Jak będzie wyglądał rok 2022 na rynku pracy?

Data dodania: 28 grudnia 2021
Kategoria:

Rok 2021 przyniósł liczne trudności dla pracodawców. Zmagali się oni z często zmieniającymi się obostrzeniami pandemicznymi, problemami płynności finansowej, a także z rosnącym zjawiskiem rynku pracownika, co prowadziło do trudności w rekrutacji.

Prognozy na Rok 2022

Rok 2022 przyniesie nowe wyzwania, w tym nowe regulacje podatkowe i wzrost kosztów, jak wskazuje Mariusz Hoszowski z firmy Smart Work. Obejmą one wzrost minimalnej pensji, minimalnej stawki godzinowej oraz składki zdrowotnej.

Zmiany prawne ułatwią legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku pracy. Jednak zwiększający się minimalny wynagrodzenie godzinowe w Niemczech może wpłynąć na decyzje migracyjne pracowników z Europy Wschodniej.

Problemy z rekrutacją zagraniczną

Pomimo ułatwień legislacyjnych, w 2022 roku mogą pojawić się dalsze problemy z pozyskiwaniem zagranicznych pracowników. Ograniczenia wynikają z niewydolności urzędów wojewódzkich oraz długiego procesu wydawania wiz.

Pomimo wyzwań, jakie niesie inflacja, Hoszowski zauważa, że rok 2022 przyniesie pewne pozytywy. Mimo problemów z łańcuchem dostaw, obserwowane jest ożywienie w produkcji i zatrudnieniu. Dodatkowo, przenoszenie produkcji z Chin może przyczynić się do wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce, co zwiększy zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych.

Wnioski

W 2022 roku pracodawcy będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, ale także mogą spodziewać się pewnych pozytywnych zmian w branży produkcyjnej i logistyce. Kluczowe będzie elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design