TXM zamierza wyjść na plus w ciągu dwóch lat

Data dodania: 24 września 2019
Kategoria:
Foto: TXM zamierza wyjść na plus w ciągu dwóch lat

TXM, polska sieć dyskontów odzieżowych, opublikowała wyniki za I półrocze 2019 r. Zarząd zaprezentował również szczegóły planu restrukturyzacyjnego, który zakłada, że spółka przekroczy próg rentowności w 2021 roku.

Zarząd TXM przedstawił założenia wdrażanego planu restrukturyzacyjnego. Działania naprawcze skupiają się na wzmocnieniu konkurencyjności TXM. Przyjęta strategia zakłada odróżnienie się od konkurencji m.in. poprzez zmianę podejścia do budowy oferty asortymentowej oraz jej efektywniejszą komunikacją do klienta. Zmiany te powinny pozwolić na podniesienie rentowności w kolejnych latach poprzez skuteczne wdrażanie inicjatyw systematycznie zwiększających sprzedaż produktów i wypracowywaną marżę.

- Oprócz już wcześniej podjętej decyzji o skupieniu się na rynku polskim główne zmiany w strategii TXM są skierowane na poprawę atrakcyjności oferty asortymentowej poprzez lepsze zrozumienie potrzeb klientów, jak również poprzez wzmocnienie grup asortymentowych, z których dzisiaj TXM jest znany i ceniony przez swoje klientki. Powracamy do filozofii dyskontowej, będziemy wyróżniać się na rynku najniższą ceną względem wiodących konkurentów w poszczególnych kategoriach, nie zmniejszając jakości naszych towarów. Znacząco poprawimy dostępność stałej oferty NOS (never-out-of-stock), głównie w kategoriach bielizna i dziewiarstwo poprzez nowe zasady alokacji towarów. Zintensyfikujemy sprzedaż dzięki poprawie dostępności zapasu w kluczowych okresach sprzedaży takich jak np. początek sezonu jesień-zima czy wiosna-lato - powiedział Tomasz Waligórski, Prezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.  

TXM zakłada poprawę efektywności wykorzystania zapasów poprzez optymalne alokowanie nowych towarów pomiędzy sklepami. Celem jest również szybsze zakończenie wyprzedaży starego zapasu. -Wszystkie działania w tym zakresie pozwolą na poprawę standardu ekspozycji nowości asortymentowych oraz odzyskanie zamrożonych środków na zakup kolejnych, lepszych kolekcji – dodał Tomasz Waligórski.

Zarząd TXM widzi jednocześnie potencjał do dalszego ograniczania kosztów w zakresie działalności sklepów, magazynu jak również centrali. Oszczędności będą poszukiwane m.in. w zmniejszeniu poziomu czynszów, podniesieniu efektywności procesów czy efektywnemu inwestowaniu środków w kanały komunikacji z klientami, które dają najlepszy zwrot.

Kluczowym elementem wdrażanego planu naprawczego jest restrukturyzacja długu bankowego. W ramach zawartego porozumienia określone zostały m.in. zasady udostępniania produktów bankowych w horyzoncie do 31 grudnia 2026 roku.

Aktualnie prowadzone jest także postępowanie układowe z wierzycielami, którym zostanie zaproponowane, iż wierzytelności zostaną objęte konwersją na nowe akcje TXM w wysokości 65% ich wartości. - Ten tryb postępowania, czyli konwersja na akcje, ma zapewnić głównym wierzycielom, zwłaszcza z grupy dostawców towarowych, poczucie właścicielskie w stosunku do TXM. Dla większości z nich możliwość dystrybucji zapasu poprzez sieć TXM, która docelowo składać się będzie z około 280 sklepów, jest bardzo istotnym aspektem funkcjonowania ich autonomicznych biznesów – stwierdził Prezes TXM S.A. w restrukturyzacji.

Optymistyczny scenariusz wdrażanego planu restrukturyzacyjnego zakłada, że TXM osiągnie rentowność na poziomie wyniku brutto już w 2021 roku. Tymczasem w pierwszym półroczu br. TXM osiągnął 113,5 mln zł przychodów ponosząc w tym okresie 38,8 mln zł straty netto.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design