QUIOSQUE działa w obronie franczyzobiorców

Data dodania: 12 lutego 2021
Kategoria:
Foto: QUIOSQUE

Foto: QUIOSQUE

Od 1 lutego 2021 r. centra handlowe w Polsce wznowiły działalność, jednak w ścisłym reżimie sanitarnym. Mimo otwarcia, przedsiębiorcy nadal zmagań się z wyzwaniami spowodowanymi pandemią. W szczególności dotyczy to marek odzieżowych działających na zasadach franczyzy, takich jak QUIOSQUE, której połowa sprzedaży opiera się na systemie franczyzowym. Marka ta aktywnie wspiera swoich partnerów, starając się łagodzić negatywne skutki pandemii.

Franczyzobiorcy QUIOSQUE walczą o przetrwanie

Mimo otwarcia sklepów, franczyzobiorcy QUIOSQUE wciąż borykają się z trudnościami. Jednym z głównych problemów jest nieustępliwość zarządców większości galerii handlowych, którzy nie dostosowują warunków najmu do zmienionej rzeczywistości. Dodatkowo, obawy klientów przed zarażeniem oraz uciążliwe obostrzenia sanitarne wpływają na spadek liczby odwiedzających.

„Rzeczywistość handlowa 2019 roku to zupełnie inny świat niż obecny, 2021 rok. Pandemia całkowicie przekształciła warunki działania, a centra handlowe i zwyczaje zakupowe klientów uległy zmianie” – wypowiada się Zarząd ZPPHiU.

Działania QUIOSQUE w obronie franczyzobiorców

QUIOSQUE aktywnie działa w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) oraz Polskim Stowarzyszeniu Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH). Obecne działania koncentrują się na negocjacjach z centrami handlowymi i walce o zmianę art. 15ze tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Zgodnie z art. 15ze ust. 1 Tarczy Antykryzysowej, zobowiązania stron umów najmu wygasają w okresie zakazu prowadzenia działalności. Artykuł ten przewiduje również możliwość składania przez najemców ofert przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach.

„W obecnej sytuacji, gdy staramy się przetrwać - mając za sobą ogromne straty spowodowane pandemią - trudno jest nam zobowiązywać się do dalszego najmu w galeriach handlowych. Pandemia całkowicie zmieniła zasady gry, dlatego apelujemy o dostosowanie umów najmu do nowych realiów” – mówi Piotr Żabicki, franczyzobiorca QUIOSQUE.

Apel o zmiany w tarczy antykryzysowej

Artykuł 15ze 1-3 Tarczy Antykryzysowej, mimo licznych protestów, pozostał niezmieniony. Franczyzobiorcy QUIOSQUE domagają się stanowczych zmian w tym zakresie.

„Oczekujemy od legislatora, aby pilnie doprecyzował art. 15ze Tarczy Antykryzysowej. Jest to kwestia kluczowa dla przetrwania wielu przedsiębiorców” – podkreśla Zarząd ZPPHiU.

QUIOSQUE aktywnie uczestniczy w ZPPHiU, wysyłając liczne pisma do ministerstw oraz organizując Webinarium Prawne dla franczyzobiorców.

„Wiele firm w ZPPHiU cierpi z powodu wykluczenia z rządowej pomocy, co wynika z niewłaściwej klasyfikacji PKD. Potrzebujemy wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców, którzy ze względu na decyzje rządu musieli zamknąć swoje sklepy w centrach handlowych” – dodaje Zarząd ZPPHiU, apelując o objęcie wsparciem wszystkich przedsiębiorców dotkniętych restrykcjami.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design