CSR - zysk wypracowany etycznie

Data dodania: 10 marca 2009
Kategoria:
csr_fotka.jpg

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) to relacja pomiędzy biznesem a społeczeństwem, to nowoczesny element zarządzania, który coraz częściej stanowi nieodłączny element współczesnej filozofii prowadzenia przedsiębiorstwa i inwestycję w podniesienie wartości organizacji.

CSR to bardzo szeroki obszar działań obejmujący zagadnienia począwszy od ładu korporacyjnego, etyki biznesu, przeciwdziałania korupcji, przekazywania swoich zasad kontrahentom i etycznej z nimi współpracy, skończywszy na podejściu do spraw pracowniczych.
Biznes społecznie odpowiedzialny rozwija się różnie w zależności od sektora i obszaru geograficznego, co powoduje, że nie tylko każdy kraj i region, ale także branża czy firma ma swoją odrębną specyfikę. Jak to wygląda na polskim rynku? Popularność idei odpowiedzialnego biznesu pokazuje, że nie jest on tylko chwilową modą, ale coraz wyraźniej zapisuje się w strategii rozwoju przedsiębiorstw. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego misją jest upowszechnianie idei CSR-u, podaje, że ponad 2/3 menedżerów największych polskich firm zna jego koncepcję. Dla większości z nich jej fundamentem jest przestrzeganie norm etycznych w działalności firmy oraz regularne i sprawiedliwe wynagradzanie pracowników.

csr_fotka.jpg

CSR wspiera wizerunek
Firma społecznie odpowiedzialna nie tylko spełniania wszystkie wymogi formalne i prawne, ale oprócz tego dobrowolnie się angażuje: zwiększa inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, w relacje z interesariuszami, czyli grupami, na które wpływ ma działalność firmy. Odpowiedzialny biznes to przemyślany, uczciwy sposób podejścia do klientów oraz do wszystkich pracowników firmy. Badania prowadzone w Polsce i na świecie pokazują, że społecznej odpowiedzialności sprzyja społeczna przychylność dla biznesu, a co za tym idzie poprawia się wizerunek firmy, zwiększa lojalność klientów i kontrahentów - co z kolei przekłada się na wyniki finansowe. Wszystkie wyżej wspomniane elementy mają szczególne znaczenie dla spółek, które rozwijają się poprzez budowę sieci franczyzowych. Dobry wizerunek i reputacja, zwiększa lojalność klientów, dostawców, pracowników i współpracowników, a co za tym idzie zwiększa także szanse na pozyskiwanie nowych partnerów. Najpotężniejsi franczyzodawcy na rynku wiedzą, że w wizerunek marki trzeba inwestować, gdyż jest ona jednym z dwóch - obok know-how dawcy - głównych filarów każdego systemu franczyzowego. Marka, która powszechnie przywołuje negatywne konotacje, nie będzie dobrym przedmiotem franczyzy, dlatego dobrze kojarzący się wizerunek powinien być tak samo ważny dla franczyzowadcy, jak i franczyzobiorcy. Właścicielowi silna marka daje możliwość skutecznej ekspansji rynkowej poprzez szybki rozwój sieci, z kolei franczyzobiorcy, umożliwia efektywne rozpoczęcie i prowadzenie działalności. Budowanie wizerunku w oparciu o zasady odpowiedzialnego biznesu ułatwia jego prowadzenie.

Franczyza społecznie odpowiedzialna
Rośnie krąg firm społecznie odpowiedzialnych, także wśród tych podmiotów, które wybrały rozwój poprzez franczyzę. Odpowiedzialność za środowisko naturalne i otoczenie społeczne jest elementem misji Grupy Kapitałowej Lotos (obecnie 141 jednostek własnych i 83 jednostek partnerskich). Świadomość znaczenia odpowiedzialności społecznej koncernu dla realizacji celów strategicznych wpłynęła na stworzenie kompleksowej strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2008-2012. Strategia CSR stanowi zobowiązanie przyjęte do realizacji przez zarząd koncernu wraz ze strategią biznesową. Zdaniem zarządu spółki, długofalowa strategia w zakresie polityki społecznej jest nie tylko źródłem przewagi konkurencyjnej, lecz również uzupełnieniem i wsparciem strategii biznesowej. Wynika to z przekonania, że osiągnięcie celów biznesowych nie byłoby możliwe bez uwzględnienia celów społecznych i środowiskowych w odniesieniu do kluczowych grup intersariuszy. Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Lotos określa krótko i długoterminowe cele, działania oraz mierniki w kilku obszarach, m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, ochrona środowiska, czy partnerstwo rynkowe. Beata Jurkschat, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy Lotos S.A. na łamach „Gazety Prawnej” w grudniu 2008 roku przyznała, że w Polsce społeczna odpowiedzialność kojarzy się głównie z filantropią, czasem z ekologią. „Stosunkowo niska jest świadomość, że to także dbałość o pracownika, zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez innowacyjne produkty i usługi oraz koncentracja na rozwiązywaniu problemów w otoczeniu firmy w ramach posiadanych kompetencji. Niewłaściwe pojmowanie CSR z jednej strony zniechęca przedsiębiorców, którzy zwłaszcza w czasach kryzysu zmniejszają wydatki, z drugiej powoduje mylne przekonanie, że firmy poświęcą się głównie rozwiązywaniu problemów społecznych. Tymczasem celem funkcjonowania firmy jest pomnażanie zysku, ale zysku wypracowanego etycznie.” – tłumaczy Jurkschat. „Od lat z sukcesem podejmujemy działania zgodne z najlepszymi praktykami CSR. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że wkład w rozwój kulturalny i sportowy społeczeństwa, ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie inicjatyw samorządowych, to najbardziej opłacalne inwestycje, które w niedalekiej przyszłości zwrócą się z nawiązką” – dodaje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos S.A. Społeczna odpowiedzialność jest jednym z filarów działalności InPostu- pierwszego niezależnego operatora pocztowego (30 jednostek własnych, 330 franczyzowych). Oprócz wsparcia finansowego dwóch Fundacji - "Akogo?" Ewy Błaszczyk oraz "Mimo Wszystko" Anny Dymnej, firma prowadzi kampanię informacyjną wśród pracowników w związku ogólnopolską akcją społeczną dotyczącą przekazywania 1% podatku na cele statutowe organizacji pożytku publicznego. W ramach współpracy z Fundacją Ewy Błaszczyk "Akogo?" InPost wspierał budowę kliniki "Budzik" - wzorca przy Rehabilitacji Neurologicznej w Centralnym Szpitalu Dziecięcym w Polsce.

Agnieszka Grabuś

Szukasz sieci franczyzowej? Sprawdź franczyzy w naszym katalogu sieci.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design