Grupa Muszkieterów: Franczyza daje satysfakcję

Data dodania: 17 maja 2013
Kategoria:

O sukcesie systemu franczyzowego Intermarché i Bricomarché oraz planach dalszej ekspansji tych sieci w Polsce rozmawiamy z Januszem Jasińskim, pełnomocnikiem zarządu Grupy Muszkieterów.

Sieć marketów Grupy Muszkieterów rozwija się bardzo szybkim tempie. Ile obecnie obiektów funkcjonuje na terenie Polski? 

To prawda. Obecnie w naszym kraju działa 181 sklepów pod szyldem Intermarché oraz 89 Bricomarché. Pod względem obrotów stanowimy największą grupę franczyzową w Polsce w kategorii supermarkety spożywcze oraz typu „dom i ogród”. W 2012 r. udało nam się otworzyć 14 nowych sklepów Intermarché oraz 8 Bricomarché. Ponadto Intermarché z liczbą 41 przymarketowych stacji benzynowych jest także wiceliderem wśród sieci wielkopowierzchniowych oraz liderem, biorąc pod uwagę tempo rozwoju.

Jakie są plany na najbliższy okres? Tempo zostanie utrzymane?

W tym roku w planach Grupy jest otworzenie ponad 40 nowych supermarketów spożywczych i budowlanych oraz kolejnych stacji paliw. Naszym założeniem na kolejne lata jest zintensyfikowanie obecności Grupy Muszkieterów w Polsce centralnej i wschodniej oraz umocnienie naszej pozycji w regionach zachodnich i południowych. Zgodnie ze strategią do 2018 r. zamierzamy przeznaczać w całej Polsce na zakup gruntów i budowę nowych sklepów Intermarché i Bricomarché około 100 mln euro rocznie. Liczymy, że do tego czasu uda nam się otworzyć ponad 560 nowych marketów spożywczych i budowlanych, w tym 349 pod szyldem Intermarché oraz 216 Bricomarché. Sklepy te chcemy stawiać przede wszystkich w miejscowościach powyżej 6 tys. mieszkańców jako markety wolnostojące oraz w sąsiedztwie istniejących już sklepów naszych sieci.

Rozumiem, że potencjalni franczyzobiorcy wciąż się zgłaszają?

W ostatnim czasie zauważamy znaczny wzrost zainteresowania prowadzeniem działalności pod jednym z naszych szyldów. W związku z tym faktem oraz planami strategicznymi Grupy, organizujemy w różnych regionach Polski cykliczne spotkania z potencjalnymi franczyzobiorcami.

Kto najczęściej decyduje się na franczyzę z Grupą Muszkieterów?

Na przystąpienie do Grupy Muszkieterów decydują się przede wszystkim młodzi single, którzy wkraczają w życie zawodowe oraz młode małżeństwa, co w dużym stopniu odpowiada rodzinnemu charakterowi naszych sklepów.

A jakie są wymagania stawiane przez sieci franczyzobiorcom?

Członkostwo w Grupie Muszkieterów nie wymaga spełniania wielu skomplikowanych wymogów. Członkiem „społeczności Muszkieterów” może zostać zatem każda osoba, która wykazuje cechy przedsiębiorcy i posiada środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym nie musi ona posiadać doświadczenia w handlu. Jednocześnie franczyzobiorcy Intermarché i Bricomarché nie mogą prowadzić innej działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o wkład własny to zgodnie z wewnętrznymi regulacjami jego wysokość określona jest na 400 tys. złotych lub równowartość 20% całej inwestycji. Zainwestowane środki nie są jednak opłatą za licencję, a stanowią kapitał początkowy niezbędny do uruchomienia biznesu w ramach jednej z naszych sieci. Członkostwo w Grupie wiąże się ponadto z zaakceptowaniem Karty Muszkietera, określającej zasady i standardy funkcjonowania naszej struktury. Forma prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Grupy Muszkieterów nie jest zwykłą strukturą franczyzową. Dając wszystkim swoim członkom możliwość samorealizacji na polu zawodowym i osobistym oraz, uwzględniając rodzinny i społeczny charakter przedsiębiorstwa, jest ona pierwszym i zarazem jedynym tego typu modelem franczyzowym funkcjonującym w naszym kraju.

Na czym dokładnie ten model polega? Dlaczego jest wyjątkowy?

