Ponure nastroje polskich firm rodzinnych

Data dodania: 22 kwietnia 2022
Kategoria:
Concept of solution and domino effect.Slightly de-focused and close-up shot. Selective focus.

Badanie przeprowadzone w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy przez PSH Lewiatan wskazuje, że 44% właścicieli firm rodzinnych sceptycznie ocenia możliwości rozwoju swoich przedsiębiorstw w najbliższym czasie. Mimo to, znacząca większość, czyli 81,5%, jest przekonana o wartości prowadzenia biznesu rodzinnego.

Znaczenie firm rodzinnych w polskiej gospodarce

Firmy rodzinne mają istotny udział w strukturze gospodarczej Polski, przeważając w sektorze MŚP. GUS podaje, że w Polsce funkcjonuje około 2 milionów takich przedsiębiorstw. Szybkie zmiany w prawodawstwie często wpływają negatywnie na ich sytuację.

Z badań wynika, że 24% właścicieli firm rodzinnych nie zdecydowałoby się na zakładanie firmy w obecnych warunkach, a 10% wybrałoby inną branżę. Mimo to, 75% chciałoby, aby rodzina była zaangażowana w działalność firmy, a 76% planuje przekazanie biznesu następnym pokoleniom.

Rodzinny charakter a wyzwania nowoczesnego rynku

Firmy rodzinne mierzą się z licznymi wyzwaniami, jak zmieniające się otoczenie czy digitalizacja. Jednak ich rodzinny charakter często sprzyja stabilności i planowaniu długoterminowemu. Dr Adrianna Lewandowska z Instytutu Biznesu Rodzinnego zwraca uwagę na trudności związane z ciągłymi zmianami legislacyjnymi.

Według właścicieli firm rodzinnych, największym wyzwaniem są rosnące koszty prowadzenia działalności (48% ankietowanych). Obawy budzi też utrata płynności finansowej (23,5%) oraz niestabilność przepisów (25%). Znaczące wyzwanie stanowi również zrozumienie prawa podatkowego i wzrost konkurencji na rynku.

Przepisy prawne jako bariera rozwoju

Prawo w Polsce, według 85% właścicieli firm rodzinnych, nie sprzyja ich rozwojowi. Szczególnie trudne są nowe przepisy związane z Polskim Ładem, uważane za niezrozumiałe przez 76% badanych. 78% respondentów uważa, że Polski Ład negatywnie wpływa na ich działalność.

Współpraca PSH Lewiatan z przedsiębiorcami

PSH Lewiatan współpracuje z około 3200 przedsiębiorcami, z których większość prowadzi biznesy rodzinne. W obliczu trudnej sytuacji rynkowej, Robert Rękas, Prezes Zarządu Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, podkreśla mobilizację i motywację przedsiębiorców do efektywnego działania i przetrwania zmian.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design