Express Kuchnia Marche – wyjątkowy smak konceptu restauracji z jedzeniem na wagę

Data dodania: 8 października 2012
Kategoria:

Segment restauracji z jedzeniem na wagę jest jednym z niewielu, który notuje dynamiczne wzrosty w branży gastronomicznej. Teraz potencjalni inwestorzy mogą wybrać również system Express Kuchnia Marche - koncept, który wyróżnia wyjątkowa perfekcja i finezja kulinarna, bogata i przyciągająca wzrok wizualizacja – czynniki istotne z punktu widzenia konsumentów, a także zoptymalizowany model biznesowy – niezbędny czynnik sukcesu na tym wbrew pozorom trudnym rynku.

W ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce pojawiło się kilka sieci, które również próbują rozwijać się poprzez franczyzę. Taka różnorodność jest dobra dla kandydatów na franczyzobiorców, którzy mogą sprawdzić rzeczywiste sukcesy i na tej podstawie podjąć właściwe decyzje. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, aby skutecznie korzystać z licencji franczyzowej, system, który ją oferuje powinien charakteryzować się na tyle długim czasem działania na rynku, aby koncepcja biznesowa, którą rozwija została odpowiednio przetestowana w różnych warunkach rynku.

System franczyzowy Express Kuchnia Marché jest najlepszym przykładem takiego działania. Restauracje Franczyzodawcy funkcjonują w zróżnicowanym otoczeniu rynkowym, posiadają dopasowaną do potrzeb Klientów ofertę gastronomiczną, która cieszy się dużym uznaniem i popularnością, a w zakresie optymalizacji organizacji i zarządzania restauracją Express Kuchnia Marché są one prowadzone zgodnie z wypracowanymi i opisanymi standardami i procedurami. Dzięki temu Franczyzobiorca w znaczny sposób ogranicza ryzyko niepowodzenia, a zoptymalizowane procedury zarządzania placówką gastronomiczną pozwalają na zajmowanie się sprawami związanymi z dalszym rozwojem restauracji, a nie tylko jej bieżącym prowadzeniem.

Wierzymy w partnerski model współpracy. Nasz biznes opiera się na dopracowanych i stale ulepszanych recepturach kucharskich, które w głównej mierze (razem z innymi składnikami konceptu) stanowią o atrakcyjności marki Express Kuchnia Marché® w oczach naszych klientów. Dzięki temu, każdy z naszych Franczyzobiorców ma zapewniony dostęp do stosowania zróżnicowanej i bardzo atrakcyjnej oferty, przez co na tle systemów konkurencyjnych Express Kuchnia Marché® jest postrzegana jako koncept nie tylko z niedrogim jedzeniem, ale z wysoką jakością oraz walorami smakowymi oferowanych dań. Wiemy, że sukces zależy od wspólnego zaangażowania, dlatego też jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje zmian i modyfikacji oferty gastronomicznej, usprawnień organizacyjnych, które w lokalnych warunkach mogą przynieść Franczyzobiorcy lepsze wyniki, a w efekcie przełożyć się na sukces całej sieci – mówi Katarzyna Gluza – Dołgopołow, International Executive Sales & Marketing Director Express Kuchnia Marche.

Kandydat na franczyzobiorcę systemu Express Kuchnia Marche powinien dysponować kwotą rzędu od 350 do 450 tysięcy złotych (netto), aby pokryć wszystkie koszty związane inwestycją, a także pierwszymi tygodniami działania od momentu rozpoczęcia działalności. Dość wysoka finansowa bariera wejścia do systemu rekompensowana jest bardzo atrakcyjnymi wskaźnikami zwrotu z inwestycji. Zwrot zainwestowanego kapitału może już nastąpić w 18 miesiącu (najpóźniej w 36), średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji (ROI) bliska jest 30%. Koncept ten ma również bardzo dużą zdolność do generowania gotówki (IRR – wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji wynosi 23%), co w niepewnych czasach kolejnych fal kryzysu i turbulencji wśród zwyczajów konsumenckich klientów stanowi dodatkowe zabezpieczenie inwestycji franczyzobiorcy.

Przygotowany przed podpisaniem umowy franczyzowej model finansowy zakłada również szacunki przepływów pieniężnych, dzieki czemu Franczyzobiorca wie jaka kwota pieniędzy będzie potrzebna po uruchomieniu restauracji, aby pokryć koszty działalności operacyjnej, zanim zrównają się one (a następnie będą niższe) z przychodami restauracji - mówi Katarzyna Gluza – Dołgopołow i dodaje:
Dokładne oszacowanie wysokości kosztów inwestycji związanej z pracami budowlanymi to główny czynniki, dla którego dane o potrzebnym zaangażowaniu finansowym podwane są w postaci szacunkowej. Wszystko zależy przede wszystkim od tego, w jakim stanie i w jakie media jest zaopatrzony lokal, w którym Franczyzobiorca planuje rozpoczęcie działalności.

Trzeba jednak podkreślić, że dzięki zoptymalizowanym procesom koordynacji prac związanych z uruchomienie restauracji franczyzowej – oferta Express Marche jest w chwili obecnej najtańsza na rynku.

W chwili obecnej z powodzeniem funkcjonują 2 lokale własne franczyzodawcy, w Poznaniu (Stary Browar) oraz Lubinie (Cuprum Arena) oraz 2 pilotażowe restauracje franczyzowe: Płock (Galeria Wisła) oraz Rzeszów (Millenium Hall – w przygotowaniu). Organizator systemu franczyzowego Express Kuchnia Marche - firma American Trading Company oficjalnie ogłosiła start oferty franczyzowej, opierając się o doświadczenia zebrane zarówno z sieci restauracji kuchni na wagę, jak i innych rodzajów konceptów gastronomicznych, których jest właścicielem.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design