UOKiK sprawdza czy Żabka, Dino i Selgros

Data dodania: 6 lipca 2022
Kategoria:
Foto: UOKIK

Prezes UOKiK prowadzi badanie rynku, skupiając się na ewentualnym nadużyciu przewagi kontraktowej przez sieci handlowe wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

Sprawdzane są warunki usług świadczonych przez sieci, obejmujące różne świadczenia związane ze sprzedażą towarów, np. w zakresie marketingu i logistyki. Sieci pobierają za to różnorodne opłaty okołosprzedażowe.

Postępowania wyjaśniające wobec Carrefour, Auchan Polska i innych

Pierwsze postępowania wyjaśniające dotyczyły spółek Carrefour i Auchan Polska. Obecnie UOKiK sprawdza praktyki innych sieci, takich jak Żabka Polska, Dino Polska i Transgourmet Polska (Selgros Cash & Carry), związane z pobieraniem opłat od dostawców za transport produktów.

Kwestionowanie opłat logistycznych i niejasności w świadczeniach

Problemem jest, że centralny system dystrybucji towarów, będący częścią modelu biznesowego sieci, powinien być finansowany przez same sieci. W związku z tym, opłaty logistyczne mogą być nieuzasadnionym obciążeniem dla dostawców. Niektóre usługi mogą być również określane w niejasny sposób, co rodzi dodatkowe wątpliwości.

Potencjalne nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wskazuje, że nieakceptowalne są praktyki, gdzie dostawcy płacą za czynności będące integralną częścią działalności sieci, lub gdy nie są świadomi zakresu świadczonych przez sieci usług. Takie działania mogą być traktowane jako nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Możliwe konsekwencje dla sieci handlowych

Jeżeli postępowania wyjaśniające potwierdzą nadużycie przewagi kontraktowej, Prezes UOKiK może postawić zarzuty przedsiębiorcom. Grozi im wówczas kara do 3% rocznego obrotu. Warto zaznaczyć, że podobne praktyki w przeszłości skutkowały nałożeniem przez Prezesa Urzędu 76 mln zł kary na Eurocash.

Przygotowywanie raportu przez UOKiK

Dodatkowo, UOKiK przygotowuje raport dotyczący opłat za usługi świadczone przez sieci handlowe na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych, co ma na celu dalsze wyjaśnienie sytuacji na rynku.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design