Open Finance upada

Data dodania: 31 grudnia 2021
Kategoria:
Foto: Open Finance

Zarząd Open Finance S.A. podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Przyczyną są kłopoty finansowe spółki, związane z niewystarczającymi przychodami oraz brakiem perspektyw na zdobycie finansowania.

Spółka Open Finance, będąca znaczącym pośrednikiem kredytowym w Polsce, doświadczyła znacznych strat finansowych. W trzecim kwartale bieżącego roku straty netto wyniosły 15,26 mln zł, podczas gdy rok wcześniej odnotowano 7,11 mln zł zysku. Przychody ze sprzedaży również spadły z 155,06 mln zł do 91,27 mln zł.

Pośrednictwo kredytowe i franczyza

Open Finance, jako czołowy pośrednik kredytowy w Polsce, miał ambitne plany rozwoju sieci franczyzowej. W 2017 roku zapowiedziano utworzenie 150 oddziałów franczyzowych oferujących usługi Open Finance, Home Broker i Open Brokers w ciągu pięciu lat.

Upadłość Open Finance S.A. nie jest odosobnionym przypadkiem w portfelu Leszka Czarneckiego. Podobny los spotkał Tax Care i Home Broker, będące częścią tej samej grupy kapitałowej. Głównymi akcjonariuszami Open Finance są spółki kontrolowane przez Czarneckiego: Getin Noble Bank (42,49% kapitału) i Idea Money (17,72%).

Wniosek o upadłość w sądzie

Wniosek o upadłość został złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Decyzja ta była reakcją na brak możliwości kontynuowania działalności spółki w obecnych warunkach finansowych.

Perspektywy na najbliższe miesiące

Obecna sytuacja Open Finance S.A. wskazuje na brak pozytywnych perspektyw w najbliższym czasie. Znaczne straty finansowe i spadające przychody podważają możliwości dalszego funkcjonowania spółki na rynku.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design