Ustawa o franczyzie w interesie przedsiębiorców

Data dodania: 27 czerwca 2022
Kategoria:

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany ustawowe dla rynku franczyzy w Polsce. Zespół ekspercki, powołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, opracowuje projekt ustawy, który ma chronić franczyzobiorców przed dominacją większych korporacji i zapewnić przejrzyste zasady funkcjonowania branży.

Marcin Sławecki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, wypowiadając się na Kongresie 590, podkreślił, że nowe przepisy mają gwarantować odpowiedzialność obu stron umowy franczyzowej, umożliwiając im swobodne działanie na uczciwych warunkach. Celem jest ochrona małych i średnich przedsiębiorców, którzy często inwestują oszczędności w swój biznes.

Współpraca na uczciwych warunkach

Nowe przepisy mają zapobiegać wykorzystywaniu mniejszych podmiotów przez silniejsze korporacje. Franczyzodawcy, będący często dużymi firmami z bogatym doświadczeniem, czasem narzucają franczyzobiorcom niekorzystne warunki umów, nie dając możliwości ich negocjacji.

Niepowodzenie samoregulacji

Próby stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk dla branży franczyzowej nie powiodły się, dlatego podjęto prace legislacyjne. Ustawa ma zapewnić małym przedsiębiorcom możliwość korzystania z wiedzy i zasobów dużych sieci bez szkody dla nich.

Korzyści dla obu stron

Nowe przepisy mają chronić interesy zarówno franczyzobiorców, jak i franczyzodawców. Zaproponowane zmiany mają przyczynić się do budowania uczciwych relacji biznesowych, gdzie prawo chroni mniejsze podmioty przed dominacją większych, a jednocześnie przynosi korzyści obu stronom.

Definicja franczyzy w polskim systemie prawnym

W projekcie ustawy zostanie zawarta definicja franczyzy, której dotychczas brakowało w polskim systemie prawnym. Jest to ważny krok w kierunku regulacji tego sektora gospodarki.

Równowaga w relacjach biznesowych

Ustawa ma służyć budowaniu równowagi w relacjach biznesowych, gdzie duże sieci franczyzowe nie będą mogły wyłącznie partycypować w zyskach, pozostawiając franczyzobiorców z ewentualnymi stratami.

Debaty na Kongresie 590

Dyskusje o rynku franczyzy miały miejsce podczas Kongresu 590, imprezy promującej polską gospodarkę i wspierającej kooperację polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków. Nazwa Kongresu pochodzi od prefiksu kodu kreskowego dla polskich produktów.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design