Eurocash robi porządki w sieci ABC

Autor: AK
Kategoria:

Na koniec 2022 r. łączna liczba sklepów (franczyzowych, partnerskich oraz własnych) skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash, tj. funkcjonujących pod markami: ABC, Lewiatan, Groszek, Gama (PSD), Euro Sklep, Delikatesy Centrum, Arhelan, Inmedio oraz Duży Ben, liczyła 15,5 tys. placówek wobec około 17 tys. na koniec 2021 roku.

Spadek ten wynika głównie z przeprowadzonej na przełomie 2022 i 2023 roku weryfikacji liczby sklepów ABC aktywnie współpracujących z Eurocash. W strategii na lata 2023-2025 Grupa Eurocash zakłada pozyskanie do sieci partnerskich i franczyzowych około 500 sklepów rocznie.

Mocny koniec 2022 roku w Grupie Eurocash

W czwartym kwartale 2022 roku Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co przełożyło się na zwyżkę łącznych przychodów o ponad 19% r/r, do 8,2 mld zł. W całym ubiegłym roku skonsolidowana sprzedaż sięgnęła 30,9 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4% w porównaniu z rokiem 2021.

Dzięki działaniom nakierowanym na poprawę efektywności, Grupa Eurocash wypracowała najwyższy w swojej historii wynik EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację): w czwartym kwartale sięgnął on 308 mln zł (+14% r/r), a w całym 2022 roku przekroczył 1 mld zł (+41% r/r). EBITDA przed uwzględnieniem MSSF 16 w omawianych okresach wyniosła odpowiednio 204 mln zł (+36% r/r) i 570 mln zł (+63%).
Osiągnięty w czwartym kwartale zysk netto Grupy Eurocash wyniósł blisko 79 mln zł i był ponad 2-krotnie wyższy niż w ostatnim kwartale 2021 roku (35 mln zł). Narastająco, w całym ubiegłym roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 89 mln zł, co oznacza poprawę o prawie 190 mln zł w porównaniu z 2021 rokiem.

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec 2022 roku spadł poniżej 1,2x. To najniższy poziom tego wskaźnika od końca 2018 roku.

– Za nami kolejny kwartał poprawy wyników finansowych Grupy Eurocash. Rok 2022 rok – niezwykle trudny pod wieloma względami, bo naznaczony wojną w Ukrainie, kryzysem energetycznym i wysoką inflacją – zakończyliśmy z dynamicznie rosnącą sprzedażą i rekordowym wynikiem EBITDA. W strategii na lata 2023-2025, którą przedstawiliśmy pod koniec sierpnia, postawiliśmy sobie ambitne cele, w tym wzrost zysku EBITDA do 1 mld zł (przed MSSF 16) w 2025 roku. Jestem bardzo zadowolony z kolejnych już działań realizowanych w ramach przyjętej strategii, w tym z rozpoczęcia integracji jednostek hurtowych, rosnącej sprzedaży przez platformę eurocash.pl, czy ze zwiększania liczby sklepów integrowanych na platformie IPH. Znacząco poprawiliśmy też standing finansowy, osiągając najniższy wskaźnik długu netto do EBITDA od 4 lat, poniżej poziomu zapisanego w naszej strategii. W środowisku wysokich stóp procentowych systematycznie zmniejszamy zadłużenie, aby ograniczać koszty finansowe. Efektem jest wyraźna poprawa rentowności na poziomie wyniku netto. Widzę nas na dobrej drodze, by spełnić nasze ambitne cele na 2025 rok – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Systematycznie rośnie również liczba klientów Grupy zamawiających produkty online na platformie eurocash.pl. W 2022 roku liczba kupujących za jej pośrednictwem sięgnęła blisko 17 tysięcy (wzrost o 28% r/r), a ich obrót odpowiadał za ponad 54% łącznej sprzedaży segmentu (wzrost o 16% r/r).

Detal: szósty kwartał z rzędu poprawy wyników

Sprzedaż segmentu detalicznego w czwartym kwartale ubiegłego roku sięgnęła 2,04 mld zł (+15,9% r/r), a w całym 2022 roku przekroczyła 7,67 mld zł (+20,2% r/r). Warto odnotować wzrost rocznej sprzedaży w ujęciu like-for-like, tj. porównując tę samą liczbę sklepów, o 12,1% w Delikatesach Centrum oraz o 20,9% w salonikach Inmedio.

EBITDA segmentu detalicznego w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 132 mln zł (wzrost o 5,4% r/r), a w całym minionym roku sięgnęła 376 mln zł (+83,6%). Marża EBITDA Detalu w 2022 roku wyniosła tym samym 4,9% wobec 3,2% rok wcześniej. Baza roku 2021 była obciążona odpisami na kwotę 64,3 mln zł związanymi z zamknięciem 50 supermarketów.

Projekty: ekspansja Dużego Bena i rosnąca sprzedaż Frisco

Sprzedaż segmentu Projekty w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosła z kolei 226 mln zł, co oznacza wzrost o 38,2% r/r, natomiast w całym ubiegłym roku wyniosła 761 mln zł, czyli o 42,9% więcej niż w 2021 roku. Motorem wzrostu sprzedaży była dalsza ekspansja sieci marketów alkoholowych Duży Ben oraz rozwój e-supermarketu Frisco.

Sieć Duży Ben na koniec 2022 roku liczyła już 305 sklepów wobec 204 rok wcześniej. Jej sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 60% r/r do ponad 93 mln zł, przy wzroście sprzedaży dla tej samej liczby placówek (LFL) na poziomie 20%. W całym 2022 roku sprzedaż sieci Duży Ben sięgnęła 296 mln zł, co oznacza wzrost o 63% w porównaniu z 2021 rokiem.

Ubiegłoroczna sprzedaż Frisco sięgnęła natomiast 384 mln zł (+38% r/r), z czego na czwarty kwartał przypadło 109 mln zł (+32% r/r). Frisco konsekwentnie umacnia pozycję krajowego lidera zakupów spożywczych online. Od 15 lat dostarcza zakupy mieszkańcom Warszawy i okolic, a teraz także Poznania, Wrocławia, Krakowa, Trójmiasta, Katowic i Bydgoszczy. W tym roku, dla zaspokojenia szybko rosnącego popytu, w stolicy zostanie uruchomiony drugi magazyn automatyczny Frisco.

Grupa Eurocash rozwija Innowacyjną Platformę Handlu, oferującą detalistom m.in. integrację różnych systemów kasowych z centralą Sieci Partnerskiej. Na koniec roku sklepów sieciowych korzystających z rozwiązań IPH było 3,8 tys. (wobec 2,3 tys. rok wcześniej); kolejne 1,2 tys. miało podpisane umowy i oczekiwało na integrację.

Z uwagi na realizowane inwestycje i koszty prowadzonej ekspansji, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła -14 mln zł (wobec -10 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku), a w całym minionym roku -60 mln zł (wobec -44 mln zł rok wcześniej).

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram