Open Finance upada

Data dodania: 31 grudnia 2021
Autor: AK
Kategoria:
Foto: Open Finance

Zarząd Open Finance S.A. poinformował, że złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jak podano w komunikacie powodem złożenia wniosku jest istotne pogorszenie się sytuacji finansowej spółki, zbyt niskie przychody, które nie pokrywają kosztów ponoszonych przez spółkę, brak perspektyw związanych z uzyskaniem finansowania pozwalającego na funkcjonowanie spółki w pespektywie najbliższych miesięcy.

Po trzech kwartałach tego roku spółka miała 15,26 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 7,11 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły natomiast 91,27 mln zł w porównaniu z 155,06 mln zł rok wcześniej.

Open Finance to największy pośrednik kredytowy w Polsce. To już kolejna, po Tax Care i Home Broker, spółka ze stajni Leszka Czarneckiego, która złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Przypomnijmy bowiem, że głównymi akcjonariuszami Open Finance są kontrolowane przez Leszka Czarneckiego spółki Getin Noble Bank (42,49 proc. kapitału) i Idea Money (17,72 proc.).

Przypomnijmy, że pod koniec 2017 roku Open Fiance poinformowała o uruchomieniu nowej oferty franczyzy w ramach której były dostępne usługi Open Finance, Home Broker i Open Brokers. W ciągu pięciu lat miało powstać 150 oddziałów franczyzowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram