Są pierwsze ofiary koronawirusa w gastronomii

Data dodania: 7 maja 2020
Kategoria:
Foto: Papa Diego

Zarząd Agora S.A. poinformował, że zarząd spółki pośrednio zależnej od Agory S.A. - Foodio Concepts Sp. z o.o. wchodzącej w skład grupy Helios podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Foodio Concepts.

Jak podano w komunikacie sytuacja finansowa spółki uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch pandemii, która uniemożliwiła spółce prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych spółki zarząd Foodio Concepts podjął uchwałę o złożeniu wniosku o upadłość. Przy podejmowaniu decyzji o złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Foodio Concepts, zarząd spółki kierował się dobrem Foodio Concepts oraz jej wierzycieli, a także koniecznością zabezpieczenia ich interesów ze względu na niewypłacalność Foodio Concepts - dodano.

Jednocześnie rozpoczęto negocjacje w sprawie sprzedaży udziałów spółki. Potencjalny kupujący jest inwestorem spoza branży gastronomicznej. Ewentualna cena nabycia udziałów pozostaje wartością nieistotną.

W związku ze złożonym wnioskiem o upadłość Grupa Agora dokonała odpisów wartości aktywów związanych z działalnością Foodio Concepts w kwocie ok. 9,0 mln zł, które obciążą skonsolidowany wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale 2020 r. W uruchomienie spółki Foodio Concepts Helios zainwestował ok. 10 mln zł.

Spółka Foodio Concepts prowadziła lokale gastronomiczne Papa Diego z kuchnią meksykańską i Van Dog z hot-dogami. Łącznie na koniec ub.r. działało dwanaście lokali Papa Diego i dwa Van-Dog. Wszystkie lokale zlokalizowane były w galeriach handlowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design