Etapy rozwoju systemu franczyzowego

Data dodania: 6 stycznia 2014

Etap rozwoju, na którym znajduje się system franczyzowy jest w głównej mierze uzależniony od ilości działających w sieci placówek franczyzowych.

Zwykle wyróżnia się trzy główne etapy: początkowy rozwoju, stabilizacji i dojrzałości systemu. Każdy z etapów charakteryzuje się specyficznymi warunkami, które zostały opisane poniżej.

Liczba franczyzobiorców Uwagi

1-10


Franczyzodawca na tym etapie wciąż czuje się niepewnie. Jest to moment, w którym okazuje się, czy pomysł został dostatecznie sprawdzony w testach pilotażowych. Czy testy te były odpowiednio szeroko zakrojone, czy zostały przeprowadzone dla odpowiednio reprezentatywnej liczby lokalizacji oraz czy prowadzone były przez odpowiednio długi okres czasu. Franczyzodawca jest narażony na błędy w wyborze franczyzobiorców spowodowane brakiem doświadczenia w tej kwestii. Będzie też niecierpliwy, ponieważ zainwestował w przygotowanie systemu franczyzowego do wejścia na rynek i będzie chciał rozpocząć sprzedaż licencji, aby pozyskać nieco kapitału.
1 - 40
Na tym etapie franczyzodawca pokonał pierwsze przeszkody, ale może natknąć się na problem związany z tym, że wśród pierwszych dziesięciu franczyzobiorców jest czterech lub pięciu, których działania są co najmniej niezadowalające. Niezadowalająca działalność owych franczyzobiorców może jeszcze nie być widoczna, ale już mogą oni zajmować nieproporcjonalnie dużo czasu franczyzodawcy. Wówczas, jeżeli system franczyzowy nie został dobrze zorganizowany, może się pojawić dużo napięć i sytuacji stresowych. Franczyzodawca będzie teraz budował strukturę organizacyjną, aby poradzić sobie z rosnącą liczbą franczyzobiorców i rozwojem sieci. Należy zatroszczyć się o to, aby tempo rozwoju systemu nie przewyższało możliwości franczyzodawcy.
41 - 100
System franczyzowy jest już relatywnie dojrzały. Franczyzodawca powinien być dobrze zorganizowany i zadowolony z poziomu dochodów ze swojej działalności. Na tym etapie będzie się on koncentrował na przygotowaniu fundamentów pod jeszcze szerszą ekspansję. Jest to także faza, w której trzeba ocenić to co dzieje się w ramach systemu. Czy potrzebuje on świeżego podejścia? Czy franczyza nadal spełnia swoje funkcje?
Oczywiście, na tym etapie będzie to zupełnie inny franczyzodawca niż ten, którego widzieliśmy w początkowym etapie. Teraz powinna być możliwa ocena na ile franczyzodawca jest w stanie przystosować sieć do rozwoju i zmian oraz jak dobrze obsługuje on franczyzobiorców.
Ponad 100
Franczyzodawca osiągnął dojrzałość i wszystkie istotne informacje potrzebne do oceny franczyzy powinny być już dostępne. Obecni franczyzobiorcy są cennym źródłem informacji o jakości funkcjonowania franczyzodawcy i systemu franczyzowego oraz o stosunkach wewnątrz sieci. Zdolności franczyzodawcy do wdrażania zmian w systemie oraz reagowania na rozwój i możliwości rynkowe także powinny być już widoczne.

www.arss.com.pl

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design