Dom seniora – biznes z misją

Data dodania: 19 marca 2019

Polacy żyją coraz dłużej, lecz w ostatnich latach życia najczęściej samotnie. Rynek usług opieki nad seniorami czeka dynamiczny rozwój, napędzany czynnikami demograficznymi, społecznymi, a także potencjałem inwestycyjnym.

Perspektywiczny rynek

Polskie społeczeństwo starzeje się szybko. Udział ludności w wieku 60 lat i więcej w całej populacji wynosi obecnie ponad 22% (8,5 mln osób) wobec około 15% (5,6 mln) na początku lat 90. XX wieku. Polacy żyją coraz dłużej – oczekiwana średnia długość życia kobiet to już 83, a mężczyzn około 76 lat. Jednak większość Polaków w wieku sędziwym (80+) żyje samotnie, aż 2/3 osób to wdowy i wdowcy. Komisja Europejska szacuje, że w naszym kraju liczba osób niesamodzielnych wzrośnie z 0,8 mln osób w 2013 r. w do 3,4 mln osób w 2060 r.

W Polsce rynek opieki długoterminowej jest o wiele mniejszy niż mogłoby wynikać ze statystyk dotyczących starzenia się społeczeństwa. Można powiedzieć, że dopiero raczkuje w porównaniu do innych krajów europejskich. Według PWC jedynie 5% polskich seniorów objętych jest opieką długoterminową. Dla porównania w Szwajcarii 20% seniorów korzysta ze stałej formy opieki. U nas, w większości usługi opiekuńcze świadczone są nieformalnie przez członków rodziny, przyjaciół czy sąsiadów. Wynika to m.in. z tradycji i kultury. Polacy odczuwają presję i potrzebę opiekowania się członkami swojej rodziny, jednak zachodzące zmiany społeczne sprzyjają rozwojowi ośrodków opieki długoterminowej. Nie bez znaczenia jest m.in. bogacenie się społeczeństwa wpływające na to, że coraz więcej osób będzie stać na zapewnienie bliskim profesjonalnej opieki. Upowszechnienie takiej formy opieki wpłynie na większą ogólną akceptację i zrozumienie dla tego typu usług. PWC szacuje, że wartość rynku opieki długoterminowej w Polsce wzrośnie z 5,4 mln zł w 2015 do ponad 8 mln zł w roku 2020.

Według Atula Gawande, autora bestsellerowej książki „Śmiertelni. Medycyna i to, co najważniejsze”, tym, czego najbardziej potrzebują mieszkańcy domów spokojnej starości, są prywatność, poczucie wspólnoty, elastyczny rytm i schemat dnia oraz możliwość kształtowania ciepłych relacji z otoczeniem.

Zobacz także: Praca od silversa

Jak otworzyć dom seniora – podstawowe wymagania

Otwarcie domu opieki nad osobami starszymi pociąga za sobą konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczej. Takie zezwolenie można uzyskać w urzędzie wojewódzkim. Na funkcjonowanie takiej placówki zgodę musi wydać również Państwowa Straż Pożarna, inspektor budowlany oraz sanepid. Lokal na prowadzenie domu opieki można wybudować samemu lub kupić odpowiednią nieruchomość. Jednak taniej będzie wynająć lub wyleasingować, to znacznie zredukuje koszty początkowe. Budynek należy dostosować do stanu zdrowia osób starszych, które docelowo mają w nim mieszkać. Adaptacja budynku może wynieść średnio od 100 do 300 tys. zł, w zależności od tego ile osób planuje się przyjąć docelowo.

W takiej placówce obowiązkowo powinna się znaleźć winda i kuchnia. Bez tego nie można nawet myśleć o otwarciu domu opieki dla seniorów. Wiele osób starszych ma problemy z poruszaniem się już w momencie przyjęcia. W dalszych latach życia takie problemy mogą mieć osoby, które wcześniej były sprawne i samodzielne. Lata robią swoje – mówi Kalina Ostrowska, właścicielka niewielkiej placówki opiekuńczej działającej pod Białogardem.

