Intermarche zapłaci zaległości wobec dostawców

Data dodania: 29 grudnia 2021
Kategoria:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Tomasz Chróstny, nakazał spółce SCA PR Polska, należącej do Grupy Intermarche, zmianę praktyk, które mogły być uznane za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. To pierwszy przypadek, gdy rekompensata publiczna o tak znacznej wysokości jest przyznana innym podmiotom niż konsumenci, a mianowicie rolnikom i przedsiębiorcom

W kwietniu 2020 roku, Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko 100 największym podmiotom na rynku rolno-spożywczym, sprawdzając, czy nie nadużywają one swojej kontraktowej przewagi nad mniejszymi partnerami handlowymi, w tym rolnikami. W wyniku tej interwencji, większość przedsiębiorców wypłaciła zaległe należności, a także zmieniła kwestionowane zapisy w swoich politykach handlowych.

Problematyczne praktyki SCA PR Polska

SCA PR Polska, spółka zarządzająca zakupami w sieci Intermarche, opóźniała płatności dla dostawców produktów rolno-spożywczych. W szczególności, nie uregulowała należności za niesporne części faktur, gdy wystąpiły rozbieżności, oraz zbyt długo wyjaśniała różnice w fakturach, co mogło być uznane za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Zobowiązania spółki

W ramach postępowania, SCA PR Polska zobowiązała się do zmiany swoich praktyk i uregulowania zaległych płatności wraz z odsetkami. Zobowiązała się również do wprowadzenia zmian w umowach, eliminując warunek dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury jako czynnika warunkującego zapłatę całej należności.

Warunki i terminy realizacji zobowiązań

SCA PR Polska ma sześć miesięcy od uprawomocnienia się decyzji na uregulowanie zaległych płatności oraz trzy miesiące na zaproponowanie dostawcom zmian w umowach. Następnie musi przedstawić dowody na wykonanie zobowiązań.

Wpływ decyzji na rynek

Decyzja Prezesa UOKiK stanowi ważny krok w kierunku poprawy sytuacji dostawców i regulacji praktyk handlowych na rynku rolno-spożywczym. Jest to precedens mający na celu zapewnienie sprawiedliwszych warunków handlowych między dużymi sieciami a mniejszymi dostawcami.

Sprawdź ofertę w katalogu

Finanse

  • Minimalna kwota: 400 000 zł (kapitał własny, który od początku pracuje na wyniki spółki)
  • Opłata wstępna: brak
  • Opłata bieżąca: za koncesję znaku firmowego – składka liczona od obrotu
  • Opłata marketingowa: zakup gazetek, akcje promocyjne np. reklama w TV – według budżetu ustalonego na dany rok

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design