Rekordowe wyniki Grupy PSB

Data dodania: 15 lutego 2017
Kategoria:
Foto: Mrówka

W tym roku Grupa PSB planuje otwarcie ponad 30 Mrówek, przyjęcie kilku kolejnych hurtowni budowlanych oraz przekształcenie 7-10 dotychczasowych składów w nowoczesne centra budownictwa pod nazwą PSB-Profi.

Skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych Grupy PSB w 2016 r. wyniosły 5,7 mld zł i były o 9% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim. Przeciętny partner Grupy PSB (hurtownia, Mrówka, Profi) zwiększył przychody o 7,3% w 2016 r. w stosunku do 2015 r. Z kolei, całkowite przychody PSB S.A. (centrali) osiągnęły poziom niemal 2,2 mld zł i były najwyższe w dotychczasowej historii firmy.

Jak poinformował Mirosław Lubarski dyrektor marketingu i członek zarządu Grupy PSB, w minionym sezonie, przeciętna firma partnera Grupy PSB zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży na potrzeby budownictwa o ponad 7%. Rok 2016 dla budownictwa indywidualnego był nieco bardziej łaskawy niż poprzedni sezon.

Zaznaczył też, że trwa wzrostowy trend wydatków w budżetach rodzinnych na cele związane z utrzymaniem - stąd niemal 10% dynamika przychodów w Mrówkach. Częściowo na ten efekt wpłynęły środki z programu 500+. Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez firmy budowlane wobec hurtowni są stałym elementem naszej branży. Niestety w dalszym ciągu największą zmorą uczciwie działających firm kupieckich jest szara strefa w tym sektorze.

Zjawiskiem, które przybrało znaczące rozmiary w 2016 roku były  problemy kadrowe zarówno w sektorze usług wykonawczych jak i handlu oraz produkcji. Wzrosły też ceny usług budowlano-montażowych – różnie w różnych specjalizacjach, ale znacząco bardziej niż ceny materiałów budowlanych.

Jaki będzie sezon 2017 dla handlu materiałami budowlanymi? W 2016 roku wydano pozwolenia na budowę ponad 211,5 tys. mieszkań (12% więcej niż przed rokiem), w tym ponad 98,5 tys. w budownictwie indywidualnym (wzrost 12,6%) oraz ponad 106,5 tys. w bud. deweloperskim (wzrost 9,7%).

Jednocześnie, rozpoczęto budowę niemal 174 tys. mieszkań (wzrost 3,3%), w tym ponad 83,5 tys. w budownictwie indywidualnym (wzrost 6%) oraz niemal 85,5 tys. w bud. deweloperskim (spadek 1,2%). Prognozy koniunktury, formułowane przez firmy wykonawcze, są takie jak przed rokiem – mają spory portfel zleceń na rok 2017, w dużym stopniu dotyczy to remontów, modernizacji i wykończenia mieszkań kupionych na rynku pierwotnym w dużych ośrodkach miejskich.

Prognozy makroekonomiczne dla Polski są w dalszym ciągu dość optymistyczne - oczekuje się wzrostu PKB na poziomie 3-3,5%, wreszcie powinny ruszyć inwestycje. Wzrost płac realnych i kontynuacja programu 500+ to kolejne czynniki mogące stymulować inwestycyjne wydatki konsumentów. Potrzeby mieszkaniowe Polaków są ciągle nie zaspokojone – ok. 40% populacji  mieszka w przeludnionych mieszkaniach - to wprawdzie o niemal 10% mniej niż 10 lat temu, ale zmiana ta w dużej części wynika z kryzysu demograficznego i emigracji zarobkowej.

Grupa PSB przewiduje dalszy wzrost wydatków na remonty, modernizacje i utrzymanie posesji w budżetach gospodarstw domowych. Szacuje, że tegoroczny popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym wzrośnie o 7-10%.

Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać swoją sieć handlową – w tym roku planujemy otwarcie ponad 30 Mrówek, przyjęcie kilku kolejnych hurtowni budowlanych oraz przekształcenie 7-10 dotychczasowych składów w nowoczesne centra budownictwa pod nazwą PSB-Profi” - podsumował Mirosław Lubarski.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design