Firma rozliczana ryczałtem a kredyt hipoteczny – jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorcy?

Data dodania: 11 maja 2023

Przedsiębiorcy zwykle muszą liczyć się z bardziej złożoną procedurą poprzedzającą udzielenie kredytu niż osoby zatrudnione na etacie. W szczególny sposób dotyczy to działalności rozliczanych ryczałtem. Aby uzyskać kredyt na dobrych warunkach, trzeba się do tego lepiej przygotować. Jak?

Działalność na ryczałcie a kredyt hipoteczny: z czego wynika problem?

Rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może być bardzo korzystne z perspektywy przedsiębiorcy. Wynika to z mechanizmu działania tego podatku. Wprawdzie podatnik nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, w związku z czym podatek jest naliczany właśnie od niego, jednak rekompensują to atrakcyjne stawki.

Niestety z perspektywy banku oznacza to istotny problem z oceną zdolności kredytowej. Analitycy nie są w stanie jasno określić, jakie dochody wypracowuje firma, a więc również ile pieniędzy może poświęcić kredytobiorca każdego miesiąca na spłatę raty. To zdecydowanie prostsze w przypadku biznesów opierających rozliczenia na Księdze Przychodów i Rozchodów. Kredyt na ryczałcie jest jednak możliwy, a wraz z popularyzacją tej formy opodatkowania zmienia się również podejście banków.

Ryczałt a kredyt hipoteczny – liczy się przygotowanie

Za sprawą zmiany przepisów podatkowych ryczałt stał się atrakcyjną formą rozliczenia dla wielu grup przedsiębiorców osiągających wysokie dochody – w tym np. specjalistów IT, architektów czy przedstawicieli zawodów medycznych.

Oczywiście banki zauważają tę tendencję i coraz częściej wychodzą im naprzeciw. Uzyskanie zobowiązania jest jak najbardziej możliwe, a warunki uzyskania finansowania są coraz korzystniejsze dla przedsiębiorców. Zagadnienie ryczałtu a kredytu hipotecznego zostało szczegółowo opisane na stronie Blog Kredytowy.

Przed złożeniem wniosku warto poznać oferty poszczególnych instytucji i ich oczekiwania. Pomoże Ci to w podjęciu dobrej decyzji i po prostu uzyskaniu konkretnych oszczędności.

Oczekiwania banków wobec kredytobiorców

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem muszą oczywiście spełnić szereg oczekiwań banku. Najważniejsze z nich dotyczą stażu prowadzenia działalności. Większość instytucji przystąpi do rozpatrywania wniosku w przypadku przedsiębiorców prowadzących firmę przynajmniej od 12 miesięcy. W niektórych okres ten musi wynieść dwa lata, zwłaszcza jeżeli wnioskowana kwota jest wysoka.

Część banków będzie w stanie spojrzeć łaskawszym okiem na osoby zmieniające etat na samozatrudnienie. Jeżeli wybrały ryczałt, a kredyt hipoteczny ma być udzielony tuż po zarejestrowaniu firmy, jego uzyskanie może być więc prostsze.

Zasady obliczania zdolności kredytowej na ryczałcie

Podstawowa różnica pomiędzy bankami udzielającymi kredytu na ryczałcie dotyczy sposobu wyliczania zdolności kredytowej. Oczywiście w przeciwieństwie do właścicieli firm na skali podatkowej czy podatku liniowym niemożliwa będzie weryfikacja kosztów. Zamiast tego banki ustalają pewien procent przychodu, który uznają za dochód wypracowany przez przedsiębiorcę.

W niektórych przypadkach może być to nawet 80% przychodu – pod tym względem sporo zależy od polityki konkretnej instytucji. Jednym z czynników mających wpływ na wyliczenia jest również rodzaj wykonywanej działalności, a więc i stawka podatku. Kredyt hipoteczny a ryczałt 5,5% będzie trudniejszy w uzyskaniu niż w scenariuszu, w którym podatnik rozlicza podatek na podstawie stawki 14% czy 15%. Po raz kolejny banki premiują określone grupy klientów, więc decydującą rolę odgrywa szczegółowa znajomość ich oferty.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design