Każdy właściciel sklepu Intermarché lub Bricomarché spełnia podwójną funkcję kierowniczą. Z jednej strony jest niezależnym szefem kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa, z drugiej zaś pełni funkcję zarządczą w ramach Grupy, odpowiadając za jeden z obszarów funkcjonowania struktur centralnych, np. zakupy czy negocjacje. Także Prezesem Grupy jest zawsze jeden z właścicieli sklepu Intermarché czy Bricomarché wybierany przez pozostałych franczyzobiorców. Dzięki pracy w strukturach centralnych, właściciele sklepów dobrze się znają i mają możliwość wymiany wiedzy, informacji i doświadczenia. Co najważniejsze, poprzez aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityki całej Grupy, mają także realny wpływ na obecną działalność oraz przyszłość struktur centralnych. W ten sposób budujemy wśród Prezesów sklepów poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za całość struktur Grupy, a także postawę jednoczenia się wokół wspólnego celu jakim jest silna pozycja Muszkieterów na polskim rynku marketów spożywczych i budowlanych. Te dwa aspekty tj. niezależność właścicieli sklepów oraz pełnione przez nich funkcje w centrali Grupy są kluczowymi zasadami działania naszej franczyzy i jednocześnie jednymi z czynników naszego sukcesu.

Na co może liczyć franczyzobiorca przystępujący do sieci?

Wszystkie osoby przystępujące do Grupy Muszkieterów oraz te, które już działają w naszych strukturach mogą liczyć na liczne korzyści, naszą wiedzę i know-how oraz wszechstronne wsparcie merytoryczne na różnych polach aktywności. Jeszcze przed otwarciem sklepu Grupa oferuje nowoprzystępującym doradztwo prawne i pomoc w uzyskaniu źródeł finansowania, pomoc w wyborze lokalizacji sklepu i opracowaniu jego projektu, a także wsparcie w doborze wyposażenia, budowie placówki oraz przygotowaniu sklepu do otwarcia. Kandydaci na właścicieli supermarketów zagwarantowane mają również odbycie kilkumiesięcznych specjalistycznych szkoleń w pełni przygotowujących do prowadzenia sklepu, obejmujących teorię oraz staże praktyczne w marketach zarówno w Polsce jak i we Francji. Z kolei, już po przystąpieniu do Grupy Muszkieterów właściciele sklepów mogą liczyć na dodatkowe wsparcie i udogodnienia, pozwalające im na prowadzenie działalności w sposób jak najbardziej efektywny. Wśród nich znajduje się przede wszystkim dostęp do nowoczesnej centrali zakupowej i logistyki, które zapewniają sprawny łańcuch dostaw i świeżość dostarczanych do sklepów produktów, nowoczesny system informatyczny z elektroniczną platformą składania zamówień, doradztwo prawne oraz możliwość korzystania z licznych działań marketingowych i komunikacyjnych prowadzonych przez Grupę. Po dwóch latach prowadzenia biznesu franczyzobiorcy mają również prawo stać się współwłaścicielami majątku Grupy, poprzez zostanie akcjonariuszami Spółki Cywilnej Muszkieterów. Franczyzobiorcy naszych sieci z jednej strony inwestują w swoją firmę własne umiejętności i kreatywność, a z drugiej korzystają z wiedzy i doświadczenia całej Grupy.

Dużo mówi się o kryzysie w Polsce. Czy to nie jest czynnik, który może wyhamować rozwój?

Myślę, że jest wręcz przeciwnie. W dobie spowolnienia gospodarczego oraz niepewności o przyszłość zawodową, model franczyzy będzie z pewnością nadal zyskiwał w Polsce na atrakcyjności i intensywnie rozwijał się w kolejnych latach. Jestem przekonany, że funkcjonowanie w Grupie Muszkieterów daje satysfakcję franczyzobiorcom, którzy mają dużą niezależność w prowadzeniu sklepów, a jednocześnie szansę pełnienia ważnych funkcji w ramach całej struktury, decydując o jej przyszłości, kształcie oraz kierunkach rozwoju. Podejście Grupy Muszkieterów odpowiada zarówno zmieniającym się potrzebom i trendom rynkowym jak również oczekiwaniom konsumentów, dlatego też udaje nam się wciąż rozwijać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naszej struktury.

Dziękuję za rozmowę

Adam Gieras

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design