Wysokoprocentowa gotówka od ręki

Data dodania: 25 marca 2019
Foto: Lomabrd

Przedsiębiorcy prowadzący lombard posiadają status instytucji pożyczkowej. Mogą więc prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Wiertarki, telefony, suszarki, sokowirówki, laptop, złota biżuteria – prawdziwy mix towarów na witrynie jednego z warszawskich lombardów, który został otwarty kilka miesięcy temu. Czy w czasach ogólnodostępnej produkcji i ekspansji e-handlu taki format sklepu wciąż przyjmuje się na rynku? – Jak najbardziej. Proszę przyjść tu po południu, by zobaczyć ile osób przynosi tu przedmioty wartościowe pod zastaw – mówi mieszkanka sąsiedniego bloku. – To działa też w drugą stronę. Ludzie zaglądają tu, bo wiele rzeczy można kupić taniej, niż w sklepie – dodaje.

Jak działa lombard?

Oferuje pożyczkę pod zastaw. Po wycenie przedmiotu klient dostaje do ręki pieniądze. Jeśli terminowo spłaci pożyczkę otrzymuje z powrotem zastawioną rzecz. Jeśli nie, staje się ona własnością lombardu. Oprocentowanie pożyczek w lombardach wynosi średnio 10%-15% miesięcznie. Kwota pożyczki stanowi około 50% wartości zastawianej rzeczy. W przypadku, gdy pożyczka nie zostanie spłacona, towar jest wystawiany na sprzedaż po okazyjnej cenie. Często bywa tak, że zysk ze sprzedaży przedmiotów nieodebranych jest większy niż z samych pożyczek. Doświadczeni przedsiębiorcy radzą, że najlepszym zastawem są rzeczy o trwałej wartości - biżuteria, metale szlachetne oraz takie, które można łatwo wycenić (np. telefony, laptopy, telewizory). Pożyczki są udzielane średnio na okres 30 dni.
Szacuje się, że największy odsetek spłacających pożyczki pod zastaw jest wśród osób zastawiających biżuterię i złoto. Najniższy próg spłacalności dotyczy zastawionych telefonów komórkowych. Zyski z pożyczek i sprzedanych rzeczy wynoszą od 10% do 40% miesięcznie.

W przypadku lombardu istotna jest jego lokalizacja. Najlepszym miejscem są osiedla zamieszkałe przez osoby, które mają przeciętne lub niskie zarobki. Z uwagi na charakter tego typu działalności prowadzenie lombardu on-line jest wykluczone.

Jednym z plusów prowadzenia tego typu działalności jest to, że w przypadku dobrej lokalizacji i dobrej opinii, lombardy generują solidne zyski. Minusem z kolei jest to, że istnieje duże ryzyko przyjęcia podróbki - złotej biżuterii czy sprzętu znanych firm. Trzeba się liczyć też z tym, że policja może zarekwirować zastawionej rzeczy.

Przedsiębiorca otwierający lombard musi posiadać zaplecze finansowe w postaci środków pieniężnych i rezerw kapitałowych, które będzie przekazywał osobom potrzebującym w zamian za przyjmowane od nich pod zastaw rzeczy ruchome. Powinien też zabezpieczyć kanał dystrybucji, gdzie będzie zbywał zastawione rzeczy po upływie terminu na spłatę pożyczki.

Lombard w świetle prawa

Lombard jest instytucją pożyczkową - kredytodawcą, którego działalność, będąca źródłem większości przychodów, polega na udzielaniu pożyczek ze środków własnych. Przedsiębiorcy prowadzący lombard posiadają status instytucji pożyczkowej zgodnie ze znowelizowaną treścią ustawy. Ustawa antylichwiarska wprowadziła liczne obostrzenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu lombardu – obostrzenia te wynikają ze znowelizowanych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Umowa lombardowa jest umową nienazwaną. Jest ona podobna do umowy pożyczki, z tą różnicą, że zwrot pożyczki zabezpieczony jest w postaci swoistego zabezpieczenia spłaty w postaci zastawu.

Dozwolone formy działalności

Zgodnie przepisami, instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Do niedawna, pomimo istnienia obowiązku dostosowania się do tych wymogów, brak było sankcji karnych dla tych przedsiębiorców, którzy nie dokonali stosownego przekształcenia formy działalności. Jednak z dniem 11 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy karne, zgodnie z którymi przedsiębiorca, który będzie prowadzić lombard w formie innej niż przewiduje prawo będzie podlegać grzywnie do 500 tys. zł i karze pozbawienia wolności do lat 2.

Podstawowym wymogiem utworzenia spółki, która będzie prowadzić lombard jest kapitał zakładowy – powinien on wynosić co najmniej dwieście tysięcy złotych i musi być pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi, a środki pieniężne potrzebne na pokrycie tego kapitału zakładowego nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem takiej spółki nie może być osoba, która była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Ile to kosztuje?

Poniższe obliczenie nie dotyczy kosztów kupna, wynajęcia lub budowy lokalu oraz standardowych kosztów utrzymania.

Kapitał zakładowy – od 200 tys. do 300 tys. zł
Adaptacja lokalu, remont – od 2 tys. do 5 tys. zł
Wyposażenie lokalu – od 1 tys. do 2 tys. zł
System alarmowy w abonamencie – od 100 do 500 zł miesięcznie
Reklama – od 2 tys. do 3 tys. zł miesięcznie

Razem: od 204 100 do 310 500 zł

Zobacz także: Lombardy rosną jak na drożdżach

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design