Za i przeciw założeniu własnej działalności gospodarczej

Decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej nie wolno podejmować szybko i bez dogłębnego przemyślenia. Jest to niezwykle ważny krok, często mający swoje skutki na całe dalsze zawodowe życie przedsiębiorcy.

Będąc przedsiębiorcą pracujesz na własne ryzyko. Jeśli rynek nie zaakceptuje Twojej oferty możesz wiele stracić, nie tylko finansowo, ale również swój cenny czas. Większość ludzi chce osiągnąć sukces (nie tylko finansowy, ale również w sferze psychicznej) jak najszybciej. Jest to głównym motywem uruchamiania działalności gospodarczej.

Jeśli Twoja działalność nie przyniesie spodziewanych zysków, osiągnięcie stanu upragnionego zadowolenia będzie musiało poczekać. Z drugiej strony, pracując na własny rachunek, masz nieosiągalną w pracy na etacie swobodę podejmowania decyzji. Dobrze pracując sam konsumujesz zyski, a nie zapewniasz dobrobyt swojemu pracodawcy. Będąc sam swoim pracodawcą wszystko zależy od Ciebie. Nie musisz słuchać niekompetentnego szefa, którego nie możesz zastąpić, bo nie masz „pleców”.

Podejmując decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej należy rozważyć co najmniej następujące zagadnienia:

Jaką dziedzinę działalności gospodarczej wybrać

Wyboru prowadzonej działalności gospodarczej należy dokonać kierując się własnym już wcześniej zdobytym doświadczeniem zawodowym i wiedzą, swoją lub ludzi, których zamierzasz zatrudnić (warto najpierw sprawdzić czy się zgodzą) lub z którymi chcesz wspólnie prowadzić firmę. Szczególnie przydatna jest wiedza na temat technologii wytwarzania, znajomość rynku zbytu i dostawców, znajomość potencjalnych odbiorców towarów, produktów lub usług. Jeśli nie jesteś pewny czy Twoja wiedza i doświadczenie pozwolą na zbudowanie sprawnej firmy, która ma szanse osiągnąć sukces rynkowy i finansowy, możesz wykorzystać sukces innych i zostać franczyzobiorcą jednej z wielu firm rozwijających własne sieci franczyzowe. Możesz wówczas skorzystać z doświadczenia i wiedzy franczyzodawcy, który przekaże Ci stosowane know-how, czyli wiedzę jak prowadzić dany biznes.

Sukces firmy zależy od wielu czynników. Wśród tych najważniejszych jest również umiejętność sprawnego zarządzania i szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Do cech mających istotny wpływ na zwiększenie szans przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą na własny rachunek należą, przede wszystkim, potrzeba odniesienia sukcesu i wiara we własne możliwości. Tych, którzy mają szanse na sukces powinna cechować pracowitość, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, odwaga, inicjatywa, wytrwałość, samodyscyplina oraz zdolności organizacyjne. Praktyka wskazuje, że ważnym atutem przedsiębiorcy jest także dobre zdrowie i wsparcie najbliższych dla jego planów.

Co Jesteś w stanie zaoferować potencjalnym klientom

Klient jest najważniejszy w osiągnięciu sukcesu. Musisz mieć pewność, że znajdziesz odbiorców na swoje produktu i usługi. Dlatego powinieneś zaoferować towar, na który jest zapotrzebowanie, po atrakcyjnej, akceptowalnej przez odbiorców cenie. Niezwykle ważny jest również sposób obsługi klientów. Często oferując podobne do konkurencji produkty w porównywalnej cenie można zdobyć uznanie klientów, właśnie dzięki wysoko ustawionym standardom ich obsługi. Musisz też przeprowadzić analizę konkurencji, wiedzieć kto i w jakiej cenie ma zbliżoną do Twojej ofertę. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej taka analiza powinna obejmować duży obszar geograficzny (całego miasta, województwa, nawet kraju lub kilku krajów) lub tylko np. kilka ulic, jeśli  chcesz otworzyć np. bar lub kawiarnię. Pamiętaj, że zostając franczyzobiorcą znanej sieci, będziesz mógł działać pod uznaną marką. Co prawda nie gwarantuje to powodzenia, ale znacznie zwiększa jego odniesienie. Doświadczenie pokazuje, że najtrudniej jest zainteresować klientów nową marką, działając pod znanym szyldem znacznie ułatwiasz sobie osiągnięcie sukcesu.

Czy masz wystarczająco duży kapitał finansowy na start

Rozpoczynając działalność gospodarczą musisz posiadać odpowiednie zasoby finansowe. Już sama rejestracja firmy wymaga pieniędzy (opłaty urzędowe czy wykonanie pieczątki). Ustalając wysokość koniecznego do startu kapitału musisz pamiętać, że będziesz musiał mieć pieniądze nie tylko na rozpoczęcie działalności (np. na zakup niezbędnych maszyn i urządzeń, adaptację lokalu, zakup towarów i materiałów), ale również na pierwsze kilka miesięcy działalności. Najczęściej na początku działalności musisz „dokładać” do biznesu. Ten początkowy okres rozruchu firmy kończy się w momencie, gdy Twoja sprzedaż pokrywa bieżące koszty.

