Czy Eurocash sprzeda swój majątek?

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Grupa Eurocash

Foto: Eurocash

Zarząd Grupy Eurocash rozpoczął przegląd potencjalnych strategicznych opcji rozwoju. Poinformował o tym dopiero teraz, choć decyzję tę podjął już 28 stycznia a dzień później zawarł umowę z doradcą strategicznym w celu przeprowadzenia procesu identyfikacji i potencjalnego wyboru optymalnych opcji strategicznych.

Proces ten ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest rozwój Grupy, prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki.

Przedmiotem analizy będą różne scenariusze, w tym m. in. ewentualne pozyskanie nowych inwestorów dla spółki lub wybranych segmentów jej biznesu. Możliwa jest także reorganizacja Grupy w celu dalszego uporządkowania jej struktury, a także zbycie aktywów.

Opóźnienie w opublikowaniu informacji o tej istotnej decyzji zarząd spółki tłumaczy tym, że „ …upublicznienie informacji o rozpoczęciu procesu przeglądu szeregu możliwych opcji strategicznych mogłoby źle wpłynąć na proces analizy poszczególnych opcji i wybór najwłaściwszej z punktu widzenia Spółki. Nie ma też pewności czy potencjalnie rozważane opcje strategicznego rozwoju w rzeczywistości nie wpłynęłyby negatywnie na rozwój i wizerunek Spółki. Konsekwentnie informacja o rozpoczęciu procesu bez wstępnej analizy opcji mogłaby wywołać spekulacje wśród interesariuszy spółki i negatywnie wpłynąć na toczące się wówczas projekty”.

Po zapoznaniu się z wstępnymi wynikami powyższej analizy zarząd podjął uchwałę o kontynuacji przeglądu potencjalnych opcji strategicznych rozwoju Grupy Eurocash.

Dla każdego kto obserwuje działalność i wyniki osiągane przez Grupę Eurocash rozpoczęcie procesu analizy możliwości jej restrukturyzacji nie powinno być zaskoczeniem. Na przestrzeni ostatnich lat spółka dokonywała licznych akwizycji i uruchamiała liczne projekty. Nie wszystkie z nich osiągnęły już próg rentowności. W efekcie trend raportowanych przez grupę zysków jest negatywny. Znajduje to odzwierciedlenie wycenie giełdowej spółki, która od 2016 roku spadła z około 7 mld zł do nieco ponad 2 mld zł obecnie.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram