Grupa Duna House kupuje drugiego co do wielkości pośrednika kredytowego we Włoszech

Autor: MK
Kategoria:

10 grudnia 2021 r. Duna House Group, która jest właścicielem marek Metrohouse (największa w Polsce sieć biur nieruchomości) i Gold Finance (czołowy pośrednik finansowy) podpisała umowę na zakup 70% włoskiej HGroup z przyszłymi opcjami zakupu/sprzedaży, co pozwoli zwiększyć jej udział do 100%.

HGroup z siedzibą w Bergamo, obejmująca swoim działaniem, za pośrednictwem spółki zależnej Credipass, cały obszar Włoch, jest obecnie drugim co do wielkości pośrednikiem kredytowym we Włoszech. Posiada blisko tysiąc ekspertów finansowych, a w 2022 r. planuje osiągnąć pozycję nr 1 na włoskim rynku. Grupa prowadzi również szeroko zakrojoną działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także rozpoczęła budowę aktywności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Wartość HGroup może osiągnąć 40-45 mln EUR ze względu na skorygowaną wycenę opartą na rzeczywistych wynikach finansowych z 2021 r., dodatkowy zysk z wyników z lat 2022-2024 oraz oparty na wynikach mechanizm opcji kupna/sprzedaży w przyszłości. Pierwsza płatność ceny częściowego zakupu zostanie dokonana w dniu transakcji i wyniesie 12 mln EUR.

Szacunkowa EBITDA dla Hgroup w 2021 r. to 4,5 mln EUR, zatem skonsolidowany wynik EBITDA Duna House Group i Hgroup w 2021 r. będzie bliski 11 mln EUR, a łączne wolumeny pośredników finansowych wyniosą ponad 2 mld EUR. Po transakcji w ramach Duna House Group (Węgry, Polska, Czechy) oraz Hgroup (Włochy) pracować będzie 5000 pośredników finansowych i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Grupa Duna House rozważa emisję dodatkowych obligacji NKP o wartości do 6 mld HUF w celu wzmocnienia swojej obecnej sytuacji finansowej, w zakresie przyszłych wypłat, refinansowania istniejącego zadłużenia w Hgroup, innych możliwych akwizycji oraz prowadzonej polityki dotyczącej wypłat dywidend w grupie. Obecna transakcja jest jednak również możliwa do realizacji bez emisji obligacji.

Obecna akwizycja to ogromny skok dla Grupy Duna House, dający nam dostęp do jednego z największych krajów w Europie, co znacząco zwiększa naszą wielkość i możliwości generowania zysków, a także otwiera możliwości ekspansji na kolejne rynki zachodnioeuropejskie. Stanowi to dla grupy ważny krok zbliżający nas do urzeczywistnienia naszej wizji, czyli stania się wiodącym graczem na europejskim rynku nieruchomości mieszkaniowych i usług finansowych - powiedział Guy Dymschiz, współzałożyciel Grupy Duna House. - Po wykazaniu znacznego wzrostu przychodów i poziomu EBITDA w 2021 roku oraz doprowadzeniu, poprzez akwizycję i rozwój organiczny, naszej działalności w Polsce do poziomu, który pozwala na wniesienie istotnego wkładu do wyników finansowych Grupy Duna House, czujemy, że jesteśmy gotowi na kolejny krok w kierunku spełnienia naszej wizji. Podczas negocjacji i procesu due diligence w ciągu ostatnich kilku miesięcy poznaliśmy bliżej Hgroup oraz jej innowacyjne, pełne zaangażowania i bardzo silne kierownictwo. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie dobrze współpracować i obserwować znaczący dodatkowy potencjał wzrostu w HGroup, który będzie też obejmował wzmocnienie segmentu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W tym celu będziemy przyglądać się dodatkowym możliwościom akwizycji we Włoszech. Wierzymy, że wykorzystanie połączonej siły, know-how i możliwości obu podmiotów stworzy sytuację, w której jeden plus jeden równa się trzy - dodał.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy roku nasza grupa była obiektem zainteresowania kilku funduszy private equity, ale wybór natychmiast skupił się na Duna House Group ze względu na niespekulacyjny, ale profesjonalny aspekt ich propozycji. Dzielimy się z Duna House Group strategiami rozwoju i mamy spójną wizję rynków, na których działamy. Jestem pewien, że w wyniku połączenia powstanie znacznie silniejsza, bardziej konkurencyjna grupa, gotowa do wykorzystania możliwości na rynku, z jasno określonym celem stania się czołową grupą w naszych branżach w Europie - powiedział Diego Locatteli, Prezes Hgroup.

Rolę doradcy prawnego i finansowego Duna House Group przy akwizycji Hgroup pełniło KPMG Italy. Sprzedający współpracowali w zakresie przeprowadzenia transakcji z Global Strategy s.r.l,, natomiast doradztwem prawnym zajmowała się międzynarodowa kancelaria prawna Gianni & Origoni.

Sprawdź ofertę w katalogu

Finanse

  • Minimalna kwota: w zależności od lokalizacji
  • Opłata wstępna: 7 500zł (w zależności od lokalizacji)
  • Opłata bieżąca: 8% od obrotu
  • Opłata marketingowa: 2% od obrotu

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram