Firmy szkoleniowe we franczyzie

Data dodania: 11 stycznia 2016
Kategoria:
Foto: pixabay.com

Plany firm szkoleniowych zweryfikował rynek, który ugiął się pod kryzysem. O franczyzie w tym segmencie myślało wielu, jednak udało się nielicznym. Sprawdziliśmy, co stoi za sukcesem tych, którzy mimo wszystko zbudowali sieć partnerską w Polsce i sprzedają licencję za granicą.

Znam osoby, które w swojej karierze zaliczyły po kilkanaście kursów i szkoleń. Na pytanie, co im to dało najczęściej odpowiadają - papierek, certyfikat... Pamiętam jedno ze swoich szkoleń na temat e-commerce. Z ośmiogodzinnego bloku zajęć można było „wyrzucić” co najmniej 6 godzin - efekt mierzony przydatnością przekazanej wiedzy pozostał by ten sam. Zadaję zatem pytanie - jaka jest wartość dzisiejszych szkoleń? Szukając odpowiedzi spotkałam też osoby, które w innym tonie opowiadały o swoim doświadczeniu. Po upływie kilku lat od zakończenia kursów chwalą się umiejętnościami, które wykorzystują w codziennej pracy. Zaczynam łapać równowagę. Cieszę się, że „wiedza kupiona” to nie tylko dokument oprawiony w ładną ramkę.

IM SIĘ UDAŁO

Na polskim rynku nie ma wiele przykładów sieci partnerskich specjalizujących się w szkoleniach. O udanych próbach opowiadają nieliczni. – Zdecydowaliśmy się na rozwój poprzez franchising, ze względu na ogromne zainteresowanie usługami szkoleniowo-consultingowymi. Dzięki atrakcyjności usług, które wspiera system franczyzowy, możemy uzyskać większy udział w rynku, co przekłada się na wzmocnienie siły oddziaływania marki – mówi nam Maciej Lipa, prezes spółki Segna Polska.

Na pytanie dlaczego szkolenia nie jest łatwo sfranczyzować odpowiada: – Decydując się na franczyzę organizacji szkoleń i usług consultingowych należy mieć świadomość ograniczeń, jakie mogą się z tym wiązać - podobnie jak w przypadku wielu innych produktów czy usług. Jednym z nich jest konieczność dostosowania się do panujących zasad i reguł wynikających z umowy franczyzy. Zaznacza, że Segna Polska nie zamyka możliwości rozwoju partnerów franczyzowych, pozwala na pewną dowolność działania, wdrażanie nowych pomysłów, czy też przekazywanie sugestii, o ile powyższe są zgodne z wartościami firmy. Na początku tego roku firma otworzyła jednostkę franczyzową w Koninie. Obecnie prowadzi rozmowy w sprawie otwarcia kolejnych punktów na terenie Polski. Jest też w trakcie realizacji projektu ekspansji na rynek międzynarodowy. To nie jedyna firma, która widzi potencjał rozwoju za granicą. Polscy szkoleniowcy już utorowali drogę na największych rynkach świata - co ważne, za pomocą franczyzy. Spółka NobleProg, która najpierw otworzyła biuro w Londynie i Nowym Jorku, w tym roku rozpoczęła działalność w kolejnym kraju. Zgodnie z planami firma zainaugurowała działalność w Chinach.

Tajną bronią Polaków jest specjalistyczna wiedza w dziedzinie IT. – Naszym głównym produktem są szkolenia specjalistyczne dla małych grup z branży nowoczesnych technologii. Tam, gdzie jesteśmy budujemy sieć partnerską. Obecnie w Polsce mamy czterech franczyzobiorców. Docelowo w naszym kraju chcielibyśmy mieć około ośmiu partnerów pracujących na licencji NobleProg – powiedział nam Grzegorz Pruszczyński, master franchisee NobleProg.

Firma oferuje setki kursów w wielu dziedzinach. Trzy główne grupy szkoleń i konsultacji to: zarządzanie, Information Technology i nauki stosowane. – Klienci firmy to przede wszystkim specjaliści zatrudnieni przez instytucje międzynarodowe, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym – kontynuuje Grzegorz Pruszczyński. Franczyza NobleProg należy do grupy konceptów o stosunkowo niskim progu inwestycyjnym. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 tys. zł. Nie ma tu opłaty marketingowej, natomiast jest opłata bieżąca, która wynosi 10% od uzyskanego przychodu.

Kolejny przykład to firma 2CConsulting. Jak zapewnia przedstawiciel tej spółki Paweł Kopijer, jej franczyza działa efektywnie drugi rok. – Mamy ośmiu franczyzobiorców. Planujemy dalszą rekrutację i wzmocnienie systemu wsparcia dla już istniejących oddziałów partnerskich – opowiada Kopijer.

W jego ocenie, usługa szkoleniowa z samej swojej natury jest mało „standaryzowalna” (zależy oczywiście od segmentu, bo np. dla szkoleń językowych jest łatwiej stworzyć program franczyzowy). – 2CConsulting ma jeszcze trudniej, bo my nie jesteśmy firmą szkoleniową tylko konsultingową i dajemy we franczyzie niezwykle elastyczną i skalowalną usługę. Preferencje klientów szkoleń idą w stronę jeszcze radykalniejszej „kastomizacji”, a to z kolei sprawia, że jest trudniej „sfranczyzować” te usługi – tłumaczy. Paweł Kopijer zauważa również, że sektor szkoleniowy od ponad dwóch dekad przeżywa różne impulsy konsolidacyjne, ale to rynek ze specyfiką rozdrobnienia i ogromnej zmienności (8500 podmiotów, średnie zatrudnienie 3,5 osoby). Ciężko tu wyobrazić sobie realną konsolidację. Jednak lokalnie takie inicjatywy będą się nadal pojawiać (np. Polskie Stowarzyszenia Szkoleń i Rozwoju, Polska Izba Firm Szkoleniowych, czy klaster HRD, zrzeszający właśnie takie podmioty).

Zdaniem Pawła Kopijera, za sukcesem firmy szkoleniowej stoi spójny i dobry marketing, który zapewnia franczyzodawca. Głównie chodzi o efektywny system sprzedaży usług, w który franczyzobiorca może łatwo się „wpiąć” i szybko zdobywać zlecenia. Niezwykle istotne jest też trafne osadzenie produktu w odpowiednim segmencie. – Z naszej strony kluczowym elementem jest jednak realne, bieżące wsparcie franczyzobiorców przez franczyzodawcę – podsumowuje przedstawiciel 2CConsulting.

IM KRÓCEJ, TYM LEPIEJ

Rozwój polskiego rynku szkoleniowego wspomagały środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyczerpanie się środków z tego programu i trudna sytuacja finansowa firm szkoleniowych może doprowadzić do spowolnienia w branży. 60% uczestników badania „EFS – End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce” zrealizowanego przez firmę HRP uznała, że popyt na szkolenia będzie spadał. Zdaniem prezesa firmy Megalit Marka Skały, rosnąca konkurencja i dojrzałość rynku spowodują, że w najbliższych latach rynek będzie wymagał certyfikacji. Zaznacza on, że obecnie rolę certyfikatu spełnia członkostwo w Izbie Firm Szkoleniowych. Jednak w przyszłości system certyfikacji firm szkoleniowych będzie bardziej rozwinięty.

Co warto wziąć pod uwagę, aby liczyć się na rynku szkoleń w Polsce? Jak wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów House of Skills, tradycyjne formy szkoleniowe polegające na całodziennym lub kilkudniowym pobycie w sali szkoleniowej tracą na popularności. Uczestnicy szkoleń coraz rzadziej mogą sobie pozwolić na nieobecność w pracy przez dzień lub dwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firmy szkoleniowe oferują moduły jednodniowe, półdniowe czy kilkugodzinne. Celem szkolenia nie jest dostarczenie pełnej wiedzy na dany temat, a nauczenie praktycznego stosowania jakiejś umiejętności.

Uczestnicy skupiają uwagę na konkretnych aktywnościach i uczą się poprzez osobiste doświadczenie. Podobny trend obserwujemy w e-learningu. Zamiast modułów kilkugodzinnych, odbiorcy szkoleń preferują sesje kilkunastominutowe. Eksperci z firmy szkoleniowej Effect Group zaznaczają z kolei, że rośnie popularność szkoleń wyjazdowych. Dzięki temu, że kursy przeprowadzane są w tym samym czasie i dotyczą bardzo wielu różnych obszarów, firma może jednocześnie zgromadzić wszystkich pracowników, których chce przeszkolić. Maciej Lipa, prezes spółki Segna Polska zauważa, że coraz częściej dostrzega się konieczność podnoszenia kompetencji nie tylko w zakresie umiejętności twardych - branżowych, ale także miękkich, związanych z rozwojem umiejętności interpersonalnych.

– Umiejętności takie jak: efektywne zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, skuteczne techniki sprzedaży są obecnie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Nasza firma stawia też na kadrę menedżerską - bardzo popularne są szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, skutecznego delegowania zadań, czy też pozafinansowych sposobów motywowania pracowników – wyjaśnia w rozmowie z nami.

Co jeszcze jest na topie? W przypadku firmy Effect Group, zainteresowaniem cieszą się szkolenia dla działów personalnych związane ze zmianami w kodeksie pracy. Kolejne pozycje nie odbiegają od wymienianych przez naszego rozmówcę. To daje podstawę sądzić, że w ciągu najbliższych lat te kategorie będą wieść prym na polskim rynku szkoleniowym.

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design