Nowa Zelandia najbardziej franczyzowym krajem na świecie

Data dodania: 12 marca 2018
Kategoria:
Foto: freeimages.com
Nowa Zelandia najbardziej franczyzowym krajem na świecie

Nie powinno nas to zaskakiwać. Kraj ten położony na południowozachodnim Pacyfiku, charakteryzuje się bardzo stabilną gospodarką oraz korzystnym prawem podatkowym, o które dba lokalny rząd. 

Ankieta przeprowadzona przez Asia-Pacific Centre for Franchising Excellence Griffith University i Business School w Massey pokazała, że na jednego mieszkańca Nowej Zelandii przypada najwięcej jednostek franczyzowych na świecie. Przebadano w niej 631 marek franczyzowych i 37 000 jednostek działających na licencji partnerskiej.

Profesor Lorelle Frazer, dyrektor Asia-Pacific Centre for Franchising Excellence stwierdza, że w żadnym innym kraju świata nie przypada tyle jednostek franczyzowych jak na jednego mieszkańca w Nowej Zelandii, co daje jej tytuł pierwszeństwa w tej kategorii. Zauważa też, że 72% konceptów franczyzowych działających w tym kraju to marki pochodzące z Nowej Zelandii.

Znaczący udział franczyzy w PKB kraju

Z badania Franchising New Zealand 2017 wynika, że łączne obroty firm działających na licencji franczyzowej w tym kraju (z wyłączeniem sprzedaży pojazdów mechanicznych i sprzedaży detalicznej paliw) wynoszą 27,6 mld dolarów, co stanowi około 11% PKB Nowej Zelandii. Jest to znaczny wzrost od ostatniego badania z 2012 roku, w którym wartość rynku franczyzy oszacowano na 15 mld dolarów.

Ostatnie badanie pokazuje również, że firmy działające w oparciu o franczyzę w Nowej Zelandii zatrudniają łącznie 124 000 osób, w tym 74 300 pracowników w pełnym wymiarze godzin i 42 500 pracowników w niepełnym wymiarze godzin.

Powyższe wyniki pokazują, jakie korzyści nowozelandczycy mają z działających w ich kraju systemów franczyzowych. Poza zapewnieniem dochodów i miejsc pracy, koncepty franczyzowe umożliwiają drobnym przedsiębiorcom prowadzenie własnej działalności, będąc częścią większej grupy biznesowej. To pozwala im skutecznie konkurować z dużymi przedsiębiorstwami, osiągać zyski i stwarzać miejsca pracy dla innych osób na poziomie lokalnym, a ich podatki zasilają budżet Nowej Zelandii – mówi Brad Jacobs, prezes Stowarzyszenia Franczyzodawców Nowej Zelandii.

Państwo o stabilnej gospodarce i prawie podatkowym

Nowa Zelandia, pomimo swojego odległego położenia od Europy, przedstawia się jako miejsce atrakcyjne ekonomicznie do przeniesienia swojego biznesu. Dlaczego? W 1973 roku kraj przystąpił jako pełnoprawny członek do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) i jest obecnie jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów na świecie. Nowa Zelandia charakteryzuje się bardzo stabilną gospodarką oraz prawem podatkowym, któremu patronuje wsparcie lokalnego rządu. Działania wzmacniające prawo podatkowe mają na celu nieustanne podtrzymywanie rozwoju gospodarczego kraju.

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design