Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy

Data dodania: 5 kwietnia 2023
Kategoria:

7 kwietnia br. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ustanawia stałe zasady pracy zdalnej wraz z prawami i obowiązkami pracodawców i pracowników. Zmiana ta jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy po pandemii COVID-19.

Radca prawny Małgorzata Kurzynoga wskazuje na większy formalizm i zwiększone koszty dla pracodawców, którzy będą zobowiązani do pokrywania kosztów pracy zdalnej, np. energii czy usług telekomunikacyjnych. Jednakże, w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej, takiego obowiązku nie będą mieli.

Praca zdalna jako nowa norma

Wprowadzenie zdalnego i hybrydowego modelu pracy było odpowiedzią na pandemię COVID-19. W Polsce od dłuższego czasu trwały prace nad uregulowaniem tego modelu pracy. Efektem tych prac jest nowelizacja Kodeksu pracy i innych ustaw, które dostosowują dotychczasowe przepisy do nowych realiów.

Praca zdalna i hybrydowy model pracy stały się powszechne w okresie pandemii. Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu uregulowanie tej formy pracy na stałe. Nowe przepisy wprowadzają możliwość pracy zdalnej, która będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, ale uzgadnianym z pracodawcą.

Pracodawcy będą zobowiązani do zapewnienia pracownikom zdalnym materiałów i narzędzi pracy, w tym sprzętu technicznego oraz kosztów jego serwisu. Ponadto będą musieli pokrywać koszty energii i usług telekomunikacyjnych związanych z pracą zdalną.

Praca zdalna i praca okazjonalna

Praca zdalna może zostać ustalona przy zawieraniu umowy o pracę, a pracodawca nie będzie mógł cofnąć zgody na taki tryb pracy. Ponadto, każdy pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o możliwość pracy zdalnej. W nowych przepisach wprowadzono także pojęcie pracy okazjonalnej, która będzie mogła być wykonywana do 24 dni w roku.

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej lub przerwać ją, jeśli nie jest ona możliwa ze względów organizacyjnych lub rodzaju wykonywanej pracy. Praca okazjonalna będzie mniej sformalizowana, a pracodawca nie będzie miał obowiązku pokrywania kosztów związanych z taką formą pracy.

Dr hab. Małgorzata Kurzynoga podkreśla, że pracownik decydujący się na samowolne wykonanie pracy zdalnej naraża się na konsekwencje, w tym na rozwiązanie stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca może odmówić pracy okazjonalnej nawet w przypadku pracowników uprzywilejowanych.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design