Konflikt w Dużym Benie

Data dodania: 29 grudnia 2023
Kategoria:

Agenci prowadzący markety alkoholowe Duży Ben obawiają się zmian w zasadach wynagradzania, które w nowym roku chce wprowadzić właściciel sieci - Grupa Eurocash. „Zostaniemy z zarobkiem poniżej minimalnego wynagrodzenia krajowego” - alarmowali przedsiębiorcy. Kierownictwo sieci zareagowało na ich protesty, wiadomo już, że zmiany wejdą z życie później niż pierwotnie zakładano.

Nowe zasady współpracy zostały zaprezentowane agentom Dużego Bena podczas spotkania online 5 grudnia 2023 rok. Agenci uznali jednak, że są one dla nich skrajnie niekorzystne. A do tego kierownictwo dało im bardzo mało czasu na przeanalizowanie propozycji i podpisanie nowych umów. Nowe zasady rozliczeń miały bowiem zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2024 roku.

W tej sytuacji agenci Dużego Bena o swojej sytuacji postanowili poinformować media, wystosowali też list otwarty do kierownictwa sieci. Podpisało się pod nim blisko 150 agentów, czyli większość z tych, którzy współpracują z siecią. Sieć Duży Ben liczy ponad 400 sklepów, prowadzi je 241 agentów, z czego ponad połowa posiada więcej niż jeden sklep.

List od agentów

Model działania sieci polega na tym, że to jej właściciel (Grupa Eurocash) finansuje otwarcie sklepu, wyposaża go, urządza, dostarcza towar. To on też płaci rachunki za czynsz, prąd, wodę itp. Natomiast prowadzeniem sklepów zajmują się agenci, po ich stronie leży też zatrudnienie pracowników. Za swoją pracę agenci otrzymują wynagrodzenie, przy czym z tej kwoty muszą oni oczywiście pokryć swoje koszty, przede wszystkim ZUS, podatki, pensje dla pracowników. To właśnie zmiana systemu wynagrodzeń stała się kością niezgody w ostatnim czasie.

„Zmiana ta nie tylko obniża nasze wynagrodzenia, ale także nie zabezpiecza naszych zobowiązań finansowych - takich jak między innymi pensje pracowników, z którymi łączą nas umowy o pracę” - napisali agenci we wspomnianym wcześniej liście otwartym do dyrektora sieci Duży Ben.

I dalej padają konkrety: „Z dniem 1.01.2024 r. mamy ustawowy obowiązek podniesienia płacy naszych pracowników do kwoty 27,70 zł brutto za godzinę (zakładając najniższą krajową, a częstokroć nasi pracownicy zarabiają więcej). Porównując minimalne wynagrodzenie w 2023 r., według propozycji rządowej, planowany całkowity procentowy wzrost płacy minimalnej od lipca 2023 roku do lipca 2024 roku wyniesie 19,4 procent. (…) Tymczasem Państwa nowa oferta rozliczenia z nami, oparta o procent od obrotu, którego często nie można przewidzieć, w przypadku wielu lokalizacji uniemożliwi wręcz realizację tych zobowiązań.

Jednocześnie my, ajenci, szacujemy, że według nowych zasad, po uregulowaniu wynagrodzeń pracowniczych i kosztów związanych z prowadzoną przez nas działalnością, pomimo naszej osobistej pracy w roli sprzedawcy na poziomie 40 h tygodniowo (czyli w wymiarze pełnego etatu) oraz koordynacji zadań wynikających z obowiązków ajentów, pozostaniemy z zarobkiem poniżej minimalnego wynagrodzenia krajowego. Rozumiemy, że nie łączy nas umowa o pracę, a o współpracy, jednak w tej sytuacji dalsze prowadzenie przez nas biznesu (…) jest dla nas nieakceptowalne od strony biznesowej.

Pragniemy także podkreślić, że w przesłanych przez Państwa slajdach z prezentacji składniki wynagrodzeń nie są jasno sprecyzowane, a w celu dokładnego określenia naszych zarobków jest to kluczowe”.

Wynagrodzenie agentów: spadnie czy wzrośnie?

Co na to kierownictwo sieci Duży Ben? Jej prezes Michał Florkiewicz w przesłanym do nas oświadczeniu argumentował, że zmiana systemu współpracy jest odpowiedzią m.in. na oczekiwania agentów odnośnie do podniesienia ich wynagrodzeń. „W wymagającej sytuacji gospodarczej jest to możliwe jedynie przy zwiększeniu obrotów sklepów, stąd konieczność podjęcia działań rozwojowych i zmiany systemu rozliczeń” - wyjaśnił Florkiewicz.

Do tej pory wynagrodzenie agentów Dużego Bena złożone było z części stałej oraz części zmiennej, zależnej od obrotów. Według nowych zasad, całość wynagrodzenia miałaby zależeć od obrotu w danej placówce. „To zmiana, która ma na celu jeszcze szybsze uwolnienie potencjałów sklepów, w wyniku której wynagrodzenie wielu agentów znacznie wzrośnie” - stwierdził prezes sieci.

Należy jednak podkreślić, że zarządzający siecią Duży Ben nie pozostali głusi na obawy wyrażane przez agentów. Pierwotnie, planowane zmiany miały wejść w życie 1 stycznia 2024 roku, a agenci, którzy nie chcieli dołączyć do nowego systemu, jeszcze przez 3 miesiące okresu wypowiedzenia mieli współpracować z siecią na zasadach obowiązujących dotychczas. Jednak ze względu na docierające informacje o zbyt krótkim terminie na dostosowanie się do zmian, sieć podjęła decyzję o przesunięciu w czasie przejścia na nowy system współpracy.

Indywidualne podejście

W tym czasie planuje szereg spotkań z agentami – zarówno indywidualnych, jak i w grupach roboczych – w celu ponownego wyjaśnienia zasad funkcjonowania nowego systemu wynagrodzeń, a także wypracowania rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. „Indywidualne spotkania zostaną również poświęcone omówieniu, jakie zmiany wdrożyć, żeby sklepy poprawiły wyniki, i w jaki sposób to zrobić – każdy sklep jest inny i ma inne wyzwania, więc takie indywidualne podejście jest w odczuciu sieci niezbędne” - poinformował Michał Florkiewicz.

Prezes sieci podkreślił również, że sieć nie planuje zmian w modelu zarządzania sklepami i nadal będzie operowała w systemie agencyjnym. W jego ocenie, zdecydowana większość placówek Duży Ben świetnie sobie radzi na rynku. Jedynie ok. 10% sklepów osiąga słabsze wzrosty.

Grupa Eurocash stworzyła koncept marketów alkoholowych Duży Ben w 2016 roku. Na początku był on w fazie testów, a gdy te wypadły pomyślnie, nastąpił bardzo szybki rozwój. Na koniec 2022 roku sieć liczyła ok. 300 placówek, a w październiku 2023 roku świętowała otwarcie 400. sklepu.

Według prezentacji Grupy Eurocash podsumowującej trzy kwartały 2023 roku, sprzedaż w sklepach Duży Ben wyniosła w tym okresie 292 mln zł wobec 202 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W samym tylko trzecim kwartale wzrost sprzedaży wyniósł 39%, a dla sklepów porównywalnych było to 7%.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design