeśli obie strony zdecydują się na współpracę, nadchodzi czas na podpisanie umowy i szkolenia. Bardzo istotne jest, aby biznes, który ma być rozwijany poprzez franczyzę opierał się na prostych i przejrzystych zasadach. Im bardziej będą one skomplikowane, tym większe trudności wystąpią przy rekrutacji, szkoleniu i współpracy z franczyzobiorcami. Nieprzypadkowo większość  systemów franczyzowych koncentruje się na doprowadzeniu do wysokiego standardu jedynie ograniczonego zakresu produktów lub usług.

Większość odnoszących sukces systemów franczyzowych to te, w których ważne jest mocne zaangażowanie się franczyzobiorcy w osobistą obsługę klienta (np. handel detaliczny czy bary szybkiej obsługi) i które wymagają osobistej obecności i zaangażowania franczyzobiorcy w punkcie sprzedaży. Trzeba też pamiętać, że działalność franczyzowa musi być dochodowa. Franczyzobiorca powinien zarabiać tyle, by po odliczeniu obowiązkowych opłat oraz stopy zwrotu inwestycji, otrzymać zadowalające wynagrodzenie za własną pracę.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design