Od tego momentu możesz zacząć liczyć zyski. Pamiętaj, że wcześniej musiałeś zainwestować w firmę i Twoja miesięczna sprzedaż musi być wyższa od miesięcznych kosztów na tyle, aby w odpowiednim (akceptowalnym przez Ciebie czasie) inwestycja się zwróciła. W polskich warunkach okres zwrotu z kapitału dla małych firm zazwyczaj powinien być nie dłuższy niż 3 lata, choć oczywiście ocena czy okres zwrotu z inwestycji jest satysfakcjonujący należy indywidualnie do każdego przedsiębiorcy. Licząc zyski z własnej działalności musisz uwzględnić „koszty utraconych korzyści”. Twoje zainwestowane w firmę pieniądze mógłbyś przecież wpłacić do banku i otrzymywać bez ryzyka utraty kapitału odsetki bankowe. Aby z finansowego punktu widzenia działalność była opłacalna, Twoje zyski powinny być wystarczająco wyższe od zysków finansowych „z pewnych źródeł” (np. obligacji skarbowych czy odsetek bankowych). Podejmujesz przecież spore ryzyko inwestując we własną firmę, powinieneś więc uzyskać stosowną „premię” za ryzyko.

Wybór lokalizacji

Jeśli po rozważeniu powyższych zagadnień nadal chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, kolejnym krokiem przed rejestracją firmy musi być wybór lokalizacji dla firmy. Wybór właściwej lokalizacji to jedna z najważniejszych decyzji mających wpływ na przyszły sukces firmy. Z jednej strony ważne jest, gdzie znajduje się lokal firmy (zazwyczaj im bardziej prestiżowe miejsce tym łatwiej o uznanie klientów, ale z drugiej strony wyższe koszty najmu lub zakupu), ale ważniejsze na jakim obszarze zamierzasz oferować swoje towary czy usługi.  Jeśli chcesz zostać franczyzobiorcą – franczyzodawca – operator sieci – pomoże Ci ocenić atrakcyjność lokalizacji dla Twojego biznesu.

Opracowanie biznes planu

Kolejnym krokiem w procesie podejmowania decyzji o starcie własnego przedsięwzięcia jest sporządzenie biznes planu. Koniecznie go przygotuj, najlepiej samodzielnie. Można co prawda skorzystać z pomocy doradców, ale lepiej, gdy wszystkie założenia przygotujesz samodzielnie.  Proces tworzenia biznes planu pozwoli Ci uświadomić sobie z jakimi problemami możesz się zetknąć w bliższej lub dalszej przyszłości. W wyniku tych prac musi powstać plan finansowy, tj. porównanie planów przychodów i kosztów, z uwzględnieniem początkowej inwestycji. Pamiętaj, żeby takie plany tworzyć konserwatywnie, tzn. ostrożnie planować sprzedaż i w żadnym wypadku nie zaniżać planowanych kosztów. Jeśli masz zamiar działać na zasadzie franczyzy poproś franczyzodawcę o przykładowy plan finansowy dla franczyzobiorcy. Poważne sieci franczyzowe mają przygotowane takie plany najczęściej w kilku wariantach. Sam jednak zweryfikuj założenia i przygotuj własną wersję dla swojej konkretnej lokalizacji.

W wyniku takiego planowania finansowego powinieneś otrzymać informację na temat niezbędnej wielkości środków pieniężnych, które musisz mieć do dyspozycji.

Finansowanie

Jeśli z planu wynika, że nie masz dość pieniędzy powinieneś bądź zweryfikować założenia, bądź starać się pożyczyć brakujące środki. Możesz spróbować uzyskać kredyt w banku bądź w instytucjach rządowych lub prywatnych zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości. Nowemu przedsiębiorcy nie jest jednak łatwo przekonać do swojego pomysłu bankowców. Żądają oni najczęściej zabezpieczenia takiego kredytu. Ustanawiając takie zabezpieczenie pamiętaj, że jeśli Twoja firma nie osiągnie wystarczających zysków, możesz stracić to czym zabezpieczyłeś kredyt w banku.

Możesz również zawsze poszukać wspólnika bądź inwestora, który w zamian za udział w przyszłych zyskach pomoże Ci sfinansować start Twojej firmy. Będąc franczyzobiorcą o kredyt bankowy jest nieco łatwiej. Pomaga tutaj fakt, że będziesz działał pod marką, która już od dłuższego czasu istnieje na rynku. W takim przypadku ryzyko dla pożyczkodawców jest mniejsze. Nie sądź jednak, że zostając franczyzobiorcą otrzymasz kredyt automatycznie. Zdarza się również, że franczyzodawcy wspomagają finansowo biorców swoich licencji, rozkładając zakup niezbędnego wyposażenia czy zatowarowania na raty.

Jeśli z przygotowanych planów wynika, że biznes powinien spełniać Twoje oczekiwania finansowe powinieneś startować z działalnością gospodarczą.

POWODZENIA !!!

www.arss.com.pl

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design