Franczyza w Polsce

Franczyza McDonald's

Rodzaj sieci: franczyzowa
Zasięg sieci: międzynarodowy
Ulica: Marynarska 15
Miasto: 02-674 Warszawa

http://www.mcdonalds.pl

Numer telefonu: 22 211 58 82
Numer Fax: 22 211 58 10

Krzysztof Stępień
Senior Franchising Supervisor
E-mail: licencja@pl.mcd.com
Numer telefonu: 222115826


Jednostki Własne: 56
Jednostki Franczyzowe: 389

Opis systemu

Charakterystyka systemu

McDonald’s to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na całym świecie, a nasza oferta franczyzy oparta jest na sprawdzonym modelu biznesowym, który od wielu lat gwarantuje sukcesy. Jako nasz franczyzobiorca otrzymasz wszechstronne szkolenie, doradztwo na każdym etapie współpracy i profesjonalne wsparcie w prowadzeniu restauracji. Zapewnimy Ci również zaufanych dostawców, ze współpracy z którymi jesteśmy szczególnie dumni. Od trzech lat McDonald’s intensywnie rozwija usługę McDelivery. Już co trzeci lokal sieci realizuje dostawy do klientów.

Korzyści dla franczyzobiorcy

Siłą systemu McDonald’s jest wzajemne wsparcie i bliska współpraca, bez względu na warunki ekonomiczne. McDonald’s pozyskuje nieruchomość, przygotowuje i realizuje inwestycję. Zapewnia profesjonalne i kompleksowe szkolenia oraz eksperckie wsparcie konsultantów w trakcie wykonywania umowy franczyzy. Dzieli się z franczyzobiorcami wiedzą i doświadczeniem. Prowadzi wspólną działalność marketingową i promocyjną. Ma sprawdzoną sieć dostawców. Współdziała przy zakupie usług dla restauracji.

Wymagania

Minimalna Kwota: 1 800 000 zł ( Koszt zakupu wyposażenia restauracji wynosi od 3 000 000 do 4 800 000 zł. Cena nie jest wielkością stałą, ponieważ zależy od wielkości sprzedaży uzyskiwanej dotąd w restauracji – im większa sprzedaż, tym wyższa cena wyposażenia.)
Opłata Wstępna: 45000 USD
Opłata Bieżąca: Kilkanaście procent od sprzedaży całkowitej
Opłata Marketingowa: 4.4% sprzedaży całkowitej

Dodatkowe wymagania stawiane franczyzobiorcom

1. Franczyzobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna (wykluczone spółki kilku osób), posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w zarządzaniu dużym   zespołem, być gotowa do przeprowadzki.
2. Na inwestycję musi mieć minimum 1,8 mln zł własnych pieniędzy (nie mogą pochodzić one z kredytu, pożyczkę można natomiast wziąć na pokrycie pozostałej kwoty, którą trzeba zapłacić za restaurację).
3. Franczyzobiorca musi być gotowy bezpośrednio zarządzać przyznaną na mocy umowy restauracją.
4. Przed zawarciem umowy kandydat na franczyzobiorcę przechodzi wielomiesięczne szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmujące wszystkie aspekty prowadzenia restauracji McDonald’s.
5. Umowa franczyzy zawierana jest na 20 lat i dotyczy konkretnej restauracji McDonald’s. Jednorazowa opłata licencyjna to koszt 45 tys. dolarów.
6. Zawierając umowę franczyzy, franczyzobiorca obejmuje na ogół jedną z funkcjonujących restauracji McDonald’s.
7. Inwestorem w nieruchomość (lokal restauracji) jest McDonald’s Polska Sp. z o.o.
8. Decyzje co do lokalizacji restauracji McDonald’s podejmuje wyłącznie McDonald’s Polska Sp. z o.o.
9. Co miesiąc licencjobiorca wpłaca na rzecz franczyzodawcy trzy opłaty: franczyzową, marketingową oraz czynsz za korzystanie z lokalu, który pozostaje własnością centrali.

Formularz kontaktowy


*Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


Konsultacje online

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą