Jak wybrać franczyzę?

porownanie

Wybór wśród ofert franczyz jest coraz większy i coraz trudniejszy. Warto więc przyjąć pewne kryteria ich oceny. Jakie czynniki są najważniejsze? Zapytaliśmy eksperta.

Dobór systemu franczyzowego do osobistych możliwości i preferencji to najistotniejsza decyzja, przed którą stoi przyszły franczyzobiorca. Podstawowym czynnikiem determinującym ów wybór nierzadko są ograniczenia finansowe. Niemniej polski rynek franczyz staje się coraz bardziej rozwinięty, a wybór w obrębie podobnej kwoty inwestycji - coraz większy. Równolegle więc rosną dylematy osób rozważających zakup licencji.

Jak porównać systemy franczyzowe wymagające podobnych nakładów finansowych, na co zwrócić uwagę i jak ocenić franczyzodawcę?

1. Doświadczenie w budowie sieci własnej

Zdaniem Andrzeja Krawczyka z ARSS, doświadczenie franczyzodawcy jest najważniejszym elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze oferty franczyzowej. Mierzymy je historią działania firmy: jak długo jest obecna na rynku, od kiedy ma ofertę franczyzową, jakie ma sukcesy i porażki związane zarówno z rozwojem sieci własnej, jak i franczyzowej (liczba placówek otwartych i zamkniętych).

- Im krócej działa sieć i im mniej liczy oddziałów, tym baczniej powinniśmy się jej przyglądać i sprawdzić, jakie narzędzia posiada do tego, by zweryfikować biznes potencjalnego franczyzobiorcy - wyjaśnia Andrzej Krawczyk.

Mowa np. o ocenie lokalizacji. Franczyzodawca, wybierając miejsca pod placówki własne, musiał się kierować szeregiem kryteriów i parametrów. Wszystkie te dane powinny zostać udostępnione franczyzobiorcy. Należy zwrócić uwagę, czy franczyzodawca nie stosuje luźniejszych kryteriów oceny biznesu przyszłego franczyzobiorcy niż miało to miejsce w przypadku placówek własnych.

2. Zawartość pakietu franczyzowego

Pełna pomoc i wsparcie przy uruchamianiu placówki franczyzowej to już standard. Ale co dalej? Czy franczyzodawca zapewnia stały transfer wiedzy i pomaga franczyzobiorcy w bieżącym funkcjonowaniu jego działalności? Wszak właśnie tego typu działania są podstawą do pobierania opłaty bieżącej.

Oceniając pakiet franczyzowy, warto więc zwrócić uwagę na to, czy franczyzodawca przekaże nam wiedzę na temat tego, jak pozyskiwać klientów, jak się reklamować, jak świadczyć usługi, żeby klienci wracali, a także na co i ile pieniędzy wydawać, by biznes się rozwijał. Wszystkie te elementy oraz wiele innych powinny zostać szczegółowo opisane w podręczniku operacyjnym. Dodatkowo niektóre sieci zatrudniają specjalną osobę odpowiedzialną za pomoc franczyzobiorcom w trakcie bieżącego funkcjonowania ich placówek.

- W skład oferty franczyzowej powinny wchodzić także narzędzia pozwalające określić wyniki finansowe przyszłej placówki franczyzowej. Ich podstawą powinny być oczywiście wyniki działających już placówek własnych i franczyzowych. Dlatego tak ważne jest, by było ich jak najwięcej - opowiada Andrzej Krawczyk.

3. Doświadczenie w roli franczyzodawcy

Bardzo ważne i cenne - duży plus dla tych firm, które już je posiadają. Nie powinniśmy jednak przekreślać firm, które dopiero zaczynają budowę sieci franczyzowej. Brak placówek franczyzowych nie musi wiązać się z brakiem atrakcyjności danego konceptu. Niemniej fakt ten oznacza, że franczyzodawca, nawet jeśli ma ogromne doświadczenie w swoim biznesie, to nie ma go w zakresie współpracy z franczyzobiorcami.

- Pierwsi franczyzobiorcy powinni oczekiwać preferencyjnych warunków współpracy: większego wsparcia, większej elastyczności, mniejszych obciążeń finansowych, przynajmniej do czasu zakończenia pilotażowej fazy budowy sieci franczyzowej - podkreśla Andrzej Krawczyk.

4. Przygotowanie franczyzodawcy do budowy sieci

Pierwszą wskazówką do jego oceny może być rekrutacja franczyzobiorców - czy franczyzodawca ostro selekcjonuje kandydatów, czy też sprzedaje licencje wszystkim chętnym. Dobre sieci mają zaawansowany, wielostopniowy system rekrutacji franczyzobiorców. Przez to gęste sito przechodzi zwykle jeden kandydat na 10 czy 20. Szybka budowa dużej sieci skupiającej różnych, nie zawsze solidnych partnerów negatywnie wpływa na jej funkcjonowanie.

Drugą kwestią, jaką warto zbadać, jest przygotowanie franczyzodawcy na ewentualne kłopoty franczyzobiorcy i możliwości finansowania, jakie jest wówczas w stanie zaproponować.

Mowa o takich propozycjach jak kredyt kupiecki, umowy z bankami umożliwiające uzyskanie przez partnera firmy kredytu obrotowego, pożyczka wewnętrzna. Kolejnym sposobem na odciążenie franczyzobiorcy, który przeliczył się w ocenie swoich możliwości finansowych, może być np. umożliwienie mu leasingu części sprzętu potrzebnego do rozpoczęcia działalności.

- Warto zaznaczyć, że w dobrym systemie franczyzodawca nie narzuca zakupu wyposażenia od siebie. Może wskazać sprawdzone źródła, w których ma wynegocjowane rabaty - to zresztą dobrze świadczy o jego przygotowaniu do budowy sieci. Jednak wymagać powinien jedynie określonych parametrów, standardów, konkretnej jakości wyposażenia, zaś franczyzobiorca powinien móc je zakupić tam, gdzie jest najtaniej - dodaje Andrzej Krawczyk.

5. Przewidywany zwrot z inwestycji

Czy sieć, która szacuje, że zwrot z inwestycji w jej placówkę może nastąpić już po 6 miesiącach jest jednoznacznie lepsza od tej, która informuje, że trwa to dwa lata? Jeśli prawdą w każdym przypadku jest to, że zwrot trwa tak krótko, to rzeczywiście może być ona atrakcyjniejsza dla potencjalnego franczyzobiorcy. Warto jednak przyjrzeć się dokładniej, na czym firma opiera swoje szacunki.

- Osobiście znam sieci, którym w przypadku jednej placówki bardzo wysoka kwota inwestycji rzędu pół miliona złotych zwróciła się w 7-8 miesięcy, zaś placówka w innej lokalizacji ledwo na siebie zarabia i zwrot w jej przypadku może potrwać kilka lat. Podawane franczyzobiorcom dane powinny uwzględniać skrajne przypadki, a nie tylko najbardziej optymistyczny scenariusz - podkreśla Andrzej Krawczyk. Dodaje, że w większości przypadków okres zwrotu z inwestycji w placówkę franczyzową nie powinien być dłuższy niż dwa, w skrajnych przypadkach trzy lata.

Joanna Cabaj - Bonicka

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design