AmRest nie kupi udziałów w Telepizza Poland

Data dodania: 13 marca 2019
Kategoria:
Foto: Telepizza

Umowa zakupu udziałów w Telepizza Poland Sp. z o.o. uległa rozwiązaniu z powodu nieuzyskania w terminie zgody UOKiK na koncentrację - poinformował AmRest w komunikacie.

W lipcu 2018 roku AmRest podpisał z Tele Pizza, S.A.U. umowę zakupu 100 proc. udziałów w Telepizza Poland za łączną cenę ok. 8 mln euro. W wyniku transakcji AmRest miał nabyć 36 restauracji własnych i jednocześnie zostać operatorem 71 lokali franczyzowych Telepizza.

Finalizacja umowy zależeć miała od spełnienia warunków, m.in. uzyskania zgody UOKIK oraz banków finansujących działalność obu stron umowy, podpisania umowy licencyjnej z firmą Tele Pizza, uprawniającej Telepizza Polska do korzystania ze znaków towarowych.

W październiku 2018 r. AmRest złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Telepizza Poland.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design