Dodaje, że na samym początku działalności możemy skorzystać z pomocy firmy cateringowej, która zapewni zbilansowane posiłki i pomoże opracować optymalne menu. Niemniej jednak kuchnia, jako osobne pomieszczenie musi być. Zatem nawet zlecając przygotowanie posiłków na zewnątrz, nie da się znacząco ograniczyć kosztów w tym zakresie.

Pokoje i pracownicy

Kolejny wydatek to wyposażenie pokoi. Trzeba się liczyć z tym, że na przygotowanie jednego pokoju mieszkalnego wydamy od 2 do 10 tys. zł. Pokoje mogą być jedno lub kilkuosobowe (maksymalnie do trzech osób). Na każdego z mieszkańców powinno przypadać minimum 6 m² powierzchni. W przypadku jednoosobowych pokoi powierzchnia powinna wynosić około 10 m². Niezbędne wyposażenie pokoju to: łóżko, stół, krzesła, szafa, szafka nocna oraz regał. Idealnym rozwiązaniem jest, aby każdy pokój miał osobną łazienkę. Minimalnie na cztery osoby powinna przypadać jedna łazienka i toaleta, które muszą być dostosowane do osób z niepełnosprawnością.

W domu seniora należy też wyodrębnić osobny pokój. Będzie on miał funkcję świetlicy czy pokoju telewizyjnego, a także gabinetu lekarskiego i kaplicy. Na dostosowanie i wyposażenie tych pomieszczeń trzeba przeznaczyć średnio od 50 do 150 tys. zł.

Kolejną kwestią jest kadra pracownicza, aby sprostać ustawowym wymaganiom trzeba zatrudnić profesjonalny personel. Oprócz opiekunów należy zatrudnić pielęgniarki i rehabilitantów, którzy będą mogli pracować na zmianę.

Zobacz także: Opieka w domu czy w centrum seniora - co kosztuje więcej

Zarobki

Zysk z ośrodka opieki nad osobami starszymi zależy od liczby pensjonariuszy, pracowników oraz standardu placówki. Średnie miesięczne koszty za pobyt jednego klienta wahają się w granicach 2-3 tys. zł. Zależy to oczywiście od standardu placówki oraz zakresu usług w niej świadczonych. Pobyt w prywatnej placówce może być tańszy, jeśli ma ona umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli dom seniora oferuje 15 miejsc, to miesięczny przychód wyniesie około 45 tys. zł. Wiele placówek tego typu zarabia też na pobycie dziennym, bo np. ktoś potrzebuje opieki tylko przez jakiś czas, a nie na resztę życia. Wówczas cena za dobę pobytu wynosi od 100 do 150 zł. Z puli środków wpływających do kasy trzeba wypłacić pensje pracownikom, opłacić bieżące rachunki oraz uregulować płatności za wyroby medyczne i żywność. Zakładając, że dom seniora opiekuje się 15 osobami i zatrudnia minimum 2 pielęgniarki, 2 opiekunki, rehabilitanta, kucharkę i sprzątaczkę, to na pensje trzeba przeznaczyć około 15 tys. zł. Po odliczeniu pozostałych wydatków właściciel takiego ośrodka może zarobić około 10-15 tys. zł miesięcznie.

Ile kosztuje dom seniora?

Poniższe obliczenia bazują na założeniu, że dom seniora oferuje 15 miejsc dla pensjonariuszy i pracują w nim 2 pielęgniarki, 2 opiekunki, 1 rehabilitant, 1 kucharz i 1 sprzątaczka. Obliczenia nie zawierają kosztów związanych z budową/wynajmem lokalu oraz innych bieżących wydatków takich jak media, medykamenty czy żywność.

Adaptacja budynku
– od 100 do 300 tys. zł
Wyposażenie pokoi pensjonariuszy
– od 30 do 150 tys. zł
Wyposażenie świetlicy,gabinetu lekarskiego i kaplicy
– od 50 do 150 tys. zł
Stworzenie profesjonalnej strony internetowej z ofertą domu seniora
– od 3 do 10 tys. zł
Reklama, marketing
– od 500 do 5 tys. zł miesięcznie

Razem: od 183 500 zł do 615 000 zł

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design