Czy Eurocash sprzeda swój majątek?

Data dodania: 8 kwietnia 2021
Kategoria:
Foto: Grupa Eurocash

Foto: Eurocash

Zarząd Grupy Eurocash rozpoczął ocenę możliwych strategicznych ścieżek rozwoju. Informacja o tym została opublikowana ostatnio, chociaż decyzja o przeglądzie została podjęta już 28 stycznia, a następnego dnia zawarto umowę z doradcą strategicznym w celu przeprowadzenia procesu wyboru najlepszych opcji strategicznych.

Celem tego procesu jest wybranie najbardziej korzystnej strategii dla osiągnięcia długofalowych ambicji spółki, które skupiają się na rozwoju Grupy i maksymalizacji wartości dla obecnych oraz przyszłych udziałowców.

W ramach analizy będą rozważane różnorodne scenariusze, w tym potencjalne pozyskanie nowych inwestorów dla spółki lub poszczególnych segmentów jej działalności. Rozważana jest również reorganizacja Grupy w celu lepszego usystematyzowania jej struktury oraz możliwość sprzedaży aktywów.

Powód opóźnienia w komunikacji

Zarząd Grupy Eurocash wyjaśnia opóźnienie w ogłoszeniu tej kluczowej decyzji tym, że „wczesne ujawnienie informacji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych mogło negatywnie wpłynąć na proces analizowania poszczególnych alternatyw i wybór najbardziej odpowiedniej dla spółki. Istniało również ryzyko, że potencjalnie rozważane opcje rozwoju mogłyby mieć negatywny wpływ na postęp i reputację spółki. Zatem ogłoszenie o rozpoczęciu procesu bez wcześniejszego przeglądu opcji mogłoby prowadzić do spekulacji wśród interesariuszy i negatywnie wpłynąć na trwające wówczas projekty”.

Decyzja o kontynuacji Przeglądu

Po zapoznaniu się z wstępnymi wynikami analizy, zarząd postanowił kontynuować przegląd potencjalnych opcji strategicznego rozwoju Grupy Eurocash.

Dla osób śledzących działalność i osiągnięcia Grupy Eurocash, rozpoczęcie procesu analizy możliwości jej restrukturyzacji nie powinno być zaskoczeniem. W ciągu ostatnich lat, spółka przeprowadziła wiele akwizycji i zainicjowała liczne projekty. Jednak nie wszystkie z nich osiągnęły jeszcze poziom rentowności, co prowadzi do negatywnego trendu w raportowanych zyskach grupy. Odbija się to również na wycenie giełdowej spółki, która od 2016 roku spadła z około 7 miliardów złotych do obecnych nieco ponad 2 miliardów złotych.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design