Dlaczego czynsze w galeriach handlowych są w euro?

Data dodania: 18 listopada 2022
Kategoria:

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) rekomenduje, aby umowy najmu w centrach handlowych były formułowane w złotówkach, a nie euro.

Większość najemców w galeriach handlowych obecnie podpisuje umowy z czynszem wyrażonym w euro, co PSNPH uważa za niesprawiedliwe. Płatności od klientów w Polsce odbywają się przecież w złotówkach. PSNPH argumentuje, że nie ma uzasadnienia dla wyznaczania czynszu w euro, skoro transakcje sprzedażowe są realizowane w złotówkach. Katarzyna Marczuk, rzecznik PSNPH, podkreśla, że z powodu kursu walut najemcy działają w niepewnych warunkach. Stowarzyszenie kwestionuje również przerzucanie ryzyka walutowego na najemców przez właścicieli galerii.

Apel PSNPH o dostarczanie danych o odwiedzalności

PSNPH apeluje również o regularne dostarczanie danych o odwiedzalności konkretnych centrów handlowych. Obecnie najemcy otrzymują tylko ogólne informacje o ruchu w centrach na terenie całego kraju.

Ostatnio właściciele centrów handlowych wprowadzają umowy, które powiązują czynsz z obrotami internetowymi. PSNPH uważa to za niesprawiedliwe, zwracając uwagę na odrębność sprzedaży internetowej od stacjonarnej.

Rola najemców w kreowaniu wartości centrów handlowych

Ostatnio właściciele centrów handlowych wprowadzają umowy, które powiązują czynsz z obrotami internetowymi. PSNPH uważa to za niesprawiedliwe, zwracając uwagę na odrębność sprzedaży internetowej od stacjonarnej.

PSNPH podkreśla, że najemcy w centrach handlowych generują znaczącą wartość, tworząc miejsca pracy i zapewniając wpływy podatkowe. Roczne koszty, które pokrywają, szacuje się na 3,4 mld zł. Ponadto najemcy odprowadzają:

  • Podatek CIT – ponad 500 mln zł rocznie,
  • Podatek od nieruchomości – ponad 600 mln zł rocznie,
  • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – ponad 200 mln zł rocznie,
  • VAT generowany przez najemców – około 4 mld zł rocznie.

Marcin Ochnik z ZPPHiU wskazuje na systematyczny wzrost kosztów najemców, co obniża rentowność ich działalności. Ostatnie lata przyniosły wzrost cen energii o 80%, wyższe czynsze, kursy walut, wynagrodzenia, koszty transportu i usług dodatkowych.

Na Pierwszym Kongresie ZPPHiU oraz PSNPH omówiono kwestie Kodeksu Najlepszych Praktyk w umowach najmu. PSNPH przedstawiło zaktualizowany Kodeks z 2011 roku, który proponuje zasady współpracy między najemcami a właścicielami oraz zarządcami centrów handlowych, mające na celu równomiernie rozłożyć ryzyko biznesowe.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design